Välkommen till Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Senaste artiklar

 • Miljardinvesteringar i vindkraft hotas av att M och KD lämnar energiöverenskommelsen.
  ”Ansvarslöst”, säger Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger Larson.

  80 planerade investeringsmiljarder ligger på vindkraftsbolagens skrivbord, enligt vindbranschen som om några år beräknas stå för närmare en fjärdedel av den svenska elproduktionen.

  Dagens industri

 • Föreningen Svenskt Landskapsskydd tar inte semester, vi tar kampen mot vindindustrin över hela landet. Stöd oss! Bli medlem!

 • Det är vår uppgift att bevara svensk natur åt barn och barnbarn, sade statsministern i regeringsförklaringen den 21 januari. Att han i ord lyfter naturens värde är bra. Men det är tråkigt när natur, landsbygd och miljö i praktiken återkommande nedprioriteras. Vi syftar på vindkraftsutbyggnaden, som blivit ett av våra stora miljöhot. Berg efter berg föröds idag.

  Dalarnas tidningar

  Jan Hedman, ordförande, Föreningen Svenskt Landskapsskydd och Henrik Wachtmeister, vice ordförande, debatterar under veckan i flera större tidningar med ovan länkade artikel. Håll ögonen öppna!

 • Vem kommer att få ta smällen när sambandet mellan vindkraftbuller och sjukdom påvisas?

  Dalademokraten

  1. ”FSL:s debattartikel: Vi i kommunerna måste få säga nej till vindkraft.” Aftonbladet 19 november

  Aftonbladet

  1. ”Replik från Svensk Vindenergi: Vindkraft viktigare än era obrutna horisonter.” Aftonbladet 23 november

  Aftonbladet

  1. ”FSL:s slutreplik: Dagens vindkraft är människofientlig.” Aftonbladet 3 december

  Aftonbladet

 • Den senaste månaden har Värmland bjudit oss goda nyheter på vindkraftsfronten. Såväl Hagfors som Torsby kommuner har genom kommunala beslut räddats från förödelse i form av höga vindkraftsparker, tack vare energiskt opinionsarbete. Tidigare 2015 fattade grannkommunen Filipstad liknande beslut, och på andra sidan Dala-gränsen landade Vansbro kommun 2012 i samma kloka slutsats.

  TORSBY
  I slutet av 2017 organiserade sig motståndet mot en vindkraftspark på det mäktiga Mangslidberget i norra delen av Torsby kommun, nära Norge-gränsen. Det var det tyska bolaget wpd som avsåg bygga en vindkraftspark om 34 vindkraftverk upp till 250 meters höjd.
  Föreningen SOS-Finnskogen bildades. Ett inledande möte hölls i november på turistanläggningen Antilla, där FSL deltog. Riktlinjerna för hur motståndsarbetet skulle bedrivas drogs upp på mötet. Kontakten med den norska sidan intensifierades. Under våren 2018 producerades en åtta-sidig informationsbroschyr: “Finnskogen eller vindkraftspark på Mangslidberget“, som spreds i kommunen. Även norrmännen från angränsande kommuner var aktiva vad gäller information. Den 5 juni hölls ett möte för allmänheten i Prostgårdslagårn i Torsby, där bl.a. en expert från den norska sidan deltog. Turistföretagarna i kommunen blev en viktig grupp i arbetet.
  Wpd argumenterade för sin sak med bl.a. arbetstillfällen, regionala skatteeffekter, statlig vindkraftspremie, samt vindkraftsbonus från wpd.
  Det föreföll länge oklart hur politiken skulle ställa sig. Men i början av juni 2018 stod det klart att enligt komunstyrelsens förslag utgjorde Mangslidberget ett av tre stoppområden för vindkraft. Detta blev sedan också kommunfullmäktiges beslut i slutet av månaden.
  Wpd:s projektledare säger om beslutet att “vi kommer inte att lägga ned planerna för Mangslidberget. Vi lägger projektet på is helt enkelt.“ Wpd avser alltså behålla planerna för exploatering av stoppområden beslutade av kommunen.
  Så det gäller att inte sänka garden….. [Läs vidare]

 • Debatt: Havsbaserad vindkraft och solceller är långt mindre naturförödande i jämförelse med landbaserad vindkraft. Detta teknikskifte gör att vi nu kan välja bort vindkraften på land, skriver Jan Hedman och Henrik Wachtmeister, Föreningen svenskt landskapsskydd.

  Göteborgsposten

 • 9600 tranor vid Hornborgasjön idag den 2 april 2018. Även väldigt många svanar och gäss var på plats vid Stora Bjurum i ett fint vårväder. Flera av dessa sträckande fåglar har räddats till livet av Föreningen Svenskt Landskapsskydd och Västergötlands Ornitologiska Förenings kamp mot vindkraft på Billingen. En kamp som vi slutligt vann hösten 2016.