Sök
Nyhetsnotiser
Vågor ger kraft
2015-04-18 11:32

Vågor har högre energidensitet än vind.

Havet.nu

Kraftigt ökade subventioner
2015-04-17 11:27

Henrik Wachtmeister och Jan Hedman, FSL

VärmlandsTidning

Allt det som vindkraft inte bidrar till
2015-04-17 09:53

Tone Bekkestad, meteorolog, skriver att förnybara energikällor kan användas för att "förbättra energisäkerheten, minska negativa hälso- och miljökonsekvenser, minska utsläpp av växthusgaser, skapa nya arbetstillfällen, minska fattigdomen och öka jämställdheten".

Man undrar vilken förnybar energikälla hon avser? Inte vindkraften i alla fall.

Fastighetsnytt


Ukraines rigeste mand giver dansk statsfond hovedpine
2015-04-17 09:09

Danmarks statslige eksportkreditfond EKF risikerer at tabe masser af penge på finansiering af den ukrainske rigmand Rinat Akhmetovs køb af Vestas-vindmøller for 1,8 milliarder kr.

Business Danmark

Ingen vindkraft i Hake fjord
2015-04-17 09:00

Den rödgröna styrelsen i Göteborg energi ger upp. Historien om vindkraftsparken Hake fjord är över.

Vindkraften blir döden för renskötseln
2015-04-17 08:49
Wind energy is losing ground in Vermont
2015-04-17 08:41
Uppvaknande!
2015-04-17 08:22

Europe Cuts Wind Support

Vindkraft i Tranemo förstör flera naturvärden
2015-04-17 08:20
Ge energikommissionen en chans
2015-04-15 15:08

Elcertifikatsystemet subventionerar förnybar energi. Av de stödberättigade anläggningar som tillkommit senaste åren är vindkraften helt dominerande.

Läs Jan Hedmans och Henrik Wachtmeisters artikel

Barometern

Rädda gammelskogen
2015-04-15 08:32
Basen för turism undermineras
2015-04-15 08:21

Dala Vind håller nu i rask takt på att underminera dalakommunernas bas för turism, det orörda kultur- och naturlandskapet.


Rätansbyn
2015-04-14 16:36

Bilder och film visar hur enkelt det är att fördärva.

Kvällsbild

På natten

Film

Kommunala självstyret angrips
2015-04-14 15:01
Ingenstans prövas pespektivet att kommunernas politiker kanske fattade kloka beslut i enlighet med kommuninnevånarnas önskan - besluten om avstyrkan förklaras istället med olika brister hos kommunerna.

Jan Hedman, FSL

SVT lanserar #ettsverige
2015-04-14 09:25

Såhär skriver SVT Nyheter: Vi på SVT Nyheter lovar att jobba hårt för att få med alla perspektiv och infallsvinklar som är relevanta – för hela Sverige. Från och med nu har vi ännu bättre förutsättningar att lyckas när vi finns på 33 orter i landet. Det ska märkas även i riksnyheterna.

Då är det dags att SVT rapporterar om vindkraftsutbyggnadens konsekvenser runt om i landet. Mejla dem gärna.

Demonstration i Ramsele 14 februari 2015


Bilder från demonstrationen i Ramsele den 14 februari 2015.             Upprop mot energiministerns förslag 

att utöka vindkraften

 

Regeringen fortsätter försöka få lönsamhet i vindkraften. Ett energislag som vi betalar 

för både som skattebetalare och som granne.

 

Vindindustrin har länge ropat på "ökade ambitioner i certifikatsystemet", dvs mer bidrag från 

svenska folket och företagen. Nu har de blivit bönhörda. Energiminister Ibrahim Baylan föreslår 

att kvotplikten - som styr vindkraftssubventionens storlek - från och med 2016 ska höjas med 60 %

(från 14,4 till 23 %).

En promemoria är ute på remiss fram till 5 mars.

 

Nu måste vi ytterligare påtala våra erfarenheter till energiministern.

Vad vindkraft är och hur det påverkar oss måste vi nu påminna ministern om. Vi tar tillfället i akt, 

framförallt under tiden fram till den 5 mars. Vi hoppas att med det stora antal vi är kunna nå fram och 

nå någon form av förändring.

 

Vi uppmanar er alla att författa några rader och via mail eller post skicka det till energiministern.

Skriv vad ni varit med om eller vad ni anser att vindkraften ställer till med. Kort eller långt, det viktiga är 

att alla hör av sig. Via mail har ni fått tillsänt er några texter om regeringens förslag, elcertifikat och kvotplikter. 

Saknar ni detta mail så kontakta Marie Andersson i styrelsen. 


