Sök
Nyhetsnotiser
Vindbingo för SD
2015-05-30 06:41

Hedman manar åter partierna att vakna, denna gången i

Svensk Vindenergi talar med kluven tunga
2015-05-30 06:01

Svensk Vindenergi talar med kluven tunga. Mot privatpersoner, företag och investerare talar man i glättiga ordalag om vindkraftens förträfflighet. När det gäller kommunikationen mot politiker och myndigheter låter det helt annorlunda. Kraven på subventioner är monumentala.

Fagerström svarar Svensk Vindenergi

Sverigedemokraterna får bingo med vindkraften
2015-05-29 10:47

En klar majoritet av svenskarna är positiva till vindkraft (SOM-institutet 2014). Vid fråga om inställningen till vindkraft nära egna bostaden, halveras andelen positiva. Vindkraft är alltså bäst hos någon annan. Bara landsortsbefolkningen drabbas.

Jan Hedman i NT

Tydliga paralleller
2015-05-29 09:54

Kristina Grange, Forskare och lärare vid NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet skriver om svenska lagförslag som syftar till att effektivisera bostadsbyggandet, men som om de införs skulle innebär innebära stora inskränkningar för medborgardeltagandet.

"Snudd på vilka förändringar som helst verkar i dag kunna legitimeras i bostadskrisens namn" skriver hon.

Samma sak gäller för utbyggnaden av vindkraft. Snabba på utbyggnaden, minska möjligheten till insyn och påverkan.

Fastighetsnytt

Besök oss gärna på Facebook
2015-05-29 07:43
Norsjö kommun vill stoppa vindkraft
2015-05-29 07:29
Förstörd vildmark
2015-05-29 07:27

Förstörd vildmark eller inkomster till kommunen? En fråga som kan ställas är hur många skrivna i Sorsele som har arbete vid Blaikensnurrorna.

Debatt vk

Maxhöjd stoppar nya vindkraftverk
2015-05-28 14:53

I Ulricehamn får inga vindkraftverk byggas högre än 170 meter.

UT

Norskt motstånd - vindkraft avfolkar bygden
2015-05-28 14:50
Varför ska de bo kvar efter att området exploaterats av vindkraft?

De välkomnar vindkraftsveto
2015-05-28 14:41
Hälsoproblem orsakade av vindkraft
2015-05-28 13:01

Leading Professor warns about the health dangers of pylons including sleep disturbance, fatigue, headaches and nausea.

"Det dånar så vi inte kan sova"
2015-05-28 09:32

Förra påsken dök ett märkligt ljud upp vid familjens villa på Lejdebergen väster om Uddevalla. Två vindkraftverk hade nu satts i bruk. Ljudet chockade familjen. Det var mycket värre än de kunnat föreställa sig.


En tidigare artikel om familjen.

Referat från Svensk Vindenergis seminarium
2015-05-28 09:15

Referat från Svensk Vindenergis seminarium om Ljud från vindkraft i drift, 2015-05-20.

Visst finns det bättre alternativ ...
2015-05-28 05:24

Innovativ svensk vågkraftsteknik baserad på människans hjärtpuls

Läs artikel

Svensk vågkraft ska testas i Skottland

Jan Hedman svarar Svensk Vindenergi
2015-05-28 04:23

Charlotte Unger pläderar för att det kommunala vetot bör avskaffas. Jan Hedman håller inte med ( se kommentarsfältet).


   
 

Kampanj 1, vårens kampanj
Skicka ett mail eller brev till energiministern  och miljöministern och tala om att vindkraften är ett stort problem på landsbygden. 
Vindkraften ska inte ha fördelar framför andra energislag och måste få hårdare buller och skuggkrav. Det är inte rimligt hur vind-
kraftverken ödelägger våra liv. 

Kampanj 2, aktiv kampanj
Energikommissionen ska besluta om hur energimixen ska se ut efter 2020 och bidragen till det. Vindkraftsbranschen lobbar för att 
vindkraften ska få större utrymme. Vindkraften kan inte vara en bärande stomme i vår framtida energiförsörjning. Vindkraften omintet-
gör alldeles för många andra värden som är viktiga. Genom ditt mail/brev berättar du för politikerna i energikommissionen om baksidan 
av vindkraftsexploateringen. Se text nedan på denna sida för att läsa mer >> 

Namninsamling, aktiv kampanj
Skriv under och delta i protesten mot vindkraftens utbyggnad. 

   

AVVECKLA VINDKRAFTSUBVENTIONERNA !
Vi fokuserar nu på långsiktig opinionsbildning mot vindkraftsubventionerna


Regeringen föreslår nu riksdagen att besluta om mycket kraftiga höjningar av
subventionerna till vindkraft, lagförslaget ska träda i kraft från och med den 
1 januari 2016. 

Detta beslut kommer att medföra stora skador på vår natur, djur och boendesituation 
i stora delar av Sverige. 

Det kommer att bli utökade byggprojekteringar i våra skogar, och elöverskott i landet. 
Sverige kommer att exportera el under produktionskostnad, då vindkraft inte kan lagras.

Är detta en framtid som vi vill ge till våra barn och barnbarn? En skövlad natur 
utan kraft att återhämta sig, och med skador på djur och människor i hela landet.

Idag finns tyvärr riksdagsmajoritet för beslut om höjning av subventionerna.

Det enda som kan stoppa beslutet eller justera ner volymerna är att ett antal 
riksdagsmän tänker om. Det kan ske om de känner att det finns en folklig opinion 
mot beslutet. De flesta politiker är lyhörda för vad väljarna tycker, och tacksamma 
för en dialog.

