Sök
Nyhetsnotiser
Länsstyrelsens nej till vindkraftpark nära Hornborga-sjön överklagas
2016-02-08 19:50
Länsstyrelsen sade nej till vindkraft. Vindkraftbolaget överklagar. Klicka vidare till "egen inventering", för att se argumenten mot utbyggnad.

Lemnhult-parken startas upp igen
2016-02-08 19:48
De vindkraftverk i Lemnhult som inte blåste ner i julas startas igen.

Vindkraftsbuller och hälsoeffekter
2016-02-08 14:27
Vindkraft i laglöst land
2016-02-08 14:23

En kvinna i Skottland beskriver hur hennes hembygd drabbas av vindkraft. "Surrounding views are totally spoiled. The wildlife (including rare species) are being decimated."

Herald Scotland

Kommunalt självstyre och vindkraftvetot lever farligt
2016-02-07 19:42
Vindkraftcentrum och Energimyndigheten kvalitetssäkrar
2016-02-07 19:42
Ingen vindpark i Järnstad
2016-02-06 11:04
Det blir ingen vindkraftspark i Järnstad.
Eolus Vind AB lägger skulden för sin reträtt på Ödeshögs politiker medan Rättvis vind talar om en seger för demokratin.

Statligt nej till vindkraft på Ålands fastland
2016-02-06 10:26
Målen för förnybar energi är uppnådda och staten måste finansiera andra saker än vindkraft.
Exploatörerna är naturligtvis vansinniga.


Nej till vindkraft – igen
2016-02-06 10:15
Kommunstyrelsen stoppar utredningar om mer vindkraft i Upplands-Bro kommun.

Länsstyrelsen avstyrker vindkraft vid Marviken
2016-02-04 14:55
Starka restriktioner på grund av mycket höga natur- och kulturvärden, enligt länsstyrelsen.

Politiska styrningen tafatt
2016-02-04 14:54
Lotta Gröning vill att kommuner ska utvecklas i stället för att landsbygden ska dödförklaras.

Vindkraftvetot
2016-02-04 14:52
Planeras det en ny attack mot vindkraftvetot framåt sommaren?

Mystisk spökskrivare hos Vindkraftcentrum i Strömsund
2016-02-04 14:51
Den ännu obesvarade frågan är: Vem har bättrat på siffrorna? VKC:s föreståndare skriver nu att VKC stått för den felaktiga siffran i pressmeddelandet, dvs. inte Energimyndigheten.
VKC:s utredare mailar dock att "jag har inte själv skrivit den texten".

Inledande debattartikel i Sundsvalls Tidning
Den gröna tron offrar svenska jobb
2016-02-03 16:04
Energifrågor handlar om att underkasta sig den rätta, gröna tron.

Mer om Vattenfall
2016-02-03 15:53
Video om bakomliggande orsaker till förlusterna
       

Ett jättelikt vindkraftverk föll över vägen

På julafton bröts verket 10-15 m från basen och föll över väg och terräng.Ägaren Stena Renewable har stängt ner de andra verken och ber allmänheten att inte röra sig i området.

Aftonbladet TV
Haveriutredning ska göras
Claes-Erik Simonsbacka skrivelse till Vetlanda kommun

BULLERFRÅGAN AKTUALISERAS  Återkommande klagomål på buller från vindkraftverken föranledde kommunen att ålägga vindkraftsbolaget att sänka det ekvivalenta ljudet till 35dB.

Läs kommunens protokoll, gå till §51 Vindkraft Kvilla, ljudnivå


Kommunens protokoll

  Kommunen ställde frågor till Arbets- och miljömedicinska kliniken i Linköping om känslighet för vindkraftbuller och om 40 dB är en tillräcklig begränsning för att ljudet inte ska utgöra en olägenhet.

Arbets- och miljömedicinska klinikens svar

Att ändringar kommer tillstånd har stor betydelse för bl.a. denna familjen

Läs om denna familjen

  Vi hänvisar läsaren även till en rapport om ljudutbredning från Uppsala universitet gjord av Conny Larsson. I rapporten föreslås ett nytt riktvärde: "Vindkraftsljudet skall för 90% av tiden vara lägre än 40/35dBA."

Läs rapporten från Uppsala Universitet

Mer forskning på börjas nu av Kerstin Persson Waye  på Göteborgs Universitet.

Forskare utreder vindkraftsbullrets hälsofaror

 
   

 
 

 

 Besatt av vind www.saxo.com/dk 
 
 


Vindkraften - är det värt sitt pris

Vindkraften - är den värt sitt pris?


           Sätt in 125 kronor på              Bengt Lindhé Förlag 

pg 155 79 30 – 3

Ange tydligt namn och adressBeställ dekal till bilen
Uppge namn och adress till fsl@landskapsskydd.se


.