När ni skickar er berättelse vill vi att ni skickar en kopia till FSL. Vi behöver det för att kunna påvisa all 

information som nått ministeriet. För att visa för hela regeringen att vi finns är det bra om ni även 

skickar kopia till miljöministern Åsa Romson.

 

Sprid gärna vårt medlemsutskick

Dela gärna detta meddelande med grannar, kollegor och vänner så att vi får så stort genomslag som möjligt.

 

Kämpa på

hälsar

Sune Sjöström, ordf FSL

 

 

Skicka din berättelse via e-post till

energiminister

ibrahim.baylan@regeringskansliet.se


och till miljöminister

asa.romson@regeringskansliet.se


och till registrator för registrering

miljodepartementet.registrator@regeringskansliet.se


kopia till FSL

helene.brandt@landskapsskydd.se Skicka din berättelse via brev till

Ibrahim Baylan, Miljödepartementet, Tegelbacken 2, 103 33 Stockholm

Åsa Romson, Regeringskansliet, 103 33 Stockholm

Kopia till FSL: Helene Brandt, Duvesjön 302, 442 92 Romelanda


                                
Aktuella artiklar

Debattsidan

- NYHETSARTIKLAR. Debattsidan Här på; Läs mer  KommentarerKommentarer

Rätansbyn

2015-04-14 - NYHETSARTIKLAR. Totalt förändrat landskap. Bilderna och filmen visar hur lätt det är att fördärva.KvällsbildPå nattenFilm Läs mer

Styrelsen

2015-04-13 - FÖRENINGEN. (sidan är under konstruktion)StyrelsenStyrelsen är föreningens verkställande organ. Styrelsen sammanhåller föreningens ekonomi, fastställer med stöd av stadgarn Läs mer

Årsmöte 2015

2015-03-01 - NYHETSARTIKLAR. Årsmöte 2015Föreningen Svenskt Landskapsskydd kallar till årsmöte på Söråkers Herrgård Läs mer

Skrota förslaget om ökade kvotplikter till vindkraften

2015-02-27 - NYHETSARTIKLAR. Skrota förslaget om ökade kvotplikter för vindkraften! En fort Läs mer  KommentarerKommentarer

Storförlust för Rabbalshede Kraft AB

2015-02-27 - NYHETSARTIKLAR. Storförlust för Rabbalshede Kraft AB 2014 Rabbalshede Kraft AB:s ännu oreviderade bokslutskommuniké för 2014, som k Läs mer  KommentarerKommentarer

Vindkraften tar inte hela sin kostnad

2014-12-12 - NYHETSARTIKLAR. Vindkraften tar inte hela sin kostnad Svenolof Karlsson Publicerad på Di Agenda Energi 2014-12-10 10:31, uppdate Läs mer  KommentarerKommentarer

Fördärvad nattlig vy i Ragunda och Sollefteå kommuner

2014-11-30 - NYHETSARTIKLAR. På dessa bilder som är tagna 28 oktober 2014 syns vindkraftparken Björkhöjden s Läs mer

Anmälan av Sveriges Television

2014-11-23 - NYHETSARTIKLAR. Mats Persson, FSL styrelse, anmäler SVT till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och Läs mer

Regeringen vill tvinga 80 familjer att flytta

2014-11-20 - NYHETSARTIKLAR. Det är dags att förhandla om etapp 2 i Markbygdens vindkraftsanläggning utanför Piteå. Det gäller byggnation av 440 vi Läs mer

Lokalföreningar

2014-10-18 - FÖRENINGEN. Lokalföreningar och nätverk Lokalföreningar/nätverk med egen hemsidaAlgustorpgruppen R Läs mer

Allt material på webbsidan skyddas av upphovsrättslagen. Ansvarig utgivare för webbsidan är Sune Sjöström. Om Du önskar använda något av det material som finns publicerat här, kontakta Sune Sjöström.
E-mail: sune.sjostrom@landskapsskydd.se

Valberedning (sammankallande): Hans Ström
E-mail: hans.strom@landskapsskydd.se

Information

Besatt av vind

Journalisten Peter Skeel Hjorth har skrivit "Besatt av vind". Boken finns att köpa på www.saxo.com/dk i översättning av Ulla Henning.
FSLs dekal. Klistermärke, 10 cm i diameter GRATIS - beställes via fsl@landskapsskydd.se. V.g. uppge namn och adress så sänder FSL märken i behövligt antal


Vindkraften - är den värt sitt pris?
Vill Du köpa bok om vindkraft? Sätt in 125 kronor på plusgirokonto 155 79 30 – 3. Bengt Lindhé Förlag och ange tydlig postadress.

Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design