Sök
Nyhetsnotiser
Alternative to silicon offers cheaper solar power
2018-01-13 20:14

Scientists believe perovskite cells would get cost down to pennies per watt.

In English

Fullt mulig å satse på havvind uten subsidier
2018-01-13 20:00

Utbyggning av egne vindparker i Norge vil ta teknologien et hakk videre. Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbyggninger av nye havvindparker hver sommer.

Havvind uten subsidier er mulig

Förödelse huggen i sten (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:02
Idag har FSL en debattartikel på SvD-debatt rörande Rånna-Ryds naturreservat i Skövde kommun
Vindkraftindustrins dimmoln (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:00
Se tidigare post "Bristfällig statistik etc..." Siffrorna har nu ändrats. Dock inte dateringen. Vi har att göra med ett s.k. levande dokument. Hur 89+26 svar kan summera till 131 svar lyckas vi inte förstå.


Havvind uten subsidier
2018-01-05 17:23

Erfaringene vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Storbritannia og Skottland er nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien.

Verdens første flytende vindpark

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-12-21 13:42
Föreningen Svenskt Landskapsskydd tar strid för naturreservatet Ryds ängar.
Läs mer här
Bristfällig statistik om det kommunala vindkraftvetot (FSL debattartikel)
2017-12-21 13:08

Svensk Vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens sammanställning av remissvaren har flera brister.

Innovativ statistikhantering

Jubler over satsning på havsvind
2017-12-21 06:14

Stortinget åpner opp for utbyggning av havvindparker i Norge. Forskere jubler over beslutningen.

Flytende havvindteknologi

Oklara effekter av solel-stödet
2017-12-17 22:53

De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer el för pengarna. Kostnadseffektiviteten på längre sikt är oklar och bör utredas, enligt Riksrevisionen.

Avsaknad av analys problem

SKL stöder vetot
2017-12-16 09:10

Ett viktigt ställningstagande från Sveriges Kommuner och Landsting: SKL avstyrker förslaget att avskaffa det "kommunala vetot". Vetorätten är en central del av den lokala demokratin. Det finns inte tillräckliga skäl för att motivera att kravet på kommunal tillstyrkan ska slopas. SKL delar inte uppfattningen att nuvarande ordning är rättsosäker. Möjligheten att ändra ett tillstånd (läs ökning av maxhöjd) utan kommunal tillstyrkan innebär att det kommunala självbestämmandet urholkas.

Välkommet ställningstagande

Avveckla subventionerna
2017-12-15 20:30

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det ska gå till är fördolt i dunkel.

Fördolt i dunkel

Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Illavarslande att skogsbranschen går i allians med vindindustrin (FSL debattartikel)
2017-11-27 11:14

När skogsindustrin nu går vid sidan av kärnverksamheten och går i allians med vindindustrin i en slags natur-exploateringsunion, är det ett tecken på ett illavarslande självskadebeteende.

Den robusta vindkraften

Det gröna elsystemet i EU

 

 

 

 

Diskussionen om ”Smart grids” och ”Det nya gröna elsystemet” måste lyftas fram ännu bättre så att elkunderna verkligen begriper, vad som är på väg att ske!

Senast var Sven Börjesson ute i Ekot med frågan om att detta kommer att bli mycket kostsamt för elkunderna. 

 

 

Energin, miljörörelsens återvändsgränd,

Ett annat stort hot mot elkundernas privatekonomi, är de kommande nya EU-reglerna för elsystemet,”FrameworkGuidelines&NetworkCodes”, som är tänkta att införas med början inom något år, med syftet att möjliggöra införandet av ännu mer förnyelsebar kraft i elsystemet, till okända men troligen mycket stora kostnader och konsekvenser för landets elkunder och industri.

 

Planerna innehåller t.o.m. krav på, att kylskåp och andra elberoende vitvaror i hemmen utrustas med ny utifrån styrbar elektronik, vilket givetvis höjer priset och genom att felkällorna ökar, riskerar orsaka avsevärt höjda servicekostnader för hushållen. Det tycks inte finnas några som helst gränser idag, för vad miljörörelsens drömmar om ett samhälle byggt på förnyelsebar energi får lov att kosta och vilka risker vi skall utsätta oss för, allt i miljöns närmast helgade namn.

 

Varför skall vi i Sverige, med en för många andra länder i Europa mycket avundsvärd energisituation, luras att gå omvägen via onödig, dyr, opålitlig och miljöförstörande vindkraft? Vårt elbehov är redan mycket väl tillgodosett. Det ökande elöverskottet vindkraften förutan exporterades 2012 till en volym, som är nästan tre gånger vindkraftens hela årsproduktion. Hushållen skall inte behöva betala extra, för det tveksamma nöjet att hålla vindkraften under armarna med 40% eller mer av intäkterna, som subvention. Vare sig den brukas i Sverige eller exporteras.

 

Vi har helt enkelt inte något behov av, eller råd med, att snubbla fram med ett tredje ben i energimixen, eller att låta miljörörelsens drömmare, till oöverblickbara konsekvenser, ändra vårt fungerande energiförsörjningssystem från grunden. De två stadiga ben vi nu har i form av kärn- och vattenkraft, har länge tjänat oss mycket bra och räcker mer än väl till, för landets behov av utsläppsfri elkraft under mycket lång tid framöver. Det är hög tid att nu kraftfullt ifrågasätta och kräva realistiska investeringskalkyler, för alla nya påfund från en miljörörelse, som tycks ha tappat all kontakt med verkligheten.”

 

Jag ser det nu, som oerhört viktigt att någon med stort medialt genomslag, på ett sakligt och pedagogiskt riktigt sätt, lyfter fram informationen till elkunderna och villaägarna i Sverige om konsekvenserna av detta EU direktiv och dess tillämpning. Vem kan göra denna viktiga insats?

Vad kommer detta att kosta?

Vad ger det för nytta för pengarna?

Är elkunderna verkligen beredda, att betala väldigt mycket mer för elen, helt i onödan i Sverige, för att dessutom hamna i en situation, där man inte längre är herre över sin egen elanvändning?

 

 

Björn Törnvall

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design