Sök
Nyhetsnotiser
Länsstyrelsen avstyrker vindkraft vid Marviken
2016-02-04 14:55
Starka restriktioner på grund av mycket höga natur- och kulturvärden, enligt länsstyrelsen.

Politiska styrningen tafatt
2016-02-04 14:54
Lotta Gröning vill att kommuner ska utvecklas i stället för att landsbygden ska dödförklaras.

Vindkraftvetot
2016-02-04 14:52
Planeras det en ny attack mot vindkraftvetot framåt sommaren?

Mystisk spökskrivare hos Vindkraftcentrum i Strömsund
2016-02-04 14:51
Den ännu obesvarade frågan är: Vem har bättrat på siffrorna? VKC:s föreståndare skriver nu att VKC stått för den felaktiga siffran i pressmeddelandet, dvs. inte Energimyndigheten.
VKC:s utredare mailar dock att "jag har inte själv skrivit den texten".

Inledande debattartikel i Sundsvalls Tidning
Den gröna tron offrar svenska jobb
2016-02-03 16:04
Energifrågor handlar om att underkasta sig den rätta, gröna tron.

Mer om Vattenfall
2016-02-03 15:53
Video om bakomliggande orsaker till förlusterna

Halverad vinst för Vattenfall
2016-02-03 12:23
Vattenfall skrotar utdelning för 2015 efter en brakförlust för helåret.

VD Anders Hall:
”Hasta inte fram nytt elsystem – det kan bli dyrt”
2016-02-02 23:21
Kungliga IVA har släppt en rapport

Artikel om

Infraljud skadligt
2016-02-02 14:49
En ökad grupp människor får störd sömn på grund av buller från vindkraftverk.

Studie av Dr Rachel Leproult, Belgien
På engelska

Läs mer på
Tänk på att uppmärksamma kloka politiker
2016-02-02 14:40
Det är ofta vi skäller på de okloka. Vi bör också offentligt uttala vår uppskattning av kloka politiker, som man nu gör i Filipstad.

En seger för gladan
2016-02-01 17:13
Domstolen stoppar vindverk vid Vartoftasjön.


-Det är viktigt att de värdefulla naturmiljöer vi har skonas, säger fågelkännaren Åke Abrahamsson.

Spotta inte snus i motvind
2016-02-01 15:14
Kommunala bolag bör inte med skattepengar ge sig in i ekonomiska riskprojekt som vindkraft.

Kommunal vindkraft i Lerum ?
2016-02-01 15:08
Lerum föreslås gå i Sigtunas och Karlstads fotspår med eget vindkraftverk.

Stockholmsperspektiv
2016-02-01 15:06
Har någon lidit under omställningen? frågar sig Marie Wetterstrand.

Det "forna vindkraftslandet" nollar!
2016-01-30 07:12
I Spanien har det byggts vindkraft sedan 80-talet, men inte 2015.

På engelska

Medial härdsmälta för Svensk Vindenergi

 

 

 

Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskotts debattartikel den 22/4 verkar ha tagit skruv på miljörörelsen och vindindustrin. På Facebooksidorna ”Vindindustrin” och ”Vindkraftens verkliga kostnad” har flera förgrämda kommentarer skrivits om artikeln. KVA:s artikel har i skrivande stund nästan 900 kommentarer, över 90 % stödjer författarna.

 

FSL hakade omedelbart på KVA med ett pressmeddelande och undertecknad har också gjort ett antal uttalanden till media som hört av sig. Vi sänder dessutom nu ut en ordentlig "eldstöt" i media med debattartiklar i lokalpressen.

 

Flera tidningar börjar nu följa efter och fler blir det förmodligen. Här Gotlands tidningar som tagit upp rubriken från Föreningen Svenskt Landskapsskydds pressmeddelande ”Kungliga Vetenskapsakademien sågar vindkraften”.

