Sök
Nyhetsnotiser
Alternative to silicon offers cheaper solar power
2018-01-13 20:14

Scientists believe perovskite cells would get cost down to pennies per watt.

In English

Fullt mulig å satse på havvind uten subsidier
2018-01-13 20:00

Utbyggning av egne vindparker i Norge vil ta teknologien et hakk videre. Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbyggninger av nye havvindparker hver sommer.

Havvind uten subsidier er mulig

Förödelse huggen i sten (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:02
Idag har FSL en debattartikel på SvD-debatt rörande Rånna-Ryds naturreservat i Skövde kommun
Vindkraftindustrins dimmoln (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:00
Se tidigare post "Bristfällig statistik etc..." Siffrorna har nu ändrats. Dock inte dateringen. Vi har att göra med ett s.k. levande dokument. Hur 89+26 svar kan summera till 131 svar lyckas vi inte förstå.


Havvind uten subsidier
2018-01-05 17:23

Erfaringene vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Storbritannia og Skottland er nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien.

Verdens første flytende vindpark

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-12-21 13:42
Föreningen Svenskt Landskapsskydd tar strid för naturreservatet Ryds ängar.
Läs mer här
Bristfällig statistik om det kommunala vindkraftvetot (FSL debattartikel)
2017-12-21 13:08

Svensk Vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens sammanställning av remissvaren har flera brister.

Innovativ statistikhantering

Jubler over satsning på havsvind
2017-12-21 06:14

Stortinget åpner opp for utbyggning av havvindparker i Norge. Forskere jubler over beslutningen.

Flytende havvindteknologi

Oklara effekter av solel-stödet
2017-12-17 22:53

De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer el för pengarna. Kostnadseffektiviteten på längre sikt är oklar och bör utredas, enligt Riksrevisionen.

Avsaknad av analys problem

SKL stöder vetot
2017-12-16 09:10

Ett viktigt ställningstagande från Sveriges Kommuner och Landsting: SKL avstyrker förslaget att avskaffa det "kommunala vetot". Vetorätten är en central del av den lokala demokratin. Det finns inte tillräckliga skäl för att motivera att kravet på kommunal tillstyrkan ska slopas. SKL delar inte uppfattningen att nuvarande ordning är rättsosäker. Möjligheten att ändra ett tillstånd (läs ökning av maxhöjd) utan kommunal tillstyrkan innebär att det kommunala självbestämmandet urholkas.

Välkommet ställningstagande

Avveckla subventionerna
2017-12-15 20:30

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det ska gå till är fördolt i dunkel.

Fördolt i dunkel

Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Illavarslande att skogsbranschen går i allians med vindindustrin (FSL debattartikel)
2017-11-27 11:14

När skogsindustrin nu går vid sidan av kärnverksamheten och går i allians med vindindustrin i en slags natur-exploateringsunion, är det ett tecken på ett illavarslande självskadebeteende.

Den robusta vindkraften

En genuint chockerande utveckling i vindkraftsfrågan kom nyligen i och med avslöjanden i Daily Mail att tre stora skotska miljö- och naturskyddsorganisationer har tagit emot pengar från vindbolag. Läs den engelska texten här

 

De tre som har erkänt och sträckt händer till anklagelsen - och kallar sina relationer till vindindsutrin för partnerskap är:

  • Världsnaturfonden (WWF) Skottland - som stöds av Scottish and Southern Energy
  • Jordens vänner i Skottland– som stöds av Scottish Power Renewables
  • Royal Society för skydd av fåglar i Skottland – som stöds av olika namngivna utvecklare av vindkraftverk

 

Detta undergräver ytterligare möjligheterna för människor att reda ut vad som är tillförlitligt och vad som inte är tillförlitligt i den överhettade konflikten om huruvida Skottland ska fortsätta buga för vindindustrin.

 

Vi kan från och med nu bortse från allt och alla som försöker framhålla vindkraft som ren och grön energi. Varför? Jo, "informationen" från miljörörelsen är nu bevisat antingen okunning eller medvetet vilseledande. Vindkraft är varken ren eller grön.

 

Magneterna  i turbinerna är tex tillverkade av sällsynta jordartsmetaller i en produktionsprocess som resulterar i betydande volymer av mycket giftiga flytande avfall.  Ja, vi behöver och använder också en mängd hushållsapparater som är beroende av magneter - vilket naturligtvis är samma process. Detta förtar dock inte de allvarliga miljökonsekvenserna för att få fram den mängd magnetmaterial som krävs i den globala vindindustrin.

 

Magneterna är, oundvikligen, producerade på någon annans bakgård. Den mongoliska staden Baotou - där det finns omfattande koncentrationer av sällsynta jordartsmetaller, är det stora produktionsområdet. Den har en konstgjord sjö av avfall på en nivå av toxicitet som har gjort att vilda djur försvinner från området och byarnas bönder tynar bort i cancer. Men det är någon annans problem. Här i Skottland, är vindkraft fortfarande "ren och grön".

 

Vi upptäcker nu att tre av de främsta organisationerna som var tänkta att vara oberoende väktare av naturen nu får ekonomiskt stöd från stora utvecklare av vindkraftverk.

 

Fram till nu har vi naivt accepterat att om någon av dessa organisationer säger att en viss vindkraftpark är acceptabel, hade deras åsikt att accepterats utan tvekan.  Vi kan aldrig utgå från det igen

Mail citerar:

  • Dr Richard Dixon, vid WWF i Skottland, säger att "det är helt klart viktigt att inse att oavsett vem WWF  ingår partnerskap med, behåller WWF rätten att yttra sig självständigt".
  • Aedan Smith, vid Royal Society for the protection of birds inScotland, säger "Vi är ganska glada över att kunna vara kritiska mot enskilda utvecklare av vindkraft även om de råkar vara i samarbete med oss".

 

Problemet med båda dessa positioner är att de inte kan upprätthålla allmänhetens förtroende. Som den vise inser, är det inte bara viktigt att ha rätt utan att anses vara rätt. Det är därmed helt omöjligt för dessa tre tidigare betrodda organisationer att anses vara rena i detta sammanhang. Även om de känner att de kan kommentera självständigt utifrån ett sådant partnerskap, kan de inte längre respekteras för sin integritet. De kan känna sig fria att åsiktsmässigt skilja sig från sin partner - men de pengar de erhåller kommer från vinster som är  är förödande för djurlivet - och bönderna - i Mongoliet.

 

Vem ska vi tro - eller åtminstone lyssna på med viss tillförsikt?

 

Murdo Fraser, som lett parlamentets energikommittémöte med Donald Trump, har sagt efter denna uppenbarelse: "Det är intressant att andra miljögrupper såsom John Muir Trust, som inte får stöd av detta slag är mycket mer fientligt inställda till vindkraftsprojekt på grund av den negativa inverkan de har på naturen.

 

Hur ser det ut i Sverige? Naturskyddsföreningen och WWF? Dementi tack! Lite grävande journalistik kanske?

 

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design