Sök
Nyhetsnotiser
Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-07-06 21:21
Landskapsskydd tar strid för naturreservat i Skövde.
Läs mer här
Åtte grunner til at solenergi tar av
2017-07-04 11:22
De största optimisternas spådomar om världens bruk av solenergi är redan tiodubblat. Och det är kolkraftgiganten Kina som anför.

Stora vindkraftparker stoppas
2017-07-04 11:04
Mark- och miljödomstolen sätter stopp för två större vindkraftprojekt på Stöttingfjället i Storuman, Vilhelmina och Lycksele.
(FSL debattartikel) Centern väljer väg
2017-06-27 09:52

Detta innebär att alla de kommuner som tidigare tackat nej till vindkraft har anledning att börja oroa sig igen. De vindkraftbolag som tidigare avvisats kan åter plocka fram kartorna. De många hotade närboende får åter börja oroa sig.

Storstadsperspektiv

Vinden vänder för Vestas
2017-06-26 14:14

En kalldusch då länder som Frankrike, Tyskland och Indien går från subventionssystem med inmatningstariffer till mer marknadsbaserade auktioner för vindenergi. Prispressen riskerar att bli en knepigare utmaning av mer långsiktig karaktär.

Ledningen storsäljer

Ornitologer mot vindkraft i Överkalix
2017-06-26 13:35

Norrbottens Ornitologiska Förening NOF underkänner vindkraftbolagets ansökan och anser att den måste kompletteras innan beslut kan fattas.

125 vindkraftverk

Feltänkt borttagande av kommunalt vindkraftveto
2017-06-22 16:03

Energimyndigheten vidhåller sin inställning mot det kommunala vetot sedan det infördes. Kommunalrådet i Åre vidhåller sin omsorg om kommuninnevånarnas bestämmanderätt.

Kommunerna måste få bestämma över marken
2017-06-12 17:12

Kommunerna måste även i fortsättningen tillförsäkras det yttersta ansvaret att planera markanvändningen i kommunen, skriver Falkenbergs stadsarkitekt.

Just detta som är demokrati

Hur påverkar vindkraftverk tjädrar?
2017-06-12 16:50

Det finns en massa alternativa forskningsresultat som inte är vetenskapligt belagda kring hur vindkraft påverkar tjäder. I Jädraås finns en stor vindpark och många fåglar.

Forskningssamarbete

Elbilar skakar oljebolagen
2017-06-12 16:28

För det saudiska energibolaget ACWA Power är det nu solenergi som gäller - för hela slanten. Av affärsmässiga skäl. Vändpunkten kom 2015. Kostnaden för solel hade för första gången sjunkit under det från fossila bränslen.

Rusning mot solenergi

Väg in vindkraftens samhällskostnader (FSL debattartikel)
2017-06-11 23:57

Vi bör söka vägar att anpassa stödsystemet så att stöd utgår på differentierad basis - vilket elcertifikatsystemet ursprungligen avsåg att inte göra.

Uppväxling resp. nedväxling

Luften har gått ur branschen - vindkraftsbolag i konkurs
2017-06-03 22:26

Enligt bolagets hemsida: "Arctic Wind Solutions är ett snabbt växande serviceföretag som sedan 2008 anlitas av världens ledande tillverkare av vindkraftverk."

Snabbväxare

Bliver sol billigere end vind?
2017-06-01 19:22

Ja, selv om elprisen fra photovoltaic solpaneler så sent som i 2012 var mere end dobbelt så høj som elprisen fra vind, ender elprisen i 2020 med at vaere den samme, og derefter er sol billigere.

Prisreduktionerne spektakulaere

Neste generasjon solceller på vej
2017-05-31 11:38

Etter den store solcelle-boom i 2012 er det dukket opp en rekke nye muligheter i form av bygningsintegrerte solceller og husstandsbatterier, som kan lede til en ny bølge av solcelleinstallasjoner.

Tesla er også på vej

Prisras på solenergi i Indien
2017-05-31 10:46

För första gången är solkraft billigare än kol i Indien. Priset på solkraft har bokstavligen varit i fritt fall de senaste månaderna. Den indiska omställningen från det smutsigaste fossila bränslet till solenergi kommer att få stora konsekvenser.