Bilda opinion - mot ökad subventionering och fortsatt utbyggnad av vindkraft! 
Arbetet är långsiktigt, och även om vi inte lyckas förhindra beslutet före sommaren, 
så avser 
vi långsiktigt bilda opinion för en förtida nedmontering av subventionerna.

Skicka i första hand ett mail (eller pappersbrev) till din riksdagsman, som sitter i 
den 
så kallade Energikommissionen. Dessa elva riksdagsmän är följande: 


Ingemar Nilsson (socialdemokraterna), ingemar.nilsson@riksdagen.se
 
Maria Strömkvist (socialdemokraterna), maria.stromkvist@riksdagen.se 
 
Åsa Westlund (socialdemokraterna), asa.westlund@socialdemokraterna.se 

Lars Hjälmered (Moderaterna),  lars.hjalmered@riksdagen.se    

Cecilie Tenfjord-Toftby (Moderaterna), cecilie.tenfjord.toftby@riksdagen.se 

Mattias Bäckström-Johansson (Sverigedemokraterna), mattias.backstrom.johansson@riksdagen.se

Lise Nordin (Miljöpartiet),   lise.nordin@riksdagen.se 

Rickard Nordin (Centerpartiet), rickard.nordin@riksdagen.se 

Birger Lahti (Vänsterpartiet), birger.lahti@riksdagen.se 

Maria Weimer (Folkpartiet), maria.weimer@riksdagen.se 

Penilla Gunther (Kristdemokraterna), penilla.gunther@riksdagen.se 


Pappersbrev till riksdagsmännen: 
Förnamn-Efternamn, Sveriges Riksdag, 100 12 Stockholm

Du kan även skicka samma mail (eller brev) till den vanliga riksdagsledamot som 
du 
har förtroende för. Alla riksdagsledamöter från ditt län hittar du på: 
www.riksdagen.se. 

Vi uppmanar er alla att skriva några rader till en eller flera parlamentariker. 
Skriv om era känslor, erfarenheter och vad vindkraften gör med vårt land. 

Skriv kort eller långt, det viktiga är att många hör av sig, och sammanfatta med att 
du inte önskar att vindkraftsubventionerna höjs den 1 januari 2016. 

Tack för ditt engagemang, din röst är viktig, och glöm inte att tillsammans är vi starka 
och kan förändra. Sprid gärna denna text till dina vänner och be dem också agera.

Skicka gärna en kopia till  helene.brandt@landskapsskydd.se   

Sune Sjöström, Krokom, sune.sjostrom@landskapsskydd.se

Ordförande FSL

* Här kan du ladda ner vårt kampanjmaterial i PDF-format.

Aktuella artiklar

Svensk Vindenergi talar med kluven tunga

2015-05-30 - NYHETSARTIKLAR. Fagerström svarar Svensk VindenergiLäs artikel Läs mer

Ny halv proposition

2015-05-30 - NYHETSARTIKLAR. Överenskommelsen med Norge var att skattelättnaderna för vissa energislag, som Sverige ensidigt infört, skulle tas bort. Samtidigt ville regeringen öka ambition Läs mer

Jan Hedman och Björn Törnvall håller inte med Svensk Vindenergi

2015-05-28 - NYHETSARTIKLAR. Läs kommentarsfältet efter artikeln Läs mer

Vindkraft ger Sverigedemokraterna bingo

2015-05-22 - NYHETSARTIKLAR. Av Hedman i Hela HälsinglandAv Hedman i LT Läs mer

Pressmeddelanden

2015-05-19 - FÖRENINGEN. Pressmeddelanden Läs våra pressmeddelanden och nyheter 2012-01-02: Förstärkt skydd för boende vid vindindustrianläggningar 2012-01- Läs mer

Styrelsen

2015-05-10 - FÖRENINGEN. Styrelsen Läs mer

Demonstration 1 maj mot vindkraftsexploatering

2015-04-29 - NYHETSARTIKLAR. Nu kör vi igenFöreningen Svenskt Landskapsskydd uppmanar till samling Läs mer

Rätansbyn

2015-04-14 - NYHETSARTIKLAR. Totalt förändrat landskap. Bilderna och filmen visar hur lätt det är att fördärva.KvällsbildPå nattenFilm Läs mer

Skrota förslaget om ökade kvotplikter till vindkraften

2015-02-27 - NYHETSARTIKLAR. Skrota förslaget om ökade kvotplikter för vindkraften! En fort Läs mer  KommentarerKommentarer

Storförlust för Rabbalshede Kraft AB

2015-02-27 - NYHETSARTIKLAR. Storförlust för Rabbalshede Kraft AB 2014 Rabbalshede Kraft AB:s ännu oreviderade bokslutskommuniké för 2014, som k Läs mer  KommentarerKommentarer

Allt material på webbsidan skyddas av upphovsrättslagen. Ansvarig utgivare för webbsidan är Sune Sjöström. Om Du önskar använda något av det material som finns publicerat här, kontakta Sune Sjöström.
E-mail: sune.sjostrom@landskapsskydd.se

Valberedning (sammankallande): Hans Ström
E-mail: hans.strom@landskapsskydd.se

Information

FSL möter LövfenSjöström lämnar brev till Lövfen i Sundsvall 1 maj

Beställ dekal till bilenUppge namn och adress till fsl@landskapsskydd.se

Litteraturwww.saxo.com/dk

Vindkraften - är den värt sitt pris?Sätt in 125 kronor på plusgirokonto 155 79 30 – 3. Bengt Lindhé Förlag och ange tydlig postadress.


Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design