Sök
Nyhetsnotiser
Alternative to silicon offers cheaper solar power
2018-01-13 20:14

Scientists believe perovskite cells would get cost down to pennies per watt.

In English

Fullt mulig å satse på havvind uten subsidier
2018-01-13 20:00

Utbyggning av egne vindparker i Norge vil ta teknologien et hakk videre. Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbyggninger av nye havvindparker hver sommer.

Havvind uten subsidier er mulig

Förödelse huggen i sten (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:02
Idag har FSL en debattartikel på SvD-debatt rörande Rånna-Ryds naturreservat i Skövde kommun
Vindkraftindustrins dimmoln (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:00
Se tidigare post "Bristfällig statistik etc..." Siffrorna har nu ändrats. Dock inte dateringen. Vi har att göra med ett s.k. levande dokument. Hur 89+26 svar kan summera till 131 svar lyckas vi inte förstå.


Havvind uten subsidier
2018-01-05 17:23

Erfaringene vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Storbritannia og Skottland er nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien.

Verdens første flytende vindpark

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-12-21 13:42
Föreningen Svenskt Landskapsskydd tar strid för naturreservatet Ryds ängar.
Läs mer här
Bristfällig statistik om det kommunala vindkraftvetot (FSL debattartikel)
2017-12-21 13:08

Svensk Vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens sammanställning av remissvaren har flera brister.

Innovativ statistikhantering

Jubler over satsning på havsvind
2017-12-21 06:14

Stortinget åpner opp for utbyggning av havvindparker i Norge. Forskere jubler over beslutningen.

Flytende havvindteknologi

Oklara effekter av solel-stödet
2017-12-17 22:53

De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer el för pengarna. Kostnadseffektiviteten på längre sikt är oklar och bör utredas, enligt Riksrevisionen.

Avsaknad av analys problem

SKL stöder vetot
2017-12-16 09:10

Ett viktigt ställningstagande från Sveriges Kommuner och Landsting: SKL avstyrker förslaget att avskaffa det "kommunala vetot". Vetorätten är en central del av den lokala demokratin. Det finns inte tillräckliga skäl för att motivera att kravet på kommunal tillstyrkan ska slopas. SKL delar inte uppfattningen att nuvarande ordning är rättsosäker. Möjligheten att ändra ett tillstånd (läs ökning av maxhöjd) utan kommunal tillstyrkan innebär att det kommunala självbestämmandet urholkas.

Välkommet ställningstagande

Avveckla subventionerna
2017-12-15 20:30

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det ska gå till är fördolt i dunkel.

Fördolt i dunkel

Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Illavarslande att skogsbranschen går i allians med vindindustrin (FSL debattartikel)
2017-11-27 11:14

När skogsindustrin nu går vid sidan av kärnverksamheten och går i allians med vindindustrin i en slags natur-exploateringsunion, är det ett tecken på ett illavarslande självskadebeteende.

Den robusta vindkraften

Den förnybara energins ekologiska kostnad

 

 

 

 

Av Clive Hambler, Oxfords universitet i The Spectator

 

Enligt en ny rapport håller ett vindkraftverk bara hälften så länge som vi trodde förut. Men också under sin korta livslängd kan det göra stor skada. Vindkraftsparker är förödande för fåglar och fladdermöss över hela världen, och sällsynta arter kan raderas ut. De flesta miljöaktivister vill helt enkelt inte veta det eftersom de är så desperat angelägna att tro på förnybar energi att de befinner sig i ett förnekelsetillstånd. Men bevisen tyder på att förnybar energi är ett större hot mot djurlivet än klimatförändringarna, i alla fall under det här århundradet.

 

Jag föreläser i biologi och humanvetenskap på universitetet i Oxford, är utbildad zoolog, har arbetat som miljökonsult i stora projekt och nu undervisar jag i ekologi och naturvårdsbiologi. I början var jag neutral till förnybar energi men efter hand har jag sett vindkraftens, vattenkraftens, biobränslets och tidvattenenergins förödande inverkan på djurlivet.

 

Min specialitet är att forska i varför arter dör ut. När jag var barn brukade min far berätta om alla djur han såg när han växte upp i Kent – snokarna, nattfjärilarna – och det som chockade mig när vi letade efter dem var hur få som fanns kvar. Världen förlorar upp till 40 arter per dag. Ändå uppmanar miljöaktivisterna oss att använda teknologier som skyndar på den processen. Bland de mest förödande är vindkraften.

