Sök
Nyhetsnotiser
Stöd i ena änden - konkurser i den andra
2018-01-20 23:14

Det är provocerande att regeringen väljer att öppna plånboken och dela ut en premie till kommunerna för att få fart på vindkraftutbyggnaden. Det är inte ofta Svensk Vindkraftförening och FSL är överens - men nu har det skett!

FSL håller med


Alternative to silicon offers cheaper solar power
2018-01-13 20:14

Scientists believe perovskite cells would get cost down to pennies per watt.

In English

Fullt mulig å satse på havvind uten subsidier
2018-01-13 20:00

Utbyggning av egne vindparker i Norge vil ta teknologien et hakk videre. Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbyggninger av nye havvindparker hver sommer.

Havvind uten subsidier er mulig

Förödelse huggen i sten (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:02
Idag har FSL en debattartikel på SvD-debatt rörande Rånna-Ryds naturreservat i Skövde kommun
Vindkraftindustrins dimmoln (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:00
Se tidigare post "Bristfällig statistik etc..." Siffrorna har nu ändrats. Dock inte dateringen. Vi har att göra med ett s.k. levande dokument. Hur 89+26 svar kan summera till 131 svar lyckas vi inte förstå.


Havvind uten subsidier
2018-01-05 17:23

Erfaringene vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Storbritannia og Skottland er nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien.

Verdens første flytende vindpark

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-12-21 13:42
Föreningen Svenskt Landskapsskydd tar strid för naturreservatet Ryds ängar.
Läs mer här
Bristfällig statistik om det kommunala vindkraftvetot (FSL debattartikel)
2017-12-21 13:08

Svensk Vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens sammanställning av remissvaren har flera brister.

Innovativ statistikhantering

Jubler over satsning på havsvind
2017-12-21 06:14

Stortinget åpner opp for utbyggning av havvindparker i Norge. Forskere jubler over beslutningen.

Flytende havvindteknologi

Oklara effekter av solel-stödet
2017-12-17 22:53

De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer el för pengarna. Kostnadseffektiviteten på längre sikt är oklar och bör utredas, enligt Riksrevisionen.

Avsaknad av analys problem

SKL stöder vetot
2017-12-16 09:10

Ett viktigt ställningstagande från Sveriges Kommuner och Landsting: SKL avstyrker förslaget att avskaffa det "kommunala vetot". Vetorätten är en central del av den lokala demokratin. Det finns inte tillräckliga skäl för att motivera att kravet på kommunal tillstyrkan ska slopas. SKL delar inte uppfattningen att nuvarande ordning är rättsosäker. Möjligheten att ändra ett tillstånd (läs ökning av maxhöjd) utan kommunal tillstyrkan innebär att det kommunala självbestämmandet urholkas.

Välkommet ställningstagande

Avveckla subventionerna
2017-12-15 20:30

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det ska gå till är fördolt i dunkel.

Fördolt i dunkel

Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

  
  Bilder från demonstrationen i Ramsele den 14 februari 2015.


UPPROP MOT ENERGIMINISTERNS FÖRSLAG 
ATT UTÖKA VINDKRAFTEN


Regeringen fortsätter försöka få lönsamhet i vindkraften. Ett energislag som vi betalar 
för både som skattebetalare och som granne.
 
Vindindustrin har länge ropat på "ökade ambitioner i certifikatsystemet", dvs mer bidrag 
från svenska folket och företagen. Nu har de blivit bönhörda. Energiminister Ibrahim Baylan föreslår att kvotplikten - som styr vindkraftssubventionens storlek - från och med 2016 ska höjas med 60 % (från 14,4 till 23 %). En promemoria är ute på remiss fram till 5 mars.

Nu måste vi ytterligare påtala våra erfarenheter till energiministern. Vad vindkraft är och
hur det påverkar oss måste vi nu påminna ministern om. Vi tar tillfället i akt, framförallt 
under tiden fram till den 5 mars. Vi hoppas att med det stora antal vi är kunna nå fram 
och nå någon form av förändring.
 
Vi uppmanar er alla att författa några rader och via mail eller post skicka det till energiministern. Skriv vad ni varit med om eller vad ni anser att vindkraften ställer 
till med. Kort eller långt, det viktiga är att alla hör av sig. Via mail har ni fått tillsänt er 
några texter om regeringens förslag, elcertifikat och kvotplikter. Saknar ni detta mail 
så kontakta Marie Andersson i styrelsen. 

När ni skickar er berättelse vill vi att ni skickar en kopia till FSL. 

Vi behöver det för att kunna påvisa all information som nått ministeriet. 
För att visa för hela regeringen att vi finns är det bra om ni även skickar 
kopia till miljöministern Åsa Romson.

 
Sprid gärna vårt medlemsutskick
Dela gärna detta meddelande med grannar, kollegor och vänner så att vi får så stort genomslag som möjligt.
 
Kämpa på
hälsar
Sune Sjöström, ordf FSL
 
 
Skicka din berättelse via e-post till
energiminister
ibrahim.baylan@regeringskansliet.se

och till miljöminister
asa.romson@regeringskansliet.se

och till registrator för registrering
miljodepartementet.registrator@regeringskansliet.se

kopia till FSL
helene.brandt@landskapsskydd.se


 Skicka din berättelse via brev till


Ibrahim Baylan, Miljödepartementet, Tegelbacken 2, 103 33 Stockholm


Åsa Romson, Regeringskansliet, 103 33 Stockholm
Kopia till FSL: Helene Brandt, Duvesjön 302, 442 92 Romelanda
 
Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design