Sök
Nyhetsnotiser
Alternative to silicon offers cheaper solar power
2018-01-13 20:14

Scientists believe perovskite cells would get cost down to pennies per watt.

In English

Fullt mulig å satse på havvind uten subsidier
2018-01-13 20:00

Utbyggning av egne vindparker i Norge vil ta teknologien et hakk videre. Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbyggninger av nye havvindparker hver sommer.

Havvind uten subsidier er mulig

Förödelse huggen i sten (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:02
Idag har FSL en debattartikel på SvD-debatt rörande Rånna-Ryds naturreservat i Skövde kommun
Vindkraftindustrins dimmoln (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:00
Se tidigare post "Bristfällig statistik etc..." Siffrorna har nu ändrats. Dock inte dateringen. Vi har att göra med ett s.k. levande dokument. Hur 89+26 svar kan summera till 131 svar lyckas vi inte förstå.


Havvind uten subsidier
2018-01-05 17:23

Erfaringene vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Storbritannia og Skottland er nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien.

Verdens første flytende vindpark

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-12-21 13:42
Föreningen Svenskt Landskapsskydd tar strid för naturreservatet Ryds ängar.
Läs mer här
Bristfällig statistik om det kommunala vindkraftvetot (FSL debattartikel)
2017-12-21 13:08

Svensk Vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens sammanställning av remissvaren har flera brister.

Innovativ statistikhantering

Jubler over satsning på havsvind
2017-12-21 06:14

Stortinget åpner opp for utbyggning av havvindparker i Norge. Forskere jubler over beslutningen.

Flytende havvindteknologi

Oklara effekter av solel-stödet
2017-12-17 22:53

De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer el för pengarna. Kostnadseffektiviteten på längre sikt är oklar och bör utredas, enligt Riksrevisionen.

Avsaknad av analys problem

SKL stöder vetot
2017-12-16 09:10

Ett viktigt ställningstagande från Sveriges Kommuner och Landsting: SKL avstyrker förslaget att avskaffa det "kommunala vetot". Vetorätten är en central del av den lokala demokratin. Det finns inte tillräckliga skäl för att motivera att kravet på kommunal tillstyrkan ska slopas. SKL delar inte uppfattningen att nuvarande ordning är rättsosäker. Möjligheten att ändra ett tillstånd (läs ökning av maxhöjd) utan kommunal tillstyrkan innebär att det kommunala självbestämmandet urholkas.

Välkommet ställningstagande

Avveckla subventionerna
2017-12-15 20:30

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det ska gå till är fördolt i dunkel.

Fördolt i dunkel

Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Illavarslande att skogsbranschen går i allians med vindindustrin (FSL debattartikel)
2017-11-27 11:14

När skogsindustrin nu går vid sidan av kärnverksamheten och går i allians med vindindustrin i en slags natur-exploateringsunion, är det ett tecken på ett illavarslande självskadebeteende.

Den robusta vindkraften

Att äga sin egen vindel blir sVINDyrt

 

 

I media uttrycker sig ofta Pär Holmgren och vd:n för O2:s vindkooperativ Linda Burenius Magnusson på ett sätt som borde få svenska folket att slänga sig på luren och köpa vindandelar. Men varför går det då så trögt? Jo, därför att folk kan räkna och det är ju plånboken som styr för det mesta. Vad Pär och Linda sedan lång tid vägrar att avslöja är att besparingen i deras koncept inte räcker till ränta och amortering på det lån O2 rekommenderar. Om man inte behöver låna vill man ju ändå ha avkastning på sina besparingar. Så här går det till:

 

En normalvilla med 4 personer förbrukar 20.000 kWh per år. Hos O2 får du då köpa 20 andelar a 1000 kWh för 6700 kr/st vilket, enligt O2:s hemsida, finansieras med ett lån hos Swedbank på 134.000 kr (20 x 6700). År 1 är räntan (6 %) 8040 kr och amorteringen 13400 kr (amorteringstid 10 år). Besparingen är, enligt O2:s hemsida, runt 7900 kr lite beroende på vilka siffror du sätter in i kalkylen. År 1 är förlusten +7900-8040-13400= -13540kr. Efter 10 år är lånet betalt men du har gått back 99.000 kr. Med ett nytt lån, för att täcka skulden på 99000, och med samma enkla matematik finns en ny skuld på 53000 efter ytterligare 10 år. Rent totalekonomiskt har villafamiljen betalt ca 49 öre mer per kWh för elen de 10 första åren, ca 10.000 kr per år, och 26 öre mer den andra 10-årsperioden, ca 5.000 kr,  jämfört med vad man betalt via sin gamla elräkning. Alltså totalt 150.000 kr på 20 år till ingen nytta. Det blir ca 1800 kr per person per år i snitt vilket ger en extra kostnad på ca 324 miljarder under 20-årsperioden om alla valt enligt O2:2 koncept. Till detta kommer alla företagens extra kostnader samt den offentliga sektorn vilket kanske är lika mycket till.

 

Efter 20-25 år är det rostiga vindkraftverket, som man är delägare i, färdigt att tas ner och en av O2 oförutsedd återställningskostnad på ett par miljoner tillkommer. Fullständig återvinning av vindkraftverket och återställning av platsen är ofta ett krav från tillsynsmyndigheten. Kan du få en ränta på 4 % i ovanstående exempel blir förlusten mindre men du är inte skuldfri före det att verket skrotats.

 

Detta exempel illustrerar hur dyr hela vindkraftens ohämmade utbyggnad är för den svenska nationen. Ohälsokostnader och sänkta fastighetsvärden för vindkraftsgrannar, förluster vid export, försämrad turism, förlorade jobb med anledning av höga elpriser m.m. är inte med. Detta måste våra politiker förstå samtidigt som vår fina landbygd och eftertraktade livsmiljöer för människor och djur förstörs i rask takt i stora delar av vårt land, Sverige.

 

Förmögenhetsöverföringen från de närande till de tärande är solklar. Vindel är kanske ett bra namn men man glömde att sätta ett s framför. Än en gång har vi påmints om att vindkraften är lika pålitlig som sina företrädare.Så utmaningen för beslutsfattare på alla nivåer blir att ta tag i frågan, göra en ordentlig konsekvens- och livscykelanalys, våga ställa obehagliga frågor kring den heliga kon innan den blir för fet.

 

Energipolitiken måste i grunden göras om så att den anpassas till att först och främst tjäna den svenska nationen. Den kan inte som nu byggas utifrån den symbolhandling som vindkraftsutbyggnaden vittnar om. Inte heller den skendemokrati som människor på landsbygden utsätts för när de tror att de kan påverka riksdagsbeslut genom att säga nej till att få sina livsmiljöer förstörda.

 

Henrik Wachtmeister

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design