 

Enligt en undersökning av SEO/Birdlife dödas mellan 6 och 18 miljoner fåglar och fladdermöss av vindkraftverk varje år bara i Spanien. Grovt räknat dödar vindkraften dubbelt så många fladdermöss som fåglar och varje kraftverk dödar cirka 110 – 330 fåglar och 200 – 670 fladdermöss per år. Dessa siffror är möjligen en försiktig beräkning om man jämför med statistik som publicerades i december 2002 av California Energy Commission. Där kom Benner m fl (1993) fram till att antalet fåglar per vindkraftverk och år som dör var så högt som 309 i Tyskland och 895 i Sverige.

 

Eftersom vindkraftverk gärna byggs på höga platser med goda termikvindar dödar de ett oproportionellt stort antal rovfåglar som använder sig av termiken. I Australien är en tasmanisk örn utrotningshotad och i Nordamerika tiotusentals rovfåglar, bland andra den vithövdade havsörnen, USA:s nationalfågel. I Spanien är smutsgamen hotad liksom gåsgamen, av den senare dödades 400 på ett år bara i Navarra. På norska ön Smöla har antalet havsörnar minskat kraftigt sedan det byggdes vindkraftverk där trots ornitologers protester.

 

Fåglar dödas både på land och till havs av vindkraftverk. Flyttfåglar dödas när de flyger in i dem, andra hotas när häckningplatser förstörs av vindkraftsparker. Ejdern och svärtan är exempel på det.

 

Jag har hört att man säger att fåglar snabbt kommer att lära sig undvika vindkraftverkens vingar. Men förmågan att lära sig är begränsad när man har fått ett slag i huvudet av ett föremål som förflyttar sig 300 km i timman. Fåglar har utvecklats i miljontals år och under den tiden flugit genom en luft utan hinder. De lär knappast ändra sina vanor på några få månader. Man hör liknande struntprat från miljöaktivister som påstår att vadarfåglars habitat (miljö där en viss växt eller djurart lever) lätt kan ersättas av ett annat. Det må vara vad myndigheter och exploatörer vill höra, men att skapa den sortens habitat tar århundraden, inte år – även om det fanns tillgängliga områden. Fåglarna skulle inte flytta. De skulle bara svälta ihjäl. Förlusten av habitat är utan jämförelse den största orsaken till att arter dör ut.

 

Men vindkraftverken är dödsfällor på fler sätt. Fåglar lockas till dem dels för att de ser dem som sittpinnar med bra utsikt och dels för att rovfåglar ofta har lätt att hitta döda byten på marken. Tornen drar också till sig fladdermöss vars massförstörelse är ett ännu större miljöproblem. Vindkraftverk är alltså dödsfällor på många sätt.

 

Fladdermöss är K-märkta arter. De fortplantar sig mycket långsamt, de lever länge och är lätta att utrota. De har utvecklats med få fiender – det hjälper att flyga på nätterna – och de klarade sig bra mycket bra med den strategin ända till den moderna tiden. Det är därför de numera är så omsorgsfullt skyddade med många regler och lagar. De största hoten mot deras överlevnad är nämligen skapade av oss människor. Och det värsta hotet av alla just nu är våra vindkraftverk. En rapport från det tyska Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research visade att fladdermöss som dödats av tyska vindkraftverk kan ha kommit från platser som ligger 1 600 km eller mer bort. Detta betyder att tyska vindkraftverk – som dödar över 200 000 fladdermöss om året enligt en tidigare rapport – kan minska beståndet i hela den nordöstra delen av Europa. Vissa rapporter i USA har satt dödsantalet så högt som 70 fladdermöss per installerad megawatt per år. Med för tillfället 40 000 MW är installerade i USA och Kanada blir dödstalet omkring 3 miljoner årligen.

 

Varför är allmänheten inte mer uppmärksam på denna masslakt?

Först och främst därför att vindindustrin (med skamlig medverkan av vissa ornitologiska organisationer) har gjort sig stort besvär för att dölja det. Man har till och med gått så långt att man har grävt ner dödade fladdermöss.

För det andra därför att den pågående besattheten av klimatförändringar betyder att många miljöaktivister blundar för den förnybara energins ekologiska kostnad. Vad de tydligen inte inser – eftersom de i stort sett inte vet något om biologi – är att de flesta av de arter de påstår är hotade av ”klimatförändringarna” redan har överlevt 10 till 20 istider och havsytehöjningar som varit betydligt mer dramatiska än någon som vi har upplevt under de senaste millennierna eller väntar oss under de närmaste århundradena.

Klimatförändringar utrotar inte de arterna, välmenande miljöaktivister kanske gör det.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design