Sök
Nyhetsnotiser
Alternative to silicon offers cheaper solar power
2018-01-13 20:14

Scientists believe perovskite cells would get cost down to pennies per watt.

In English

Fullt mulig å satse på havvind uten subsidier
2018-01-13 20:00

Utbyggning av egne vindparker i Norge vil ta teknologien et hakk videre. Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbyggninger av nye havvindparker hver sommer.

Havvind uten subsidier er mulig

Förödelse huggen i sten (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:02
Idag har FSL en debattartikel på SvD-debatt rörande Rånna-Ryds naturreservat i Skövde kommun
Vindkraftindustrins dimmoln (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:00
Se tidigare post "Bristfällig statistik etc..." Siffrorna har nu ändrats. Dock inte dateringen. Vi har att göra med ett s.k. levande dokument. Hur 89+26 svar kan summera till 131 svar lyckas vi inte förstå.


Havvind uten subsidier
2018-01-05 17:23

Erfaringene vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Storbritannia og Skottland er nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien.

Verdens første flytende vindpark

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-12-21 13:42
Föreningen Svenskt Landskapsskydd tar strid för naturreservatet Ryds ängar.
Läs mer här
Bristfällig statistik om det kommunala vindkraftvetot (FSL debattartikel)
2017-12-21 13:08

Svensk Vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens sammanställning av remissvaren har flera brister.

Innovativ statistikhantering

Jubler over satsning på havsvind
2017-12-21 06:14

Stortinget åpner opp for utbyggning av havvindparker i Norge. Forskere jubler over beslutningen.

Flytende havvindteknologi

Oklara effekter av solel-stödet
2017-12-17 22:53

De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer el för pengarna. Kostnadseffektiviteten på längre sikt är oklar och bör utredas, enligt Riksrevisionen.

Avsaknad av analys problem

SKL stöder vetot
2017-12-16 09:10

Ett viktigt ställningstagande från Sveriges Kommuner och Landsting: SKL avstyrker förslaget att avskaffa det "kommunala vetot". Vetorätten är en central del av den lokala demokratin. Det finns inte tillräckliga skäl för att motivera att kravet på kommunal tillstyrkan ska slopas. SKL delar inte uppfattningen att nuvarande ordning är rättsosäker. Möjligheten att ändra ett tillstånd (läs ökning av maxhöjd) utan kommunal tillstyrkan innebär att det kommunala självbestämmandet urholkas.

Välkommet ställningstagande

Avveckla subventionerna
2017-12-15 20:30

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det ska gå till är fördolt i dunkel.

Fördolt i dunkel

Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Illavarslande att skogsbranschen går i allians med vindindustrin (FSL debattartikel)
2017-11-27 11:14

När skogsindustrin nu går vid sidan av kärnverksamheten och går i allians med vindindustrin i en slags natur-exploateringsunion, är det ett tecken på ett illavarslande självskadebeteende.

Den robusta vindkraften

Lågt elpris bromsar fortsatta investeringar.

PITEÅ Vindkraftutbyggnaden i Markbygden stannar av på obestämd tid. Ägarna hittar inte finansiering för nästa 77 verk i Ersträsk.

– Vi måste vänta tills marknaden säger att det är möjligt och sen kan vi trycka på knappen och gå vidare. Det är för mycket pengar att investera i hopp, säger Wolfgang Kropp, huvudägare i Svevind.

Med tyska storbanken KfW i ryggen och stöd från Svenska enskilda banken och Nordic Investment Bank har projektägarna investerat uppemot 3,5 miljoner kronor i vindkraftparken i Markbygden.

Arbetet med att bygga infrastruktur för nästa 77 verk i Ersträsk fortskrider men projektägarna har inte kunnat hitta någon som är villig att fortsätta finansiera utbyggnaden.

– Vi arbetar på det men jag kan inte säga att vi har en lösning. Det kan vara så att vi bromsar och väntar tills marknaden vänder och går upp, säger Wolfgang Kropp, vd, grundare och huvudägare i Svevind AB som äger Markbygden Vind AB tillsammans med Enercon AB.

"Det är inte lätt"

Projektägarnas enda hopp är att hitta en investerare som vågar finansiera en i dag olönsam näring i tron att elpriserna kommer att stegra inom den närmsta framtiden.

– Men det är inte lätt. Det är inte små summor vi talar om. Ersträsk, som är nästa steg i agendan, är 77 verk, det är investering på cirka 300 miljoner euro, säger Wolfgang Kropp.

När vet du om ni kan fortsätta med Ersträsk?

– Om du kan säga när marknaden vänder och priserna är bättre kan vi säga när det är realistiskt att hitta en investerare. Om marknaden är på den här nivån de närmaste två, tre, fyra åren. Då är det inte möjligt att fortsätta. Det enda vi kan göra är att planera så att vi har allting klart tills marknaden säger att det är möjligt.

"Ett stort problem"

Kostnaderna för den investerade vindkraften överstiger intäkterna som den producerade elen genererar och med dagens låga elpriser finns inget kvar att återinvestera.

– Jag tror inte att någon kan realisera nya projekt på den här marknadsnivån. Det gäller inte bara vindkraft. Ett nytt kärnkraftverk är inte heller möjligt att genomföra i dagens marknad. Det är ett stort problem i Sverige och det är samma i andra länder i Europa, säger Wolfgang Kropp.

"Energipriserna måste upp"

Enligt honom är marknaden i Tyskland bättre eftersom elpriserna är låsta och kan säljas för nio euro cent, cirka 90 öre, per kilowattimme,

– Då är det möjligt att bygga. Du är inte beroende av marknaden. I Sverige är vi beroende av marknaden och vi är på en prisnivå som är under fem euro cent per kilowattimme. Sedan har vi marknadsrisker, nätavgifter och många andra saker som det gör det omöjligt att genomföra projektet med dagens ekonomiska kalkyler.

Vad skulle krävas för att marknaden skulle vända till er fördel?

– Energipriserna måste gå upp. Det kommer att hända någon gång men i nuläget, här i Sverige och i Centraleuropa också, är det en överkapacitet av elproduktion.

Är det svårt att investera i förnybar energi när det är så många gamla kol- och kärnkraftverk som fortfarande går?

– Ja, det är en av orsakerna till överkapaciteten. Om du har ett 30 år gammalt kärnkraftverk är det avskrivet. Det finns bara driftskostnader och de kan producera billigare energi än ett nybyggt kraftverk.

"Billigaste alternativet"

Wolfgang Kropp tror att kärnkraften i Sverige kommer avvecklas om en tioårsperiod och ser då större möjligheter för vindkraftsutbyggnad.

– Då behöver Sverige ny energikapacitet. Då tror jag att en kombination av vattenkraft och vindkraft är bra. För tillfället är vindkraft en av de billigaste alternativen för att producera energi om du jämför med andra nybyggda kraftverk.

Joel Gustafsson 
joel.gustafsson@pitea-tidningen.se
0911–645 54

 Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design