Sök
Nyhetsnotiser
Lägga sig ner och dö?
2015-03-31 09:04

Krönika om den dystra utvecklingen i flera Norrlandskommuner. "Skattebasen blir mindre, de offentliga jobben försvinner och de företag som inte flyttar genomgår stora rationaliseringar som minskar behovet av arbetskraft."

Och inte blir det bättre av att hela landskapet byggs sönder av storskalig vindkraft som inte ger någon som helst nytta till lokalsamhällena.

Fastighetsnytt

Granne till fyrtio vindkraftverk
2015-03-31 08:16
Vindkraftverk kollapsar
2015-03-31 07:59
TV-program
2015-03-31 07:46
e-Bok: Besatt av vind
2015-03-31 07:44
Snart finns Svensk urskog bara i sagorna
2015-03-30 23:47

Artikel av Eva-Lotta Hultén.
Snart finns Svensk urskog bara i sagorna

Sluta att plåga kungsörnarna
2015-03-30 08:12

GPS är en underbar leksak för vetenskapsmännen, men ofta en svår plåga för de märkta djuren. Det vetenskapliga utfallet är magert: i kungsörnarnas fall handlar det bara om klåfingrighet – samt möjligheten att få feta anslag.

Expressen

Vindkraftsivrarna – en samhällsfara!
2015-03-30 08:09

Ingen kan dribbla bort verkligheten; kostnaderna och skadorna som vindkraftverken orsakar kommer att stå framtida generationer dyrt.

Allehanda

Dags att pausa vindkraftsutbyggnaden och tänka efter
2015-03-30 08:06
Tack för stoppade vinkraftverk
2015-03-29 21:45

En eloge till stadsbyggnadsnämnden som säger nej till vindkraftverk på Bårslövshed.

Fortsätt på inslagen väg och säg nej till vindkraftverk över huvud taget i Helsingborgs stad.

Birger Nilsson i HD

Demonstration i Ramsele 14 februari 2015


Bilder från demonstrationen i Ramsele den 14 februari 2015.             Upprop mot energiministerns förslag 

att utöka vindkraften

 

Regeringen fortsätter försöka få lönsamhet i vindkraften. Ett energislag som vi betalar 

för både som skattebetalare och som granne.

 

Vindindustrin har länge ropat på "ökade ambitioner i certifikatsystemet", dvs mer bidrag från 

svenska folket och företagen. Nu har de blivit bönhörda. Energiminister Ibrahim Baylan föreslår 

att kvotplikten - som styr vindkraftssubventionens storlek - från och med 2016 ska höjas med 60 %

(från 14,4 till 23 %).

En promemoria är ute på remiss fram till 5 mars.

 

Nu måste vi ytterligare påtala våra erfarenheter till energiministern.

Vad vindkraft är och hur det påverkar oss måste vi nu påminna ministern om. Vi tar tillfället i akt, 

framförallt under tiden fram till den 5 mars. Vi hoppas att med det stora antal vi är kunna nå fram och 

nå någon form av förändring.

 

Vi uppmanar er alla att författa några rader och via mail eller post skicka det till energiministern.

Skriv vad ni varit med om eller vad ni anser att vindkraften ställer till med. Kort eller långt, det viktiga är 

att alla hör av sig. Via mail har ni fått tillsänt er några texter om regeringens förslag, elcertifikat och kvotplikter. 

Saknar ni detta mail så kontakta Marie Andersson i styrelsen. 


När ni skickar er berättelse vill vi att ni skickar en kopia till FSL. Vi behöver det för att kunna påvisa all 

information som nått ministeriet. För att visa för hela regeringen att vi finns är det bra om ni även 

skickar kopia till miljöministern Åsa Romson.

 

Sprid gärna vårt medlemsutskick

Dela gärna detta meddelande med grannar, kollegor och vänner så att vi får så stort genomslag som möjligt.

