Sök
Nyhetsnotiser
Alternative to silicon offers cheaper solar power
2018-01-13 20:14

Scientists believe perovskite cells would get cost down to pennies per watt.

In English

Fullt mulig å satse på havvind uten subsidier
2018-01-13 20:00

Utbyggning av egne vindparker i Norge vil ta teknologien et hakk videre. Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbyggninger av nye havvindparker hver sommer.

Havvind uten subsidier er mulig

Förödelse huggen i sten (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:02
Idag har FSL en debattartikel på SvD-debatt rörande Rånna-Ryds naturreservat i Skövde kommun
Vindkraftindustrins dimmoln (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:00
Se tidigare post "Bristfällig statistik etc..." Siffrorna har nu ändrats. Dock inte dateringen. Vi har att göra med ett s.k. levande dokument. Hur 89+26 svar kan summera till 131 svar lyckas vi inte förstå.


Havvind uten subsidier
2018-01-05 17:23

Erfaringene vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Storbritannia og Skottland er nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien.

Verdens første flytende vindpark

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-12-21 13:42
Föreningen Svenskt Landskapsskydd tar strid för naturreservatet Ryds ängar.
Läs mer här
Bristfällig statistik om det kommunala vindkraftvetot (FSL debattartikel)
2017-12-21 13:08

Svensk Vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens sammanställning av remissvaren har flera brister.

Innovativ statistikhantering

Jubler over satsning på havsvind
2017-12-21 06:14

Stortinget åpner opp for utbyggning av havvindparker i Norge. Forskere jubler over beslutningen.

Flytende havvindteknologi

Oklara effekter av solel-stödet
2017-12-17 22:53

De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer el för pengarna. Kostnadseffektiviteten på längre sikt är oklar och bör utredas, enligt Riksrevisionen.

Avsaknad av analys problem

SKL stöder vetot
2017-12-16 09:10

Ett viktigt ställningstagande från Sveriges Kommuner och Landsting: SKL avstyrker förslaget att avskaffa det "kommunala vetot". Vetorätten är en central del av den lokala demokratin. Det finns inte tillräckliga skäl för att motivera att kravet på kommunal tillstyrkan ska slopas. SKL delar inte uppfattningen att nuvarande ordning är rättsosäker. Möjligheten att ändra ett tillstånd (läs ökning av maxhöjd) utan kommunal tillstyrkan innebär att det kommunala självbestämmandet urholkas.

Välkommet ställningstagande

Avveckla subventionerna
2017-12-15 20:30

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det ska gå till är fördolt i dunkel.

Fördolt i dunkel

Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Illavarslande att skogsbranschen går i allians med vindindustrin (FSL debattartikel)
2017-11-27 11:14

När skogsindustrin nu går vid sidan av kärnverksamheten och går i allians med vindindustrin i en slags natur-exploateringsunion, är det ett tecken på ett illavarslande självskadebeteende.

Den robusta vindkraften

Vindkraftens effekt är helt otillräcklig

 

 

 

 

 

 

Svenska Kraftnäts rapport ”Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2012/2013 och 2013/2014, En rapport till Näringsdepartementet”, som publicerades 2013-08-13,  ger bl.a. en inblick i farorna förknippade med att avveckla den nuvarande snabbt inkopplingsbara effektreserven, till förmån för en ”marknadslösning”, baserad på en ytterligare utbyggd vindkraft, när kallt vinterväder råder i Sverige. Vi har i tidigare artiklar från FSL:s sida varnat för detta mycket riskabla synsätt.  

 

Läs rapporten här 

 

På sidan 32/45 står följande att läsa: ”I 2012 års kraftbalansrapport aviserade Svenska Kraftnät att verket avsåg göra en förnyad värdering av vindkraftens tillgänglighet inför detta års rapport. Figur 18 anger vindkraftsproduktionens varaktighetskurvor för 2011 och 2012. De streckade kurvorna visar hur mycket energi som vindkraften producerade minst 90 procent av timmarna respektive år. Det är 182 MW 2011 och 240 MW 2012. Det motsvarar sju procent av den installerade effekten respektive år. Om man tittar på enskilda dygn som redovisas i denna rapport så var mängden vindkraft t.ex. den 3 december (när lastreduktionsdelen av effektreserven aktiverades) knappt sex procent av installerad effekt.

 

Sammantaget innebär detta Svenska Kraftnät inte finner skäl att frångå antagandet om sex procents effekttillgänglighet. I kraftbalansprognosen ger detta en effekt om ca 280 MW inför kommande vinter. Inför förra vintern prognostiserades att 240 MW vind skulle produceras när effektbehovet var som störst. Det skiljer alltså bara 40 MW trots att över 900 MW installerad kapacitet förväntas tillkomma.”

 

Detta nya uttalande från Svenska Kraftnät ger en helt annan bild av situationen än den, som Lennart Söder framfört om möjligheterna, att lita till vindkraften som effektreserv. Trots en fortsatt utbyggnad över hela landet har effekttillgängligheten inte ökat. Risken för allvarliga återkommande effektbrister i den förespråkade marknadslösningen, där vi skall lita till starkt utbyggd vindkraft, blir än mer uppenbar i Svenska Kraftnäts nya rapport.

 

Rapporten visar även tydligt, hur bedrövligt ineffektiv vindkraften är, som ”ett tredje ben” i Sveriges elförsörjning. Vindkraften är ett dyrt, bidragskrävande, ineffektivt, onödigt och miljöförstörande sätt, att producera el, som förstör både möjligheten för landsbygdens människor att utveckla den allt viktigare turistnäringen och den egna livsmiljön. När skall detta gå upp för våra riksdagspolitiker? När får vi se detta oerhörda slöseri med andras pengar och tillgångar upphöra? Vi kommer i framtiden inte att ha råd med, alla storvulna planer på ombyggnad av miljonprogrammet, utbyggnad av järnvägsnätet, omhändertagande av en allt större och mera vårdkrävande del äldre i befolkningen, reformer i pensionssystemet och kostsamma insatser för arbetslösa och på skolans område. Att då kasta bort hundratals miljarder på för landet helt onödig vindkraft, framstår som fullkomligt absurt och helt feltänkt.

 

 

Björn Törnvall

 

 

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design