Sök
Nyhetsnotiser
Ta bort subventionerna på el
2016-04-28 10:59
Samhällets klimatinsatser bör fokuseras till de sektorer där utmaningarna finns, dvs transportsektorn, industrin och jordbruket. Det är där forskning och stimulanser behövs, snarare än till mer förnybar elproduktion i en sektor med redan mycket låga klimatutsläpp.

Nej till högre vindkraftverk
2016-04-28 09:42
Politiker står fast vid nej till högre vindkraftverk i Strömsund.

Kommunen driver ett svartbygge
2016-04-28 09:01
Hundra och åter hundratals människor berörs, men Eskilstuna kommun anser inte att man har någon informationsplikt.

Pressat läge för Strömsunds kommun inför avgörande om vindkraft – många ville berätta på stormöte i Görvik
2016-04-28 08:50
Många ville berätta hur det är att leva med vindkraft. Mötet inför nästa veckas svåra beslut lockade invånare från vindbyar i fyra kommuner. Frågan är om kommunen förstår hur viktig deras åsikt om nya snurror är.

Ännu ett nej till vindkraft i Harsa – länsstyrelsen avslår överklagan
2016-04-28 08:46
Myndighetsnämnden förbjöd Vindmark Technologies att bygga vindkraft i Harsa. Företaget överklagade till länsstyrelsen, som nu också har sagt nej.

Lokalföreningen: Ett projekt som vi ska stoppa
2016-04-28 08:33
Rädsla bland boende att fågellivet påverkas av vindkraftverk vid Kafjärden.

Framtiden för Hälsingeskogen
2016-04-28 08:25
Lokalavdelningen för Naturskyddsföreningen motsätter sig vindkraftutbyggnad.

Förening tar strid nära Eskilstuna
2016-04-28 08:22
Tio år gamla bygglov har förlängts. Grannarna okunniga om detta.

16 miljoner i förlust i Eskilstuna
2016-04-28 08:17
Det kommunala bolaget Eskilstuna Energi och Miljö förlorar hela sin investering på 16 MSEK i vindkraftbolaget Samkraft.

Norge vill stoppa svenskt stöd till vindkraft
2016-04-22 16:19

Norges energiminister Tord Lien beslutar att stoppa ekonomiskt stöd till vindkraft. Nu hoppas han att skrotningen av det svensk-norska systemet ska hindra även Sverige från att gå vidare med nya subventioner.

Hur kan detta vara räddningen för världen?
2016-04-22 08:33
Ett ledset vindkraftverk
2016-04-22 08:30
Ett nytt lutande torn har sett världens ljus
2016-04-22 08:25
Denna gången heter det Vestas och installationen är i Kanada.

Lagförslag i Polen: 2 km
2016-04-22 08:16
Lagförslaget i Polen innehåller bl.a. en gräns på 2 km från andra byggnader och skog. Vindindustrin känner sig hotad.

”Ett dovt brummande” – störda vindkraftsgrannar kräver inlösen av sina hus
2016-04-21 10:44

Vindkraftsutbyggnaden har gjort halt. Men nu kräver flera bybor i Strömsunds kommun inlösen av sina hus om SCA/Statkraft får som de vill – bygga över 100 nya verk högre än vad som någonsin gjorts, bara för att elpriset är så lågt.
Valresultatet i Sorsele en seger för alla

Folkomröstningen i Sorsele gav tydligt svar på frågan om kommunen ska tillåta fler nya vindkraftsparker. Folket sa nej - 51,1% mot ja-rösternas 46,3%.


Kommunens sammanställning

Högt valdeltagandeBULLERFRÅGAN AKTUALISERAS  Återkommande klagomål på buller från vindkraftverken föranledde kommunen att ålägga vindkraftsbolaget att sänka det ekvivalenta ljudet till 35dB.

Läs kommunens protokoll, gå till §51 Vindkraft Kvilla, ljudnivå


Kommunens protokoll

  Kommunen ställde frågor till Arbets- och miljömedicinska kliniken i Linköping om känslighet för vindkraftbuller och om 40 dB är en tillräcklig begränsning för att ljudet inte ska utgöra en olägenhet.

Arbets- och miljömedicinska klinikens svar

Att ändringar kommer tillstånd har stor betydelse för bl.a. denna familjen

Läs om denna familjen

  Vi hänvisar läsaren även till en rapport om ljudutbredning från Uppsala universitet gjord av Conny Larsson. I rapporten föreslås ett nytt riktvärde: "Vindkraftsljudet skall för 90% av tiden vara lägre än 40/35dBA."

Läs rapporten från Uppsala Universitet

Mer forskning på börjas nu av Kerstin Persson Waye  på Göteborgs Universitet.

