Välkommen till Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Vad händer inför regeringsbildningen (2)

Efter valet skrev vi på vår hemsida en liten betraktelse om att sannolikheten för extraval – som följer efter fyra misslyckade försök till val av regeringsbildare – var stor.
Två omröstningar har hittills verkställts. Två återstår, därefter extraval. Nu hänger frågan på Vänstern. Som satts i samma håla för utstötta som SD.
Liberalerna och Centern motiverar nu sitt stöd för Annie Löövs lösning med att den minimerar inflytandet från V och SD.
Extraval ligger i V:s intresse, och är demokratiskt legitimt – det är aldrig fel att i ett komplext läge höra folkets röst
Om Jonas Sjöstedt nu trotsar de partier som inte vill ha med honom att göra, så innebär det att V utmanar och exponerar dem som manövererat sig fram till dagens läge, främst Annie Lööv. I ett extraval till följd av V:s legitima ställningstagande blir Jonas the good guy. Bad guys finns det många av.
Det förtroende som Annie tappat, kan Jonas Sjöstedt fånga upp. Även om möjligheten att släppas in i värmen på kort sikt inte är stor, så finns det goda möjligheter att påtagligt öka antalet riksdagsmandat. Guldläge.
Vi sätter en tia på att Jonas Sjöstedt i vredesmod ställer sig upp.
Jan Hedman och Henrik Wachtmeister
Ordförande respektive vice ordförande i Föreningen Svenskt Landskapsskydd – FSL [Läs vidare]

Posted by Jonny Fagerström in Artikel-front

Senaste artiklar

 • Efter valet skrev vi på vår hemsida en liten betraktelse om att sannolikheten för extraval – som följer efter fyra misslyckade försök till val av regeringsbildare – var stor.
  Två omröstningar har hittills verkställts. Två återstår, därefter extraval. Nu hänger frågan på Vänstern. Som satts i samma håla för utstötta som SD.
  Liberalerna och Centern motiverar nu sitt stöd för Annie Löövs lösning med att den minimerar inflytandet från V och SD.
  Extraval ligger i V:s intresse, och är demokratiskt legitimt – det är aldrig fel att i ett komplext läge höra folkets röst
  Om Jonas Sjöstedt nu trotsar de partier som inte vill ha med honom att göra, så innebär det att V utmanar och exponerar dem som manövererat sig fram till dagens läge, främst Annie Lööv. I ett extraval till följd av V:s legitima ställningstagande blir Jonas the good guy. Bad guys finns det många av.
  Det förtroende som Annie tappat, kan Jonas Sjöstedt fånga upp. Även om möjligheten att släppas in i värmen på kort sikt inte är stor, så finns det goda möjligheter att påtagligt öka antalet riksdagsmandat. Guldläge.
  Vi sätter en tia på att Jonas Sjöstedt i vredesmod ställer sig upp.
  Jan Hedman och Henrik Wachtmeister
  Ordförande respektive vice ordförande i Föreningen Svenskt Landskapsskydd – FSL [Läs vidare]

 • Miljöpartiet har varit det parti som framför andra drivit på för en utbyggnad av vindkraften, och de har inom vänsterblocket varit drivande i frågan.

  Mp är idag valets förlorare – sommarvärmen och skogsbränderna blev inte den game-changer som man hade hoppats på. Vilka konsekvenser får detta?

  Partierna måste nu kalkylera med att nyval närmsta året blir en möjlighet – det är kanske rentav sannolikt. Det är inte självklart att Sverigedemokraterna kommer att snällt lägga ner sina röster inför en regeringsbildning. Kritiskt blir då om de rödgröna och de borgerliga ska kunna kompromissa sig samman – vem ska lägga sig i detta chicken-race?

  Efter fyra misslyckade försök följer nyval. I en nyvalssituation till följd av SD:s agerande, skulle SD hamna i politikens centrum. Partiet har inga incitament att undvika detta, tvärtom. SD kommer knappast att ännu en gång bortprioritera vindkraftfrågan, som nu rymmer potentialer för det vindkraftkritiska partiet. Då kan det till sist hända att frågan kommer upp på bordet. Vreden är stor bland överkörda landsbygdsbefolkningar runt om i landet. [Läs vidare]

 • Charlotte Unger, vd för Svensk Vind, bemöter vår aktuella (19 november) artikel i Aftonbladet om vindkraftsvetot. Ståndpunkterna är kända.

  Vad gäller “Drömmarnas vikingadrakar“, är det ett citat hämtat från dikten “Strandkväde“ ur diktsamlingen “Visa i Molom“ av den naturlyriske poeten och kompositören Alf Hambe, och som vi återgivit på vår hemsida. Hambe har också skrivit debattartikeln “Bygg ingen vindkraftpark längs Hallandskusten“, som kan läsas på följande adress:

  Hallandsposten

  Trevligt att Unger/Goldman uppskattar vår hemsida. Vi återger här gärna deras text från den 23 november.

