Sök
Nyhetsnotiser
OMPRÖVNING AV VINDKRAFTANLÄGGNING
2014-11-22 07:45
Länsstyrelsen i Skåne har beslutat att ompröva tillståndet för vindkraftverken i Ekestad! De bullrar för mycket och har blivit en plåga för omkringboende.
Regeringen vill att 80 familjer flyttar
2014-11-21 09:52
Se under artiklar till höger
Fladdermöss
2014-11-21 09:49

Fladdermusdöden nära vindkraftverk måste studeras närmare, menar experter.

Calgary Herald


Makt förblindar och folket sover
2014-11-21 09:46

I vindkraftsutbyggnadens spår skövlas landskapen. Boendemiljöer försämras drastiskt, för många så svårt att man av medicinska skäl inte kan bo kvar. Bullerstörningarna negligeras på ett sätt som känns märkligt i vår annars upplysta tid. Och stora landområden blir till en internationell handelsvara med för framtiden svårbedömda följder. Makten förblindar tycks det, och det sovande folket väljer att i stort blunda för följderna.

Wind firm sues to block release of bird-death data
2014-11-21 09:46
Danish High Court Orders Compensation for Wind Turbine Noise Victims
2014-11-21 09:43
Hotad idyll
2014-11-21 09:23

Åsens by hotas av planer på vindkraftverk.

Domstolsnej till vindkraft i söder
2014-11-21 09:21

Det blir med största sannolikhet inget vindkraftverk utanför Tygelsjö.

Nej till vindkraft i Norsjö
2014-11-21 09:15

Delar av vindkraftsutbyggnaderna i Norsjö riskerar att störa tekniska system på militäranläggningar och nekas därför.

Norge trappar upp till vindkraftskrig
2014-11-20 13:25

Norrmännen anser att det svenska skatteundantaget för vindkraftsel är djupt orättvist och måste avlägsnas.

Medial härdsmälta för Svensk Vindenergi

 

 

 

Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskotts debattartikel den 22/4 verkar ha tagit skruv på miljörörelsen och vindindustrin. På Facebooksidorna ”Vindindustrin” och ”Vindkraftens verkliga kostnad” har flera förgrämda kommentarer skrivits om artikeln. KVA:s artikel har i skrivande stund nästan 900 kommentarer, över 90 % stödjer författarna.

 

FSL hakade omedelbart på KVA med ett pressmeddelande och undertecknad har också gjort ett antal uttalanden till media som hört av sig. Vi sänder dessutom nu ut en ordentlig "eldstöt" i media med debattartiklar i lokalpressen.

 

Flera tidningar börjar nu följa efter och fler blir det förmodligen. Här Gotlands tidningar som tagit upp rubriken från Föreningen Svenskt Landskapsskydds pressmeddelande ”Kungliga Vetenskapsakademien sågar vindkraften”.

 

I Rapportsändningarna på söndagen meddelar nyhetsuppläsaren rakt av att Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott anser att ”den stora vindkraftsutbyggnaden är obegriplig” (Inslaget börjar 1.50 in i programmet.)

 

Miljöaktuellt tar också upp frågan men utan att direkt ta ställning. Är det kanske just det som är intressant? Håller vindkraften på att tappa sitt stöd i vissa miljökretsar? Börjar man så smått inse att vindkraften faktiskt tar resurser från mer angelägna frågor?

 

Norrköpings tidnings ledare är heller inte nådig: ”Vindkraftsfloppen ingen vill tala om”

 

SvD ledarblogg ser numera vindkraften bara som ett ”buzzword” för gröna muppar att dra till med i samband med politiskt korrekta uttalanden, men snart är det nog inte ens politiskt korrekt.

 

FSL har i sammanhanget samlat enorma mängder ”cred” i ökad trovärdighet. Det som föreningen pekat på under två års tid har nu slagits fast vetenskapligt. Om det nu också blir så att något vindbolag går omkull ekonomiskt i närtid, vilket vi också pekat på riskerna för, så kommer vi att kunna tillgodoräkna oss två fullpoängare under 2012. Konsekvenserna för vindindustrin blir svåröverskådliga eftersom man tidigare försökt nedvärdera vår kompetens och trovärdighet i media.

 

Svensk Vindenergi och vindindustrin tvingas nu konstatera att man saknar vetenskapligt stöd för sina påståenden och sin verksamhet, och det är inte vilken institution som helst som "satt ner foten" det är Sveriges förnämsta oberoende vetenskapliga institution, Kungliga Vetenskapsakademien, och dessutom dess Energiutskott som gjort det.

 

Det som nu blir intressant är hur vindindustrin ”krishanterar” detta. För en medial ”härdsmälta” för Svensk Vindenergi är det. Inte tu tal om saken. Här jobbar man sannolikt övertid nu. Det skulle jag gjort i alla fall. Vi får se vad man kommer upp med.

 

 

Jonny Fagerström

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information


FSLs dekal. Klistermärke, 10 cm i diameter GRATIS - beställes via fsl@landskapsskydd.se. V.g. uppge namn och adress så sänder FSL märken i behövligt antal

Vindkraften - är den värt sitt pris?
Vill Du köpa bok om vindkraft? Sätt in 125 kronor på plusgirokonto 155 79 30 – 3. Bengt Lindhé Förlag och ange tydlig postadress.

Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design