Forskare utreder vindkraftsbullrets hälsofaror

 
   

 
 

 

 Besatt av vind www.saxo.com/dk 
 
 


Vindkraften - är det värt sitt pris

Vindkraften - är den värt sitt pris?


           Sätt in 125 kronor på              Bengt Lindhé Förlag 

pg 155 79 30 – 3

Ange tydligt namn och adressBeställ dekal till bilen
Uppge namn och adress till fsl@landskapsskydd.se


.

Aktuella artiklar

Svensk Vindenergi vädjar till världsmarknaden

2016-04-12 - NYHETSARTIKLAR. FSL i debattnt Läs mer

Styrelsen

2016-04-03 - FÖRENINGEN. Styrelsen Jan Hedman Ordförande jan.hedman@landskapsskydd.se Tel 0705-46 19 89 Jan är uppvuxen i Västerdalarna, men nu boende i Uppsala. Sedan våren 2015 Läs mer

Fakta om vindkraften

2016-04-03 - INFORMATION. Fakta om vindkraften Först bör du ha läst igenom handlingarna "Hur stå emot en hotande vindkraftsetablering?" "Vår syn på vindkr Läs mer

Vindkraften påverkar fastighetsmäklarens vardag

2016-03-17 - NYHETSARTIKLAR. Läs artikeln av Helene Brandt Läs mer

Ett jättelikt vindkraftverk föll över vägen

2016-03-06 - NYHETSARKIV. På julafton bröts verket 10-15 m från basen och föll över väg och terräng.Ägaren Stena Renewable har stängt ner de andra Läs mer

Vindkraftvetot

2016-02-19 - NYHETSARTIKLAR. Planeras det en ny attack mot vindkraftvetot framåt sommaren?Gefle DagbladArbetarbladetHela HälsinglandFolkbladetKuriren Läs mer

Vindkraftcentrum skådar framtiden i Hälsingeskogen

2016-01-22 - NYHETSARTIKLAR. Energimyndigheten bättrar på siffrornaLäs artikel Läs mer

Energimyndighetens kvalitetssäkring bristfällig - Hälsingeskogen nästa

2016-01-20 - NYHETSARTIKLAR. Hälsingeskogen nästa för Vindkraftscentrums planeringsverktyg för nya arbetstill Läs mer

Energimyndighetens kreativa kvalitetssäkring

2016-01-16 - NYHETSARTIKLAR. Energimyndigheten har kvalitetssäkrat en rapport från Vindkraftscentrum, vilket innebär att man samtidigt bättrat på sif Läs mer

Börs-vd:n i "chock" om inte aktien stiger

2015-12-08 - NYHETSARTIKLAR. Klimatmötet i Paris har satt fart på miljöaktier. En vd i ett börsföretag säger sig bli chockad om inte aktien handlas t Läs mer

Elcertifikatpriser

2015-11-29 - VINDKRAFT. Elcertifikatpriser vecka 47vecka 48 Läs mer

Allt material på webbsidan skyddas av upphovsrättslagen. Ansvarig utgivare för webbsidan är Helene Brandt. Om Du önskar använda något av det material som finns publicerat här, kontakta Helene Brandt.
E-mail: helene.brandt@landskapsskydd.se

Valberedning (sammankallande): Hans Ström
E-mail: hans.strom@landskapsskydd.se

Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Jan Hedman, ordförande FSL

Stöd oss - bli medlem


Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen


 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


         

Skicka ett mail till Energikommissionen

Energikommissionen ska besluta om hur energimixen ska se ut efter 2020 och bidragen till det. Genom ditt mail/brevberättar du för politikerna i energikommissionen om baksidan av vindkraftsexploateringen.

Läs mer >>


     

Skicka ett mail till ansvariga ministrar

Skicka ett mail eller brev till energiministern och miljöministern och tala om att vindkraften är ett stort problem på landsbygden. Vindkraften ska inte ha fördelar framför andra energislag och måste få hårdare buller och skuggkrav.

Läs mer >>


     

Vad betyder riksdagsbeslutet 21 oktober?

 

Till riksdagsledamöterna om vindkraften

Svensk Vindenergi ger en pedagogisk presentation av elcertifikatsystemet, där ordet ”subvention” noggrant undviks. Bakgrunden till höjningen av subventionen är att ”den faktiska elanvändningen varit lägre än vad Energimyndigheten förutsåg när nuvarande kvoter sattes.” (se punkt 1).Logiken i systemet är alltså att när elanvändningen sjunker, så ökar subventionen. Av diagrammet framgår att den s.k. kvoten – som styr storleken på subventionen - nu höjs från 14,4 till 23%, dvs. med +60 procent Ordet subvention undviks.

   
     
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design