Välkommen till Föreningen Svenskt Landskapsskydd

  • Villaägarna har låtit KTH ta fram en helt ny forskningsstudie om hur värdet av villor, kedjehus och radhus påverkas av planerad vindkraft. Den visar på en stor minskning av fastighetsvärden. Värdeminskningen måste bekostas av vindkraftsbolagen så att de boende hålls skadeslösa, anser Villaägarna.

    Dagens juridik

Senaste artiklar