Sök
Nyhetsnotiser
Uppmanar boende att protestera
2014-12-18 08:57
Riksintresse kan stoppa vindkraft
2014-12-18 08:48
Less på vindkraft?
2014-12-18 08:39

Här kan man rösta.

Nej till vindkraft i Hake fjord
2014-12-17 16:04

Det kommunala energibolaget ville bygga 15 vindkraftverk i inloppet till Göteborgs hamn, men fick nej från mark- och miljödomstolen.

Det ansågs inte finnas någon samhällsekonomisk nytta.


Lågfrekvent ljud
2014-12-17 13:04

DANMARK Gränserna för lågfrekvent ljud sattes vid möten mellan politiker och vindkraftsindustrin.

Jyllands Posten 1

Jyllands Posten 2

Göteborgs Energi och vindkraften
2014-12-17 08:33

Göteborgs Energi vill uppföra 15 verk i hamninloppet. Efter att alla sagt sitt, boende, sjöfartsverket, havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelsen, Göteborgs hamn m.fl. vet vi att den tänkta vindkraftanläggningen inte var en god idé. Det är inte heller det frågan handlar om längre. Nu är det enbart prestige. Frågan är istället hur de som arbetar för att bevara en god hamnmiljö ska lösa konflikten utan att Göteborgs Energi och vissa politiker känner att de tappar ansiktet?

Stolthet går före undergång och högmod går före fall.
Ords 16:18
Ökade kostnader för balanshållning ger ökade avgifter
2014-12-17 07:48

Med en ökande andel flexibel och intermittent, väderberoende produktion i nätet ökar behoven av reglerresurser och kostnaderna för dessa. Därför höjer Svenska kraftnät avgifterna för balansansvariga fr.o.m. den 1 februari 2015.

Svenska Kraftnät

"Ju mer makt vi domare får desto större omsorg krävs för att inte gå utanför lagstiftarens ramar"
2014-12-16 16:31

Tolkningen av miljöbalken har förundrat oss många gånger. Hur kan den intermittenta vindkraften, att den bara fungerar när det blåser och därmed inte kan stå på egna ben, ges företräde och därmed orsaka den miljökatastrof som den faktiskt gör? Miljökatastrofen är ett faktum i närområdet men även när neodymet bryts.
Red. anm.
Avslag för vindkraft
2014-12-16 16:10
Vindkraft bullrar inte för mycket
2014-12-16 07:36

Bullret vid vindkraftparkerna Björkhöjden och Ögonfägnaden väster om Ramsele överstiger inte gränsvärdena, uppger SSVAB och nu vill bolaget bygga ännu högre verk.

Att ersätta kärnkraften med vindkraft ser SSVAB inga hinder för. Dessutom är lönsamheten så god att inga subventioner krävs.

Jaha, då är det väl bara att köra igång. Vi andra får väl flytta på oss så SSVAB får plats.

SVT

Medial härdsmälta för Svensk Vindenergi

 

 

 

Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskotts debattartikel den 22/4 verkar ha tagit skruv på miljörörelsen och vindindustrin. På Facebooksidorna ”Vindindustrin” och ”Vindkraftens verkliga kostnad” har flera förgrämda kommentarer skrivits om artikeln. KVA:s artikel har i skrivande stund nästan 900 kommentarer, över 90 % stödjer författarna.

 

FSL hakade omedelbart på KVA med ett pressmeddelande och undertecknad har också gjort ett antal uttalanden till media som hört av sig. Vi sänder dessutom nu ut en ordentlig "eldstöt" i media med debattartiklar i lokalpressen.

 

Flera tidningar börjar nu följa efter och fler blir det förmodligen. Här Gotlands tidningar som tagit upp rubriken från Föreningen Svenskt Landskapsskydds pressmeddelande ”Kungliga Vetenskapsakademien sågar vindkraften”.

 

I Rapportsändningarna på söndagen meddelar nyhetsuppläsaren rakt av att Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott anser att ”den stora vindkraftsutbyggnaden är obegriplig” (Inslaget börjar 1.50 in i programmet.)

 

Miljöaktuellt tar också upp frågan men utan att direkt ta ställning. Är det kanske just det som är intressant? Håller vindkraften på att tappa sitt stöd i vissa miljökretsar? Börjar man så smått inse att vindkraften faktiskt tar resurser från mer angelägna frågor?

 

Norrköpings tidnings ledare är heller inte nådig: ”Vindkraftsfloppen ingen vill tala om”

 

SvD ledarblogg ser numera vindkraften bara som ett ”buzzword” för gröna muppar att dra till med i samband med politiskt korrekta uttalanden, men snart är det nog inte ens politiskt korrekt.

 

FSL har i sammanhanget samlat enorma mängder ”cred” i ökad trovärdighet. Det som föreningen pekat på under två års tid har nu slagits fast vetenskapligt. Om det nu också blir så att något vindbolag går omkull ekonomiskt i närtid, vilket vi också pekat på riskerna för, så kommer vi att kunna tillgodoräkna oss två fullpoängare under 2012. Konsekvenserna för vindindustrin blir svåröverskådliga eftersom man tidigare försökt nedvärdera vår kompetens och trovärdighet i media.

 

Svensk Vindenergi och vindindustrin tvingas nu konstatera att man saknar vetenskapligt stöd för sina påståenden och sin verksamhet, och det är inte vilken institution som helst som "satt ner foten" det är Sveriges förnämsta oberoende vetenskapliga institution, Kungliga Vetenskapsakademien, och dessutom dess Energiutskott som gjort det.

 

Det som nu blir intressant är hur vindindustrin ”krishanterar” detta. För en medial ”härdsmälta” för Svensk Vindenergi är det. Inte tu tal om saken. Här jobbar man sannolikt övertid nu. Det skulle jag gjort i alla fall. Vi får se vad man kommer upp med.

 

 

Jonny Fagerström

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information


FSLs dekal. Klistermärke, 10 cm i diameter GRATIS - beställes via fsl@landskapsskydd.se. V.g. uppge namn och adress så sänder FSL märken i behövligt antal

Vindkraften - är den värt sitt pris?
Vill Du köpa bok om vindkraft? Sätt in 125 kronor på plusgirokonto 155 79 30 – 3. Bengt Lindhé Förlag och ange tydlig postadress.

Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design