Sök
Nyhetsnotiser
Some EU countries turning cold on wind farms
2015-02-26 20:14
Dyrt och meningslöst
2015-02-26 20:12

Hur länge kan lögnen om billig el från vind och solkraft överleva, alla som testat har fått enorma kostnader och i Tysklands fall finns inga utsläppssänkningar att tala om. Vindkraft är en meningslös energiproducent som aldrig borde subventionerats.


Vindkraften volatil
2015-02-26 17:53
Produktionen är dock till stor del volatil och behöver kompletteras med annan produktion som kan tillgodose efterfrågan oavsett väder och vind.

Billigare vågkraft tack vare svenskt företag
2015-02-26 17:20
Ett bättre alternativ än vindkraft

Det vore bra om detta kom till allmän kännedom
2015-02-26 12:46
Bra motreplik
2015-02-25 17:56

Charlotte Unger, VD för Svensk Vindenergi, gör ett försök att bemöta Lotta Gröning, men får direkt svar på tal av Jonas Larsson (se kommentar efter Ungers inlägg).

Är satsningen på vindkraft rätt?
2015-02-25 17:10
Vi måste våga fråga oss om storsatsningen på vindkraft är rätt satsade pengar. Är det inte på tiden att vi börjar analysera den enorma utbyggnaden av vindkraften och dess konsekvenser, skriver Lotta Gröning.

Det går tungt för Vindpark Vänern
2015-02-24 18:50
Miljonrullningen kring Vindpark Vänern fortsätter. Om de två trasiga verken stängs ner så landar kostnaden för att undvika en konkurs på ytterligare 32,8 miljoner kronor. Men hur de ska åtgärdas är ännu inte bestämt.

100% förnybart, nej tack
2015-02-24 18:36
Jag vill inte ha 100 % förnybart, så enkelt kan det faktiskt vara, skriver Lena Krantz

Nej till vindkraft
2015-02-24 18:29

Torbjörn Bergman (M) tyckte att det var ett underligt förslag att kommunen skulle producera lika mycket el som den förbrukar och påpekade att kommunen inte heller producerar toalettpappet i den utsträckning som den förbrukar. Josef Fransson (SD) var också han emot förslaget.

Demonstration i Ramsele 14 februari 2015


Bilder från demonstrationen i Ramsele den 14 februari 2015.
Upprop mot energiministerns förslag 

att utöka vindkraften

 

Regeringen fortsätter försöka få lönsamhet i vindkraften. Ett energislag som vi betalar 

för både som skattebetalare och som granne.

 

Vindindustrin har länge ropat på "ökade ambitioner i certifikatsystemet", dvs mer bidrag från 

svenska folket och företagen. Nu har de blivit bönhörda. Energiminister Ibrahim Baylan föreslår 

att kvotplikten - som styr vindkraftssubventionens storlek - från och med 2016 ska höjas med 60 %

(från 14,4 till 23 %).

En promemoria är ute på remiss fram till 5 mars.

 

Nu måste vi ytterligare påtala våra erfarenheter till energiministern.

Vad vindkraft är och hur det påverkar oss måste vi nu påminna ministern om. Vi tar tillfället i akt, 

framförallt under tiden fram till den 5 mars. Vi hoppas att med det stora antal vi är kunna nå fram och 

nå någon form av förändring.

 

Vi uppmanar er alla att författa några rader och via mail eller post skicka det till energiministern.

Skriv vad ni varit med om eller vad ni anser att vindkraften ställer till med. Kort eller långt, det viktiga är 

att alla hör av sig. Via mail har ni fått tillsänt er några texter om regeringens förslag, elcertifikat och kvotplikter. 

Saknar ni detta mail så kontakta Marie Andersson i styrelsen. 


När ni skickar er berättelse vill vi att ni skickar en kopia till FSL. Vi behöver det för att kunna påvisa all 

information som nått ministeriet. För att visa för hela regeringen att vi finns är det bra om ni även 

skickar kopia till miljöministern Åsa Romson.

