Sök
Nyhetsnotiser
Alternative to silicon offers cheaper solar power
2018-01-13 20:14

Scientists believe perovskite cells would get cost down to pennies per watt.

In English

Fullt mulig å satse på havvind uten subsidier
2018-01-13 20:00

Utbyggning av egne vindparker i Norge vil ta teknologien et hakk videre. Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbyggninger av nye havvindparker hver sommer.

Havvind uten subsidier er mulig

Förödelse huggen i sten (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:02
Idag har FSL en debattartikel på SvD-debatt rörande Rånna-Ryds naturreservat i Skövde kommun
Vindkraftindustrins dimmoln (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:00
Se tidigare post "Bristfällig statistik etc..." Siffrorna har nu ändrats. Dock inte dateringen. Vi har att göra med ett s.k. levande dokument. Hur 89+26 svar kan summera till 131 svar lyckas vi inte förstå.


Havvind uten subsidier
2018-01-05 17:23

Erfaringene vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Storbritannia og Skottland er nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien.

Verdens første flytende vindpark

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-12-21 13:42
Föreningen Svenskt Landskapsskydd tar strid för naturreservatet Ryds ängar.
Läs mer här
Bristfällig statistik om det kommunala vindkraftvetot (FSL debattartikel)
2017-12-21 13:08

Svensk Vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens sammanställning av remissvaren har flera brister.

Innovativ statistikhantering

Jubler over satsning på havsvind
2017-12-21 06:14

Stortinget åpner opp for utbyggning av havvindparker i Norge. Forskere jubler over beslutningen.

Flytende havvindteknologi

Oklara effekter av solel-stödet
2017-12-17 22:53

De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer el för pengarna. Kostnadseffektiviteten på längre sikt är oklar och bör utredas, enligt Riksrevisionen.

Avsaknad av analys problem

SKL stöder vetot
2017-12-16 09:10

Ett viktigt ställningstagande från Sveriges Kommuner och Landsting: SKL avstyrker förslaget att avskaffa det "kommunala vetot". Vetorätten är en central del av den lokala demokratin. Det finns inte tillräckliga skäl för att motivera att kravet på kommunal tillstyrkan ska slopas. SKL delar inte uppfattningen att nuvarande ordning är rättsosäker. Möjligheten att ändra ett tillstånd (läs ökning av maxhöjd) utan kommunal tillstyrkan innebär att det kommunala självbestämmandet urholkas.

Välkommet ställningstagande

Avveckla subventionerna
2017-12-15 20:30

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det ska gå till är fördolt i dunkel.

Fördolt i dunkel

Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Illavarslande att skogsbranschen går i allians med vindindustrin (FSL debattartikel)
2017-11-27 11:14

När skogsindustrin nu går vid sidan av kärnverksamheten och går i allians med vindindustrin i en slags natur-exploateringsunion, är det ett tecken på ett illavarslande självskadebeteende.

Den robusta vindkraften

AVVECKLA VINDKRAFTSUBVENTIONERNA !
Vi fokuserar nu på långsiktig opinionsbildning mot vindkraftsubventionerna


Regeringen föreslår nu riksdagen att besluta om mycket kraftiga höjningar av
subventionerna till vindkraft, lagförslaget ska träda i kraft från och med den 
1 januari 2016. 

Detta beslut kommer att medföra stora skador på vår natur, djur och boendesituation 
i stora delar av Sverige. 

Det kommer att bli utökade byggprojekteringar i våra skogar, och elöverskott i landet. 
Sverige kommer att exportera el under produktionskostnad, då vindkraft inte kan lagras.

Är detta en framtid som vi vill ge till våra barn och barnbarn? En skövlad natur 
utan kraft att återhämta sig, och med skador på djur och människor i hela landet.

Idag finns tyvärr riksdagsmajoritet för beslut om höjning av subventionerna.

Det enda som kan stoppa beslutet eller justera ner volymerna är att ett antal 
riksdagsmän tänker om. Det kan ske om de känner att det finns en folklig opinion 
mot beslutet. De flesta politiker är lyhörda för vad väljarna tycker, och tacksamma 
för en dialog.

Bilda opinion - mot ökad subventionering och fortsatt utbyggnad av vindkraft! 
Arbetet är långsiktigt, och även om vi inte lyckas förhindra beslutet före sommaren, 
så avser 
vi långsiktigt bilda opinion för en förtida nedmontering av subventionerna.

Skicka i första hand ett mail (eller pappersbrev) till din riksdagsman, som sitter i 
den 
så kallade Energikommissionen. Dessa elva riksdagsmän är följande: 


Ingemar Nilsson (socialdemokraterna), ingemar.nilsson@riksdagen.se
 
Maria Strömkvist (socialdemokraterna), maria.stromkvist@riksdagen.se 
 
Åsa Westlund (socialdemokraterna), asa.westlund@socialdemokraterna.se 

Lars Hjälmered (Moderaterna),  lars.hjalmered@riksdagen.se    

Cecilie Tenfjord-Toftby (Moderaterna), cecilie.tenfjord.toftby@riksdagen.se 

Mattias Bäckström-Johansson (Sverigedemokraterna), mattias.backstrom.johansson@riksdagen.se

Lise Nordin (Miljöpartiet),   lise.nordin@riksdagen.se 

Rickard Nordin (Centerpartiet), rickard.nordin@riksdagen.se 

Birger Lahti (Vänsterpartiet), birger.lahti@riksdagen.se 

Maria Weimer (Folkpartiet), maria.weimer@riksdagen.se 

Penilla Gunther (Kristdemokraterna), penilla.gunther@riksdagen.se 


Pappersbrev till riksdagsmännen: 
Förnamn-Efternamn, Sveriges Riksdag, 100 12 Stockholm

Du kan även skicka samma mail (eller brev) till den vanliga riksdagsledamot som 
du 
har förtroende för. Alla riksdagsledamöter från ditt län hittar du på: 
www.riksdagen.se. 

Vi uppmanar er alla att skriva några rader till en eller flera parlamentariker. 
Skriv om era känslor, erfarenheter och vad vindkraften gör med vårt land. 

Skriv kort eller långt, det viktiga är att många hör av sig, och sammanfatta med att 
du inte önskar att vindkraftsubventionerna höjs den 1 januari 2016. 

Tack för ditt engagemang, din röst är viktig, och glöm inte att tillsammans är vi starka 
och kan förändra. Sprid gärna denna text till dina vänner och be dem också agera.

Skicka gärna en kopia till  helene.brandt@landskapsskydd.se   

Sune Sjöström, Krokom, sune.sjostrom@landskapsskydd.se

Ordförande FSL

* Här kan du ladda ner vårt kampanjmaterial i PDF-format.

Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design