 

I Rapportsändningarna på söndagen meddelar nyhetsuppläsaren rakt av att Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott anser att ”den stora vindkraftsutbyggnaden är obegriplig” (Inslaget börjar 1.50 in i programmet.)

 

Miljöaktuellt tar också upp frågan men utan att direkt ta ställning. Är det kanske just det som är intressant? Håller vindkraften på att tappa sitt stöd i vissa miljökretsar? Börjar man så smått inse att vindkraften faktiskt tar resurser från mer angelägna frågor?

 

Norrköpings tidnings ledare är heller inte nådig: ”Vindkraftsfloppen ingen vill tala om”

 

SvD ledarblogg ser numera vindkraften bara som ett ”buzzword” för gröna muppar att dra till med i samband med politiskt korrekta uttalanden, men snart är det nog inte ens politiskt korrekt.

 

FSL har i sammanhanget samlat enorma mängder ”cred” i ökad trovärdighet. Det som föreningen pekat på under två års tid har nu slagits fast vetenskapligt. Om det nu också blir så att något vindbolag går omkull ekonomiskt i närtid, vilket vi också pekat på riskerna för, så kommer vi att kunna tillgodoräkna oss två fullpoängare under 2012. Konsekvenserna för vindindustrin blir svåröverskådliga eftersom man tidigare försökt nedvärdera vår kompetens och trovärdighet i media.

 

Svensk Vindenergi och vindindustrin tvingas nu konstatera att man saknar vetenskapligt stöd för sina påståenden och sin verksamhet, och det är inte vilken institution som helst som "satt ner foten" det är Sveriges förnämsta oberoende vetenskapliga institution, Kungliga Vetenskapsakademien, och dessutom dess Energiutskott som gjort det.

 

Det som nu blir intressant är hur vindindustrin ”krishanterar” detta. För en medial ”härdsmälta” för Svensk Vindenergi är det. Inte tu tal om saken. Här jobbar man sannolikt övertid nu. Det skulle jag gjort i alla fall. Vi får se vad man kommer upp med.

 

 

Jonny Fagerström

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information

Välkommen till den nya Facebook sidan

Försvara naturen - bli medlem i FSL !

Allt fler börjar inse att det föreligger en växande konflikt mellan människor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd.Vindkraft-verk kan aldrig smälta in i naturen, och de berövar naturen dess skönhet.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvarar miljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhet går ut på.

Stöd oss - bli medlem


Vindkraften påverkar fastighetsmäklarens vardag

Läs vår artikel här


Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 Ansökan återkallad


Elcertifikatpriser

Här
   

Skicka ett mail till Energikommissionen

Energikommissionen ska besluta om hur energimixen ska se ut efter 2020 och bidragen till det.Genom ditt mail/brev berättar du för politikerna i energikommissionen om baksidan av vindkraftsexploateringen.

Läs mer>>Skicka ett mail till
ansvariga ministrar

Skicka ett mail eller brev till energiministern  och miljöministern och tala om att vindkraften är ett stort problempå landsbygden. Vindkraften ska inte ha fördelar framför andra energislag och måste få hårdare buller och skuggkrav.

Läs mer>>FSL skriver brev till riksdagsledamöterna

Till riksdagsledamöterna om vindkraftenDebatt och beslut, onsdag den 21 oktober 2015

Så här röstade våra partier och riksdagsledamöter gällande ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015.

Läs merVad betyder riksdagsbeslutet 21 oktober?

Svensk Vindenergi ger en pedagogisk presentation av elcertifikatsystemet, där ordet ”subvention” noggrant undviks. Bakgrunden till höjningen av subventionen är att ”den faktiska elanvändningen varit lägre än vad Energimyndigheten förutsåg när nuvarande kvoter sattes.” (se punkt 1). Logiken i systemet är alltså att när elanvändningen sjunker, så ökar subventionen. Av diagrammet framgår att den s.k. kvoten – som styr storleken på subventionen - nu höjs från 14,4 till 23%, dvs. med +60 procent.

Ordet subvention undviks
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design