Aktuella artiklar

Styrelsen

2016-02-07 - FÖRENINGEN. Styrelsen Läs mer

Vindkraftvetot

2016-02-05 - NYHETSARTIKLAR. Planeras det en ny attack mot vindkraftvetot framåt sommaren?Vaksamhet Läs mer

Vindkraftcentrum skådar framtiden i Hälsingeskogen

2016-01-22 - NYHETSARTIKLAR. Energimyndigheten bättrar på siffrornaLäs artikel Läs mer

Energimyndighetens kvalitetssäkring bristfällig - Hälsingeskogen nästa

2016-01-20 - NYHETSARTIKLAR. Hälsingeskogen nästa för Vindkraftscentrums planeringsverktyg för nya arbetstill Läs mer

Energimyndighetens kreativa kvalitetssäkring

2016-01-16 - NYHETSARTIKLAR. Energimyndigheten har kvalitetssäkrat en rapport från Vindkraftscentrum, vilket innebär att man samtidigt bättrat på sif Läs mer

Börs-vd:n i "chock" om inte aktien stiger

2015-12-08 - NYHETSARTIKLAR. Klimatmötet i Paris har satt fart på miljöaktier. En vd i ett börsföretag säger sig bli chockad om inte aktien handlas t Läs mer

Elcertifikatpriser

2015-11-29 - VINDKRAFT. Elcertifikatpriser vecka 47vecka 48 Läs mer

Pressmeddelanden

2015-10-27 - FÖRENINGEN. Pressmeddelanden Läs våra pressmeddelanden och nyheter 2012-01-02: Förstärkt skydd för boende vid vindindustrianläggningar 2012-01- Läs mer

KD vänder kappan efter vinden?

2015-10-09 - NYHETSARTIKLAR. Den 21 oktober ska riksdagen besluta om kraftigt höjda subventioner till vindkraften. Hedman och Wachtmeister från FSL d Läs mer

Om du drabbas av prospektering för vindkraft

2015-10-02 - INFORMATION. Om du drabbas av prospektering för vindkraft Läs mer

Gamla subventioner har gjort sitt

2015-09-14 - NYHETSARTIKLAR. Det drar ihop sig i oktober. Den föreslagna subventionshöjningen till vindkraften genom s.k. elcertifikat bör uppmärksam Läs mer

Allt material på webbsidan skyddas av upphovsrättslagen. Ansvarig utgivare för webbsidan är Helene Brandt. Om Du önskar använda något av det material som finns publicerat här, kontakta Helene Brandt.
E-mail: helene.brandt@landskapsskydd.se

Valberedning (sammankallande): Hans Ström
E-mail: hans.strom@landskapsskydd.se

Information

Välkommen till den nya Facebook sidan

Försvara naturen - bli medlem i FSL !

Allt fler börjar inse att det föreligger en växande konflikt mellan människor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd.Vindkraft-verk kan aldrig smälta in i naturen, och de berövar naturen dess skönhet.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvarar miljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhet går ut på.

Stöd oss - bli medlem


Årsmöte
5 mars i Uppsala

För deltagande kontakta
Åke Gustavsson
ake.gustavsson@landskapsskydd.se 
 tel 0702-12 93 12


Vindkraften påverkar fastighetsmäklarens vardag

Läs vår artikel här


Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 Ansökan återkallad


Elcertifikatpriser

Här
   

Skicka ett mail till Energikommissionen

Energikommissionen ska besluta om hur energimixen ska se ut efter 2020 och bidragen till det.Genom ditt mail/brev berättar du för politikerna i energikommissionen om baksidan av vindkraftsexploateringen.

Läs mer>>Skicka ett mail till
ansvariga ministrar

Skicka ett mail eller brev till energiministern  och miljöministern och tala om att vindkraften är ett stort problempå landsbygden. Vindkraften ska inte ha fördelar framför andra energislag och måste få hårdare buller och skuggkrav.

Läs mer>>FSL skriver brev till riksdagsledamöterna

Till riksdagsledamöterna om vindkraftenDebatt och beslut, onsdag den 21 oktober 2015

Så här röstade våra partier och riksdagsledamöter gällande ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015.

Läs merVad betyder riksdagsbeslutet 21 oktober?

Svensk Vindenergi ger en pedagogisk presentation av elcertifikatsystemet, där ordet ”subvention” noggrant undviks. Bakgrunden till höjningen av subventionen är att ”den faktiska elanvändningen varit lägre än vad Energimyndigheten förutsåg när nuvarande kvoter sattes.” (se punkt 1). Logiken i systemet är alltså att när elanvändningen sjunker, så ökar subventionen. Av diagrammet framgår att den s.k. kvoten – som styr storleken på subventionen - nu höjs från 14,4 till 23%, dvs. med +60 procent.

Ordet subvention undviks
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design