Sök
Nyhetsnotiser
Vindkraftverk förstör riksintresset Komosse
2017-11-21 17:00

En stor del av Komosse nära Ulricehamn utgör Riksintresse för friluftsliv. Mossen har en horisont nästan helt obruten av mänsklig exploatering. Vattenfall vill uppföra 25 vindkraftverk i närheten. Vindkraftverken skulle dominera utsikten från mossen åt väster och radikalt påverka upplevelsen av opåverkad natur.

Unikt för landsdelen


Hultfreds kommun tvingas skjuta till flera miljoner
2017-11-17 22:29

Vindkraftbolaget Emåbygdens vind är rejält förlusttyngt, och nu får Hultsfreds kommun ta fram fyra miljoner ur egen ficka.

Vem sa att smålänningar var snåla?

Dyrt att göra fel


Vindkraft och lokal demokrati (FSL debattartikel)
2017-11-15 15:44

Hos vindindustrin styr branschintresset, medan demokratiska värden är sekundära.

förnuftets röst från Göteborg
Regjeringen bör satse på havvind
2017-11-13 12:43

Norsk rapport föreslår att regeringen bör "legge frem en ambisiös nasjonal strategi for norsk deltakelse i det internasjonale havvindmarkedet med et spesielt fokus på lösninger for flytende havvindteknologi".

Norska havsvindplaner

Immunitet mot konkurs ?
2017-11-12 14:16

Feltimade och misslyckade investeringar ska enligt skribenten ha i praktiken immunitet mot konkurs. Höjd kvotkurva och särskild stödfond föreslås för vindkraften.

Varvspolitiken från 70-talet i repris ? Nils G Åsling återuppstånden ?

Varvspolitiken i repris ?

Bevara kommunernas självbestämmande och vetorätt !
2017-11-12 12:44

Den kommunala vetorättens vara eller icke vara är ute på remiss. Den går sammanfattningsvis ut på att kommunernas vetorätt om vindkraft ska bort och att staten ska bestämma mer. Det skulle bli förödande, skriver KD:s gruppledare i Kristianstad.

Kommunalt självstyre hotas

Tomas Kåberger stöder vindkraft-vetot
2017-10-31 23:42

"Demokratisk kontroll är viktigare än vindkraft" skriver Tomas Kåberger i Göteborgsupplagan av tidningen ETC. Kåberger är professor vid Chalmers, prominent vindkraftförespråkare, och vanligen meningsmotståndare till FSL. Se FSL:s Facebooksida, som du når via kolumnen till höger.


Vi ska bara väck härifrån
2017-10-28 12:58

Danska familjen Fogtman har begåvats med två 149 meter höga vindkraftverk på 600 meters avstånd. Det låter som ett lågt flygande flygplan. Barnen sover inte ordentligt. En mäklare har nu värderat huset till 700.000 DK, att jämföra med den tidigare värderingen på 1,8 miljoner DK.

drabbade av vindkraft


Förnyelsebara energin kan komma att offras
2017-10-26 17:31

Kärnkraften blir den första energilyxen som offras. Sinande subventioner till kärnkraften är samma sak som att den försvinner. Det andra offret kan bli den förnyelsebara energin. Den förnybara energin är inte väsentlig för den globala ekonomin.

Inte väsentlig

Svensk Vindenergi förväntar sig att vindkraftproduktionen ökar
2017-10-12 23:41

Tack vare att vindkraften nu har blivit så billig och de långsiktiga spelreglerna är tydliga, har investeringstakten återigen ökat, enligt VD för Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergi optimistisk

Statskraft Södra Vindkraft drar ner verksamheten
2017-10-12 23:25

Statskraft Södra Vindkraft avbryter tio av sina elva projekt, pga att lönsamheten i dessa inte är tillräckligt attraktiv. Projekten ska nu säljas alternativt avvecklas.

Olönsamt

Föreningar tar strid mot vindkraft
2017-10-12 23:05

Fågelinventeringen som utförts på uppdrag av vindkraftsbolaget är undermålig enligt klagandena. Det är ett problem att det är exploatören som upphandlar ornitolog-konsulten.

Rikt fågelliv hotas


Striden mellan fossilt och förnyelsebart
2017-10-12 22:47

Resonerande artikel om fossila bränslen vs. förnyelsebar energi.