  Aftonbladet

 • Man har i energiöverenskommelsen kommit överens om att kärnkraften skall avvecklas. Vissa miljövänner menar att bortfallet i elproduktion kan ersättas med solceller och vindkraft.

  VLT

 • Den senaste månaden har Värmland bjudit oss goda nyheter på vindkraftsfronten. Såväl Hagfors som Torsby kommuner har genom kommunala beslut räddats från förödelse i form av höga vindkraftsparker, tack vare energiskt opinionsarbete. Tidigare 2015 fattade grannkommunen Filipstad liknande beslut, och på andra sidan Dala-gränsen landade Vansbro kommun 2012 i samma kloka slutsats.

  TORSBY
  I slutet av 2017 organiserade sig motståndet mot en vindkraftspark på det mäktiga Mangslidberget i norra delen av Torsby kommun, nära Norge-gränsen. Det var det tyska bolaget wpd som avsåg bygga en vindkraftspark om 34 vindkraftverk upp till 250 meters höjd.
  Föreningen SOS-Finnskogen bildades. Ett inledande möte hölls i november på turistanläggningen Antilla, där FSL deltog. Riktlinjerna för hur motståndsarbetet skulle bedrivas drogs upp på mötet. Kontakten med den norska sidan intensifierades. Under våren 2018 producerades en åtta-sidig informationsbroschyr: “Finnskogen eller vindkraftspark på Mangslidberget“, som spreds i kommunen. Även norrmännen från angränsande kommuner var aktiva vad gäller information. Den 5 juni hölls ett möte för allmänheten i Prostgårdslagårn i Torsby, där bl.a. en expert från den norska sidan deltog. Turistföretagarna i kommunen blev en viktig grupp i arbetet.
  Wpd argumenterade för sin sak med bl.a. arbetstillfällen, regionala skatteeffekter, statlig vindkraftspremie, samt vindkraftsbonus från wpd.
  Det föreföll länge oklart hur politiken skulle ställa sig. Men i början av juni 2018 stod det klart att enligt komunstyrelsens förslag utgjorde Mangslidberget ett av tre stoppområden för vindkraft. Detta blev sedan också kommunfullmäktiges beslut i slutet av månaden.
  Wpd:s projektledare säger om beslutet att “vi kommer inte att lägga ned planerna för Mangslidberget. Vi lägger projektet på is helt enkelt.“ Wpd avser alltså behålla planerna för exploatering av stoppområden beslutade av kommunen.
  Så det gäller att inte sänka garden….. [Läs vidare]

 • Debatt: Havsbaserad vindkraft och solceller är långt mindre naturförödande i jämförelse med landbaserad vindkraft. Detta teknikskifte gör att vi nu kan välja bort vindkraften på land, skriver Jan Hedman och Henrik Wachtmeister, Föreningen svenskt landskapsskydd.

  Göteborgsposten

 • I september 2018 är det riksdagsval. Nästa gång blir 2022. Under perioden 2018 – 2022 kan många nya vindkraftverk komma att projekteras/byggas. Kanske i Din kommun. Vill du skydda din närmiljö, bör du nu tänka framåt. Efter valet 2018 kan det vara försent, om din kommun då får en vindkraftsvänlig majoritet.

  Inför valet 2014 hade lokaltidningen  (DalaDemokraten)  i min hemkommun  en artikelserie som hette “Kan du lova ? “.  Här tillställdes de olika partierna frågor som läsekretsen kunde ställa. Exempelvis “Kan ni lova att utöka antalet äldreboenden?“  Alla partierna ställde givetvis upp, och det blev intressanta svar och artiklar för tidningen.

  Vi frågade: “Kan ni lova att inga ytterligare vindkraftverk kommer att byggas i kommunen?“ Och vi fick svar från alla partier i kommunen. Alla svarade “Ja“, utom Centern. [Läs vidare]

 • Gotland ligger mitt i Östersjön. Det blåser bra kring ön, och solen skiner – åtminstone på sommarhalvåret. Men ön är platt och ganska torr, så det finns ingen vattenkraft att tala om. Men nog växer det både skog och åkergrödor på Gotland, så det måste väl finnas goda förutsättningar för bioenergi?

  Second opinion

 • 9600 tranor vid Hornborgasjön idag den 2 april 2018. Även väldigt många svanar och gäss var på plats vid Stora Bjurum i ett fint vårväder. Flera av dessa sträckande fåglar har räddats till livet av Föreningen Svenskt Landskapsskydd och Västergötlands Ornitologiska Förenings kamp mot vindkraft på Billingen. En kamp som vi slutligt vann hösten 2016.

 • Den 17 mars hade FSL årsmöte i Uppsala. Styrelsen omvaldes oförändrad. I årsberättelsen kan du läsa en sammanfattning över vad föreningen gjort under året. Årets debattartiklar i media finns listade, och kan sökas på GOOGLE.

  Årsberättelse för 2017