Sök
Nyhetsnotiser
Doroteas vindkraftverk har blivit en rejäl förlustaffär
2016-04-29 10:21
Naturvårdsverket: Vindkraft olämpligt vid kusten
2016-04-29 10:20
Vindkraftverk bör inte byggas längs Sörmlandskusten, anser Naturvårdsverket som avråder från planerna både vid Långgrund och i Bråviken. Och enligt myndigheten är så gott som hela Östersjökusten olämplig för vindkraft.

VKS ändrar sig - vill bygga färre vindkraftverk vid Målarberget
2016-04-29 10:18
Nej till vindkraftverk i Byarums-Boarp
2016-04-29 10:16
Lapphyttan stridsfråga i vindkraftsansökan
2016-04-29 10:13
Ta bort subventionerna på el
2016-04-28 10:59
Samhällets klimatinsatser bör fokuseras till de sektorer där utmaningarna finns, dvs transportsektorn, industrin och jordbruket. Det är där forskning och stimulanser behövs, snarare än till mer förnybar elproduktion i en sektor med redan mycket låga klimatutsläpp.

Nej till högre vindkraftverk
2016-04-28 09:42
Politiker står fast vid nej till högre vindkraftverk i Strömsund.

Kommunen driver ett svartbygge
2016-04-28 09:01
Hundra och åter hundratals människor berörs, men Eskilstuna kommun anser inte att man har någon informationsplikt.

Pressat läge för Strömsunds kommun inför avgörande om vindkraft – många ville berätta på stormöte i Görvik
2016-04-28 08:50
Många ville berätta hur det är att leva med vindkraft. Mötet inför nästa veckas svåra beslut lockade invånare från vindbyar i fyra kommuner. Frågan är om kommunen förstår hur viktig deras åsikt om nya snurror är.

Ännu ett nej till vindkraft i Harsa – länsstyrelsen avslår överklagan
2016-04-28 08:46
Myndighetsnämnden förbjöd Vindmark Technologies att bygga vindkraft i Harsa. Företaget överklagade till länsstyrelsen, som nu också har sagt nej.

Lokalföreningen: Ett projekt som vi ska stoppa
2016-04-28 08:33
Rädsla bland boende att fågellivet påverkas av vindkraftverk vid Kafjärden.

Framtiden för Hälsingeskogen
2016-04-28 08:25
Lokalavdelningen för Naturskyddsföreningen motsätter sig vindkraftutbyggnad.

Förening tar strid nära Eskilstuna
2016-04-28 08:22
Tio år gamla bygglov har förlängts. Grannarna okunniga om detta.

16 miljoner i förlust i Eskilstuna
2016-04-28 08:17
Det kommunala bolaget Eskilstuna Energi och Miljö förlorar hela sin investering på 16 MSEK i vindkraftbolaget Samkraft.

Norge vill stoppa svenskt stöd till vindkraft
2016-04-22 16:19

Norges energiminister Tord Lien beslutar att stoppa ekonomiskt stöd till vindkraft. Nu hoppas han att skrotningen av det svensk-norska systemet ska hindra även Sverige från att gå vidare med nya subventioner.

Medial härdsmälta för Svensk Vindenergi

 

 

 

Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskotts debattartikel den 22/4 verkar ha tagit skruv på miljörörelsen och vindindustrin. På Facebooksidorna ”Vindindustrin” och ”Vindkraftens verkliga kostnad” har flera förgrämda kommentarer skrivits om artikeln. KVA:s artikel har i skrivande stund nästan 900 kommentarer, över 90 % stödjer författarna.

 

FSL hakade omedelbart på KVA med ett pressmeddelande och undertecknad har också gjort ett antal uttalanden till media som hört av sig. Vi sänder dessutom nu ut en ordentlig "eldstöt" i media med debattartiklar i lokalpressen.

 

Flera tidningar börjar nu följa efter och fler blir det förmodligen. Här Gotlands tidningar som tagit upp rubriken från Föreningen Svenskt Landskapsskydds pressmeddelande ”Kungliga Vetenskapsakademien sågar vindkraften”.

 

I Rapportsändningarna på söndagen meddelar nyhetsuppläsaren rakt av att Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott anser att ”den stora vindkraftsutbyggnaden är obegriplig” (Inslaget börjar 1.50 in i programmet.)

 

Miljöaktuellt tar också upp frågan men utan att direkt ta ställning. Är det kanske just det som är intressant? Håller vindkraften på att tappa sitt stöd i vissa miljökretsar? Börjar man så smått inse att vindkraften faktiskt tar resurser från mer angelägna frågor?

 

Norrköpings tidnings ledare är heller inte nådig: ”Vindkraftsfloppen ingen vill tala om”

 

SvD ledarblogg ser numera vindkraften bara som ett ”buzzword” för gröna muppar att dra till med i samband med politiskt korrekta uttalanden, men snart är det nog inte ens politiskt korrekt.

 

FSL har i sammanhanget samlat enorma mängder ”cred” i ökad trovärdighet. Det som föreningen pekat på under två års tid har nu slagits fast vetenskapligt. Om det nu också blir så att något vindbolag går omkull ekonomiskt i närtid, vilket vi också pekat på riskerna för, så kommer vi att kunna tillgodoräkna oss två fullpoängare under 2012. Konsekvenserna för vindindustrin blir svåröverskådliga eftersom man tidigare försökt nedvärdera vår kompetens och trovärdighet i media.

 

Svensk Vindenergi och vindindustrin tvingas nu konstatera att man saknar vetenskapligt stöd för sina påståenden och sin verksamhet, och det är inte vilken institution som helst som "satt ner foten" det är Sveriges förnämsta oberoende vetenskapliga institution, Kungliga Vetenskapsakademien, och dessutom dess Energiutskott som gjort det.

 

Det som nu blir intressant är hur vindindustrin ”krishanterar” detta. För en medial ”härdsmälta” för Svensk Vindenergi är det. Inte tu tal om saken. Här jobbar man sannolikt övertid nu. Det skulle jag gjort i alla fall. Vi får se vad man kommer upp med.

 

 

Jonny Fagerström

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Jan Hedman, ordförande FSL

Stöd oss - bli medlem


Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen


 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


         

Skicka ett mail till Energikommissionen

Energikommissionen ska besluta om hur energimixen ska se ut efter 2020 och bidragen till det. Genom ditt mail/brevberättar du för politikerna i energikommissionen om baksidan av vindkraftsexploateringen.

Läs mer >>


     

Skicka ett mail till ansvariga ministrar

Skicka ett mail eller brev till energiministern och miljöministern och tala om att vindkraften är ett stort problem på landsbygden. Vindkraften ska inte ha fördelar framför andra energislag och måste få hårdare buller och skuggkrav.

Läs mer >>


     

Vad betyder riksdagsbeslutet 21 oktober?

 

Till riksdagsledamöterna om vindkraften

Svensk Vindenergi ger en pedagogisk presentation av elcertifikatsystemet, där ordet ”subvention” noggrant undviks. Bakgrunden till höjningen av subventionen är att ”den faktiska elanvändningen varit lägre än vad Energimyndigheten förutsåg när nuvarande kvoter sattes.” (se punkt 1).Logiken i systemet är alltså att när elanvändningen sjunker, så ökar subventionen. Av diagrammet framgår att den s.k. kvoten – som styr storleken på subventionen - nu höjs från 14,4 till 23%, dvs. med +60 procent Ordet subvention undviks.

   
     
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design