 

Sprid gärna vårt medlemsutskick

Dela gärna detta meddelande med grannar, kollegor och vänner så att vi får så stort genomslag som möjligt.

 

Kämpa på

hälsar

Sune Sjöström, ordf FSL

 

 

Skicka din berättelse via e-post till

energiminister

ibrahim.baylan@regeringskansliet.se

miljöminister

asa.romson@regeringskansliet.se

kopia till FSL

helene.brandt@landskapsskydd.se


Glöm inte att skicka din kopia även till Miljö- och energidepartementets 

Registrator där alla mail registreras. E-post till registrator


Skicka din berättelse via brev till

Ibrahim Baylan, Miljödepartementet, Tegelbacken 2, 103 33 Stockholm

Åsa Romson, Regeringskansliet, 103 33 Stockholm

Kopia till FSL: Helene Brandt, Duvesjön 302, 442 92 Romelanda

Aktuella artiklar

Debattsidan

- NYHETSARTIKLAR. Debattsidan Här på; Läs mer  KommentarerKommentarer

Turnén fortsätter

2015-01-05 - NYHETSARTIKLAR. En inbjudan till alla till en afton om konst, musik och vindkraftverkens buller.Inbjudan Läs mer

Vindkraften tar inte hela sin kostnad

2014-12-12 - NYHETSARTIKLAR. Vindkraften tar inte hela sin kostnad Svenolof Karlsson Publicerad på Di Agenda Energi 2014-12-10 10:31, uppdate Läs mer  KommentarerKommentarer

Fördärvad nattlig vy i Ragunda och Sollefteå kommuner

2014-11-30 - NYHETSARTIKLAR. På dessa bilder som är tagna 28 oktober 2014 syns vindkraftparken Björkhöjden s Läs mer

Anmälan av Sveriges Television

2014-11-23 - NYHETSARTIKLAR. Mats Persson, FSL styrelse, anmäler SVT till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och Läs mer

Regeringen vill tvinga 80 familjer att flytta

2014-11-20 - NYHETSARTIKLAR. Det är dags att förhandla om etapp 2 i Markbygdens vindkraftsanläggning utanför Piteå. Det gäller byggnation av 440 vi Läs mer

Stort ras för Rabbalshede Kraft AB

2014-11-07 - NYHETSARTIKLAR. Stort ras för Rabbalshede Kraft AB Rabbalshedekoncernen visar ett totalresultat om minus 106,4 miljone Läs mer  KommentarerKommentarer

Mats Rondin har lämnat oss

2014-10-24 - INFORMATION. Hans verk kommer att fortsätta hjälpa oss i kampen för en värld i samklang med naturen. Läs mer

Lokalföreningar

2014-10-18 - FÖRENINGEN. Lokalföreningar och nätverk Lokalföreningar/nätverk med egen hemsidaAlgustorpgruppen R Läs mer

Styrelsen

2014-10-13 - FÖRENINGEN. Styrelsen Styrelsen är föreningens verkställande organ. Styrelsen sammanhåller föreningens ekonomi, fastställer med stöd av stadgarna vision och mål Läs mer

Matematisk miss av Stena Renewable

2014-10-12 - NYHETSARTIKLAR. Hur mycket vindkraft kan man bygga i Sverige?Stena Renewable har gjort en beräkning av hur många vindkraftverk som skull Läs mer

Allt material på webbsidan skyddas av upphovsrättslagen. Ansvarig utgivare för webbsidan är Sune Sjöström. Om Du önskar använda något av det material som finns publicerat här, kontakta Sune Sjöström.
E-mail: sune.sjostrom@landskapsskydd.se

Valberedning (sammankallande): Hans Ström
E-mail: hans.strom@landskapsskydd.se

Information


FSLs dekal. Klistermärke, 10 cm i diameter GRATIS - beställes via fsl@landskapsskydd.se. V.g. uppge namn och adress så sänder FSL märken i behövligt antal

Vindkraften - är den värt sitt pris?
Vill Du köpa bok om vindkraft? Sätt in 125 kronor på plusgirokonto 155 79 30 – 3. Bengt Lindhé Förlag och ange tydlig postadress.

Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design