Inga fler kolkraftverk

Att äga sin egen vindel blir sVINDyrt

 

 

I media uttrycker sig ofta Pär Holmgren och vd:n för O2:s vindkooperativ Linda Burenius Magnusson på ett sätt som borde få svenska folket att slänga sig på luren och köpa vindandelar. Men varför går det då så trögt? Jo, därför att folk kan räkna och det är ju plånboken som styr för det mesta. Vad Pär och Linda sedan lång tid vägrar att avslöja är att besparingen i deras koncept inte räcker till ränta och amortering på det lån O2 rekommenderar. Om man inte behöver låna vill man ju ändå ha avkastning på sina besparingar. Så här går det till:

 

En normalvilla med 4 personer förbrukar 20.000 kWh per år. Hos O2 får du då köpa 20 andelar a 1000 kWh för 6700 kr/st vilket, enligt O2:s hemsida, finansieras med ett lån hos Swedbank på 134.000 kr (20 x 6700). År 1 är räntan (6 %) 8040 kr och amorteringen 13400 kr (amorteringstid 10 år). Besparingen är, enligt O2:s hemsida, runt 7900 kr lite beroende på vilka siffror du sätter in i kalkylen. År 1 är förlusten +7900-8040-13400= -13540kr. Efter 10 år är lånet betalt men du har gått back 99.000 kr. Med ett nytt lån, för att täcka skulden på 99000, och med samma enkla matematik finns en ny skuld på 53000 efter ytterligare 10 år. Rent totalekonomiskt har villafamiljen betalt ca 49 öre mer per kWh för elen de 10 första åren, ca 10.000 kr per år, och 26 öre mer den andra 10-årsperioden, ca 5.000 kr,  jämfört med vad man betalt via sin gamla elräkning. Alltså totalt 150.000 kr på 20 år till ingen nytta. Det blir ca 1800 kr per person per år i snitt vilket ger en extra kostnad på ca 324 miljarder under 20-årsperioden om alla valt enligt O2:2 koncept. Till detta kommer alla företagens extra kostnader samt den offentliga sektorn vilket kanske är lika mycket till.

 

Efter 20-25 år är det rostiga vindkraftverket, som man är delägare i, färdigt att tas ner och en av O2 oförutsedd återställningskostnad på ett par miljoner tillkommer. Fullständig återvinning av vindkraftverket och återställning av platsen är ofta ett krav från tillsynsmyndigheten. Kan du få en ränta på 4 % i ovanstående exempel blir förlusten mindre men du är inte skuldfri före det att verket skrotats.

 

Detta exempel illustrerar hur dyr hela vindkraftens ohämmade utbyggnad är för den svenska nationen. Ohälsokostnader och sänkta fastighetsvärden för vindkraftsgrannar, förluster vid export, försämrad turism, förlorade jobb med anledning av höga elpriser m.m. är inte med. Detta måste våra politiker förstå samtidigt som vår fina landbygd och eftertraktade livsmiljöer för människor och djur förstörs i rask takt i stora delar av vårt land, Sverige.

 

Förmögenhetsöverföringen från de närande till de tärande är solklar. Vindel är kanske ett bra namn men man glömde att sätta ett s framför. Än en gång har vi påmints om att vindkraften är lika pålitlig som sina företrädare.Så utmaningen för beslutsfattare på alla nivåer blir att ta tag i frågan, göra en ordentlig konsekvens- och livscykelanalys, våga ställa obehagliga frågor kring den heliga kon innan den blir för fet.

 

Energipolitiken måste i grunden göras om så att den anpassas till att först och främst tjäna den svenska nationen. Den kan inte som nu byggas utifrån den symbolhandling som vindkraftsutbyggnaden vittnar om. Inte heller den skendemokrati som människor på landsbygden utsätts för när de tror att de kan påverka riksdagsbeslut genom att säga nej till att få sina livsmiljöer förstörda.

 

Henrik Wachtmeister

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design