Sök
Nyhetsnotiser
Alternative to silicon offers cheaper solar power
2018-01-13 20:14

Scientists believe perovskite cells would get cost down to pennies per watt.

In English

Fullt mulig å satse på havvind uten subsidier
2018-01-13 20:00

Utbyggning av egne vindparker i Norge vil ta teknologien et hakk videre. Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbyggninger av nye havvindparker hver sommer.

Havvind uten subsidier er mulig

Förödelse huggen i sten (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:02
Idag har FSL en debattartikel på SvD-debatt rörande Rånna-Ryds naturreservat i Skövde kommun
Vindkraftindustrins dimmoln (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:00
Se tidigare post "Bristfällig statistik etc..." Siffrorna har nu ändrats. Dock inte dateringen. Vi har att göra med ett s.k. levande dokument. Hur 89+26 svar kan summera till 131 svar lyckas vi inte förstå.


Havvind uten subsidier
2018-01-05 17:23

Erfaringene vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Storbritannia og Skottland er nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien.

Verdens første flytende vindpark

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-12-21 13:42
Föreningen Svenskt Landskapsskydd tar strid för naturreservatet Ryds ängar.
Läs mer här
Bristfällig statistik om det kommunala vindkraftvetot (FSL debattartikel)
2017-12-21 13:08

Svensk Vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens sammanställning av remissvaren har flera brister.

Innovativ statistikhantering

Jubler over satsning på havsvind
2017-12-21 06:14

Stortinget åpner opp for utbyggning av havvindparker i Norge. Forskere jubler over beslutningen.

Flytende havvindteknologi

Oklara effekter av solel-stödet
2017-12-17 22:53

De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer el för pengarna. Kostnadseffektiviteten på längre sikt är oklar och bör utredas, enligt Riksrevisionen.

Avsaknad av analys problem

SKL stöder vetot
2017-12-16 09:10

Ett viktigt ställningstagande från Sveriges Kommuner och Landsting: SKL avstyrker förslaget att avskaffa det "kommunala vetot". Vetorätten är en central del av den lokala demokratin. Det finns inte tillräckliga skäl för att motivera att kravet på kommunal tillstyrkan ska slopas. SKL delar inte uppfattningen att nuvarande ordning är rättsosäker. Möjligheten att ändra ett tillstånd (läs ökning av maxhöjd) utan kommunal tillstyrkan innebär att det kommunala självbestämmandet urholkas.

Välkommet ställningstagande

Avveckla subventionerna
2017-12-15 20:30

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det ska gå till är fördolt i dunkel.

Fördolt i dunkel

Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Illavarslande att skogsbranschen går i allians med vindindustrin (FSL debattartikel)
2017-11-27 11:14

När skogsindustrin nu går vid sidan av kärnverksamheten och går i allians med vindindustrin i en slags natur-exploateringsunion, är det ett tecken på ett illavarslande självskadebeteende.

Den robusta vindkraften

Energipolitikerna famlar i blindo

Energipolitiken är ännu ett område där ansvariga politiker tycks famla i blindo. Det är oerhört viktigt att få fram en långsiktig energipolitik och en trovärdig sådan som inte ruinerar folk och avindustrialiserar landet. Men dit är det långt.

Samtliga partier till både höger och vänster har misskött energipolitiken, de har gjort Vattenfall AB till en lekstuga för styrelseproffs och avdankade politiker. Trots att vattenkraften, om vi räknar med 30 öre per kilowattimme, generar ungefär 20 miljarder per år rakt in i statskassan och ännu mer om det regnar mycket, går den statliga energijätten back. Nyligen skrev företaget ner värdet på sina tillgångar med 36 miljarder. Förlusterna beror bland annat på straffskatten för Ringhals och brunkolsverksamheten i Tyskland. Vattenfall skulle inte klara konsekvenserna av de misslyckade investeringarna om det inte vore för inkomsterna från vattenkraften.


Bolagets brakförluster är resultatet av en oansvarig politik som ska ge signalen av att vi är världsbäst på fossilfri el, men hur tänker ansvariga politiker? Kärnkraften som är fossilfri straffbeskattas och i stället görs enorma investeringar i en olönsam vindkraftsindustri. Vindkraften är en politisk storsatsning som kör över människor, förstör naturvärden som värsta baggböleri, något som ansvariga politiker blundar för. Elen säljs med förlust och många länder drar nu ner på utbyggnaden. Men inte Sverige


Internationellt däremot behöver inte Vattenfall AB ha några skrupler och absolut inte heller ansvariga politiker som gett dem spelutrymmet. Vattenfalls agerande i Tyskland är ingen trevlig historia. De köper kolkraft och säljer kolkraft till stora industrier utan miljömedvetande, de ödelägger byar och stora naturområden. Företaget har köpt kärnkraft och stämmer dessutom den tyska staten för de ökade kostnaderna som drabbar företaget när de lägger ner kärnkraften.


Det vore logiskt om Vattenfall också stämde den svenska staten som en konsekvens av regeringens beslut om straffskatter på kärnkraften som tömmer företaget på kapital. Ett beslut som gör svenska folket fattigare. Lägg till att när priserna på nordiska elbörsen Nordpool är låga som nu, är energiskatten plus momsen på el över 1000 procent. Stackars svenskar!


Kärnkraften står inför ett trendbrott. Forskare från olika länder utvecklar nu den fjärde generationens kärnkraft. Den bygger på en teknik som innebär att huvuddelen av dagens kärnavfall kan återvinnas. Men kärnkraften har blivit pest i Sverige, så därför har politikerna bestämt att inte delta i det stora utvecklingsarbetet, trots att flera av de ledande forskarna finns här. Intressanta nyskapande tekniker utvecklas som löser avfallsproblemet, men vi har stängt dörren.


För att framtida generationer ska ha en möjlighet att fatta bra beslut både när det gäller klimat och välfärd krävs flexibilitet. Men inte i Sverige, här stryper politikerna forskningen och har överlåtit analysen om energipolitiken och miljön till forskare, som de själva betalat och dessutom formulerat deras forskningsuppdrag. Vad har då kommande generationer att vänta sig med ett energisystem byggt på vindkraft, gasturbiner och vattenkraft, höga elpriser, gas från Ryssland och ett avindustrialiserat näringsliv är mitt tips.


Artikel av Lotta Gröning


Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design