 

Kämpa på

hälsar

Sune Sjöström, ordf FSL

 

 

Skicka din berättelse via e-post till

energiminister

ibrahim.baylan@regeringskansliet.se


och till miljöminister

asa.romson@regeringskansliet.se


och till registrator för registrering

miljodepartementet.registrator@regeringskansliet.se


kopia till FSL

helene.brandt@landskapsskydd.se Skicka din berättelse via brev till

Ibrahim Baylan, Miljödepartementet, Tegelbacken 2, 103 33 Stockholm

Åsa Romson, Regeringskansliet, 103 33 Stockholm

Kopia till FSL: Helene Brandt, Duvesjön 302, 442 92 Romelanda


                                
Aktuella artiklar

Debattsidan

- NYHETSARTIKLAR. Debattsidan Här på; Läs mer  KommentarerKommentarer

Årsmöte 2015

2015-03-01 - NYHETSARTIKLAR. Årsmöte 2015Föreningen Svenskt Landskapsskydd kallar till årsmöte på Söråkers Herrgård Läs mer

Skrota förslaget om ökade kvotplikter till vindkraften

2015-02-27 - NYHETSARTIKLAR. Skrota förslaget om ökade kvotplikter för vindkraften! En fort Läs mer  KommentarerKommentarer

Storförlust för Rabbalshede Kraft AB

2015-02-27 - NYHETSARTIKLAR. Storförlust för Rabbalshede Kraft AB 2014 Rabbalshede Kraft AB:s ännu oreviderade bokslutskommuniké för 2014, som k Läs mer  KommentarerKommentarer

Vindkraften tar inte hela sin kostnad

2014-12-12 - NYHETSARTIKLAR. Vindkraften tar inte hela sin kostnad Svenolof Karlsson Publicerad på Di Agenda Energi 2014-12-10 10:31, uppdate Läs mer  KommentarerKommentarer

Fördärvad nattlig vy i Ragunda och Sollefteå kommuner

2014-11-30 - NYHETSARTIKLAR. På dessa bilder som är tagna 28 oktober 2014 syns vindkraftparken Björkhöjden s Läs mer

Anmälan av Sveriges Television

2014-11-23 - NYHETSARTIKLAR. Mats Persson, FSL styrelse, anmäler SVT till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och Läs mer

Regeringen vill tvinga 80 familjer att flytta

2014-11-20 - NYHETSARTIKLAR. Det är dags att förhandla om etapp 2 i Markbygdens vindkraftsanläggning utanför Piteå. Det gäller byggnation av 440 vi Läs mer

Lokalföreningar

2014-10-18 - FÖRENINGEN. Lokalföreningar och nätverk Lokalföreningar/nätverk med egen hemsidaAlgustorpgruppen R Läs mer

Styrelsen

2014-10-13 - FÖRENINGEN. Styrelsen Styrelsen är föreningens verkställande organ. Styrelsen sammanhåller föreningens ekonomi, fastställer med stöd av stadgarna vision och mål Läs mer

Matematisk miss av Stena Renewable

2014-10-12 - NYHETSARTIKLAR. Hur mycket vindkraft kan man bygga i Sverige?Stena Renewable har gjort en beräkning av hur många vindkraftverk som skull Läs mer

Allt material på webbsidan skyddas av upphovsrättslagen. Ansvarig utgivare för webbsidan är Sune Sjöström. Om Du önskar använda något av det material som finns publicerat här, kontakta Sune Sjöström.
E-mail: sune.sjostrom@landskapsskydd.se

Valberedning (sammankallande): Hans Ström
E-mail: hans.strom@landskapsskydd.se

Information

FSLs dekal. Klistermärke, 10 cm i diameter GRATIS - beställes via fsl@landskapsskydd.se. V.g. uppge namn och adress så sänder FSL märken i behövligt antal

Vindkraften - är den värt sitt pris?
Vill Du köpa bok om vindkraft? Sätt in 125 kronor på plusgirokonto 155 79 30 – 3. Bengt Lindhé Förlag och ange tydlig postadress.

Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design