Välkommen till Föreningen Svenskt Landskapsskydd

  • Ny information om årsmötet

    ÅRSMÖTE 2020

    Föreningen Svenskt Landskapsskydd kallar till årsmöte den 26 sept. 2020 kl. 10.00. Årsmötet kommer att hållas digitalt och de medlemmar som anmäler sig kommer att få vidare information hur man deltager på årsmötet. Anmälan om deltagande ska ske till kassören senast den 11 sept. på mailadress:

    fsl.landskapsskydd@outlook.com

    Kallelse Årsmöte FSL 2020-09-26

Senaste artiklar