Sök
Nyhetsnotiser
Alternative to silicon offers cheaper solar power
2018-01-13 20:14

Scientists believe perovskite cells would get cost down to pennies per watt.

In English

Fullt mulig å satse på havvind uten subsidier
2018-01-13 20:00

Utbyggning av egne vindparker i Norge vil ta teknologien et hakk videre. Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbyggninger av nye havvindparker hver sommer.

Havvind uten subsidier er mulig

Förödelse huggen i sten (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:02
Idag har FSL en debattartikel på SvD-debatt rörande Rånna-Ryds naturreservat i Skövde kommun
Vindkraftindustrins dimmoln (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:00
Se tidigare post "Bristfällig statistik etc..." Siffrorna har nu ändrats. Dock inte dateringen. Vi har att göra med ett s.k. levande dokument. Hur 89+26 svar kan summera till 131 svar lyckas vi inte förstå.


Havvind uten subsidier
2018-01-05 17:23

Erfaringene vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Storbritannia og Skottland er nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien.

Verdens første flytende vindpark

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-12-21 13:42
Föreningen Svenskt Landskapsskydd tar strid för naturreservatet Ryds ängar.
Läs mer här
Bristfällig statistik om det kommunala vindkraftvetot (FSL debattartikel)
2017-12-21 13:08

Svensk Vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens sammanställning av remissvaren har flera brister.

Innovativ statistikhantering

Jubler over satsning på havsvind
2017-12-21 06:14

Stortinget åpner opp for utbyggning av havvindparker i Norge. Forskere jubler over beslutningen.

Flytende havvindteknologi

Oklara effekter av solel-stödet
2017-12-17 22:53

De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer el för pengarna. Kostnadseffektiviteten på längre sikt är oklar och bör utredas, enligt Riksrevisionen.

Avsaknad av analys problem

SKL stöder vetot
2017-12-16 09:10

Ett viktigt ställningstagande från Sveriges Kommuner och Landsting: SKL avstyrker förslaget att avskaffa det "kommunala vetot". Vetorätten är en central del av den lokala demokratin. Det finns inte tillräckliga skäl för att motivera att kravet på kommunal tillstyrkan ska slopas. SKL delar inte uppfattningen att nuvarande ordning är rättsosäker. Möjligheten att ändra ett tillstånd (läs ökning av maxhöjd) utan kommunal tillstyrkan innebär att det kommunala självbestämmandet urholkas.

Välkommet ställningstagande

Avveckla subventionerna
2017-12-15 20:30

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det ska gå till är fördolt i dunkel.

Fördolt i dunkel

Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Illavarslande att skogsbranschen går i allians med vindindustrin (FSL debattartikel)
2017-11-27 11:14

När skogsindustrin nu går vid sidan av kärnverksamheten och går i allians med vindindustrin i en slags natur-exploateringsunion, är det ett tecken på ett illavarslande självskadebeteende.

Den robusta vindkraften

Markbygden är ett kuperat skogsområde med höga berg, myrmarker och träsk några mil öster om Piteå. Med Maud Olofsson i spetsen beslöt regeringen år 2009 att det ska byggas 1101 vindkraftverk som är 200 m höga där. Området har varit bebott i årtusenden, fastigheter har gått i arv i generationer, för samerna är det ett viktigt renbete.

Hur stolt ska regeringen vara över sitt flaggskepp? Svevind, som står för bygget, har gjort bedömningen att konsekvenserna av vindkraftsparken är i stort sett små eller obetydliga. Men hur små är de för örnarna, för samerna, för de boende i området?Så här reagerar en av de boende i Markbygden

Jag heter Åke Gustavsson och är uppvuxen i en by som heter Mandträsk och ligger 7 mil från Piteå. Jag är naturmänniska och gillar att sköta om skogen, fiska och jaga älg. Min fru och jag har en stuga som vi är i varje helg för att koppla av och vi funderade på att flytta dit permanent, men här ska Svevind bygga 1101 vindkraftverk.

På området i Markbygden där vindkraftverken ska byggas finns en rad fritids- och permanentbostäder som står i vägen för planerna. För att garantera en bullernivå på under 40 decibel har myndigheterna satt två kilometer som gräns för avståndet mellan fastighet och vindkraftverk. Men Markbygden Vind AB har i sin tillståndsansökan valt att kalla flertalet fastigheter för "jakt- och fiskekojor" – vilket i så fall skulle upphäva buller- och avståndsregeln. Ägarna själva betraktar byggnaderna främst som fritidshus, i några fall permanentbostäder. Miljöprövningsdelegationen kräver nu att Markbygden Vind AB gör klart med ägarna om vilka begrepp som ska gälla. Detta har fått bolaget att agera med skrivelser, stormöten och näst intill förtäckta hot.

Under ett möte med Svevind 2013 sa bolaget att vi inte får vara i våra bostäder och de till och med kan tvinga oss till att låta dem lösa in dem, men ekonomibyggnaderna får vi ha kvar. Svevind har lovat stå för kostnaderna om bostadshuset ska flyttas. Bolaget vill att vi skriver på ett nyttjandearrende så att de kan bygga på vår mark. Under ett annat möte nu i år (2014) erbjöd Svevind oss 20 000 kr per år samt att vi får nyttja våra fastigheter över helgerna men att vi inte får bo där.

Bolagets förslag att antingen lösa in min gård eller att flytta den till en föreslagen plats utanför området blev en chock. Det var som att välja mellan pest och kolera, inlösen eller flytt. Tydligen vill vindkraftsbolaget tömma stora områden i Markbygden på både permanent- och fritidsboenden. Bolagets alternativ för flytt av byggnader gäller dessutom bara boningshus; inte garage, uthus, vedbodar eller liknande sidobyggnader. Alternativet att skriva på ett nyttjandearrende är rena bluffen som storbolagen började med på 1700-talet när de med hjälp av sprit lurade bönder att skriva på arrendepapper.

Vi känner oss förbannade, överrumplade och ledsna över den här skissade utvecklingen. All avverkning som måste göras och alla vägar som måste byggas innebär att det som händer i Markbygden är Sveriges största miljöförstöring. Hur påverkar det djuren som lever där? Jag har starka känslor för hembygden där jag är uppvuxen och i stället för att koppla av i vår stuga lever vi nu i ett ständigt krig mot bolaget som ska bygga vindkraftverken.


Bakgrund till var vi är idag:

I mars 2010 beviljade regeringen tillståndsprövningen för Markbygden Vind att bygga en stor vindkraftsanläggning i Piteå kommun. Ansökan berör ett cirka 450 km2 stort område med potential att etablera upp till 1 101 vindkraftverk. http://www.svevind.se/Projects/Project.aspx?projectID=1&lang=sv-SE

Byggnationen är uppdelad i tre etapper. Etapp ett består av 314 verk och fick alla tillstånd klara september 2012. Hitintills, mars 2014, är 36 byggda.

Processen för att få tillstånd till etapp två, 440 verk, är igång nu. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=5817282

Svevind, som är det drivande företaget, har haft samråd med de 80 fastighetsägarna som tvingas att flytta.

Piteå kommuns miljö-och byggnadsnämnd har sagt sitt som sammanfaller till stor del med Naturvårdsverkets krav. Naturvårdsverket ställer krav på att vissa områden undantas från verk och att det i andra områden tas bättre hänsyn till fåglar och bullergränser intill naturreservat. http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Remisser-och-Yttranden/Yttranden/Yttranden-2014/Markbygden-etapp-2/Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design