Dynamiken mellan fossilt och förnyelsebartKommunerna omyndigförklaras
2017-10-12 22:36

Tänk om, börja om från början. Sverige behöver stabila, driftsäkra, miljövänliga och ekonomiskt hållbara energikällor. Vindkraft håller inte för ett enda av dessa krav.

Tänk om

Svensk Vindkraftförening pessimistisk
2017-10-12 22:08

Elcertifikatsystemets uppbyggnad ger inte förtroende för långsiktiga affärer. Internationella investerare tittar på Sverige, men frågan är bara hur lång tid det tar innan de uppdagar att kalkylerna inte kommer att gå ihop, enligt Vindkraftföreningen.

Förödande för investerarna


Att äga sin egen vindel blir sVINDyrt

 

 

I media uttrycker sig ofta Pär Holmgren och vd:n för O2:s vindkooperativ Linda Burenius Magnusson på ett sätt som borde få svenska folket att slänga sig på luren och köpa vindandelar. Men varför går det då så trögt? Jo, därför att folk kan räkna och det är ju plånboken som styr för det mesta. Vad Pär och Linda sedan lång tid vägrar att avslöja är att besparingen i deras koncept inte räcker till ränta och amortering på det lån O2 rekommenderar. Om man inte behöver låna vill man ju ändå ha avkastning på sina besparingar. Så här går det till:

 

En normalvilla med 4 personer förbrukar 20.000 kWh per år. Hos O2 får du då köpa 20 andelar a 1000 kWh för 6700 kr/st vilket, enligt O2:s hemsida, finansieras med ett lån hos Swedbank på 134.000 kr (20 x 6700). År 1 är räntan (6 %) 8040 kr och amorteringen 13400 kr (amorteringstid 10 år). Besparingen är, enligt O2:s hemsida, runt 7900 kr lite beroende på vilka siffror du sätter in i kalkylen. År 1 är förlusten +7900-8040-13400= -13540kr. Efter 10 år är lånet betalt men du har gått back 99.000 kr. Med ett nytt lån, för att täcka skulden på 99000, och med samma enkla matematik finns en ny skuld på 53000 efter ytterligare 10 år. Rent totalekonomiskt har villafamiljen betalt ca 49 öre mer per kWh för elen de 10 första åren, ca 10.000 kr per år, och 26 öre mer den andra 10-årsperioden, ca 5.000 kr,  jämfört med vad man betalt via sin gamla elräkning. Alltså totalt 150.000 kr på 20 år till ingen nytta. Det blir ca 1800 kr per person per år i snitt vilket ger en extra kostnad på ca 324 miljarder under 20-årsperioden om alla valt enligt O2:2 koncept. Till detta kommer alla företagens extra kostnader samt den offentliga sektorn vilket kanske är lika mycket till.

 

Efter 20-25 år är det rostiga vindkraftverket, som man är delägare i, färdigt att tas ner och en av O2 oförutsedd återställningskostnad på ett par miljoner tillkommer. Fullständig återvinning av vindkraftverket och återställning av platsen är ofta ett krav från tillsynsmyndigheten. Kan du få en ränta på 4 % i ovanstående exempel blir förlusten mindre men du är inte skuldfri före det att verket skrotats.

 

Detta exempel illustrerar hur dyr hela vindkraftens ohämmade utbyggnad är för den svenska nationen. Ohälsokostnader och sänkta fastighetsvärden för vindkraftsgrannar, förluster vid export, försämrad turism, förlorade jobb med anledning av höga elpriser m.m. är inte med. Detta måste våra politiker förstå samtidigt som vår fina landbygd och eftertraktade livsmiljöer för människor och djur förstörs i rask takt i stora delar av vårt land, Sverige.

 

Förmögenhetsöverföringen från de närande till de tärande är solklar. Vindel är kanske ett bra namn men man glömde att sätta ett s framför. Än en gång har vi påmints om att vindkraften är lika pålitlig som sina företrädare.Så utmaningen för beslutsfattare på alla nivåer blir att ta tag i frågan, göra en ordentlig konsekvens- och livscykelanalys, våga ställa obehagliga frågor kring den heliga kon innan den blir för fet.

 

Energipolitiken måste i grunden göras om så att den anpassas till att först och främst tjäna den svenska nationen. Den kan inte som nu byggas utifrån den symbolhandling som vindkraftsutbyggnaden vittnar om. Inte heller den skendemokrati som människor på landsbygden utsätts för när de tror att de kan påverka riksdagsbeslut genom att säga nej till att få sina livsmiljöer förstörda.

 

Henrik Wachtmeister

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design