Sök
Nyhetsnotiser
Svensk Vindenergi förväntar sig att vindkraftproduktionen ökar
2017-10-12 23:41

Tack vare att vindkraften nu har blivit så billig och de långsiktiga spelreglerna är tydliga, har investeringstakten återigen ökat, enligt VD för Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergi optimistisk

Statskraft Södra Vindkraft drar ner verksamheten
2017-10-12 23:25

Statskraft Södra Vindkraft avbryter tio av sina elva projekt, pga att lönsamheten i dessa inte är tillräckligt attraktiv. Projekten ska nu säljas alternativt avvecklas.

Olönsamt

Föreningar tar strid mot vindkraft
2017-10-12 23:05

Fågelinventeringen som utförts på uppdrag av vindkraftsbolaget är undermålig enligt klagandena. Det är ett problem att det är exploatören som upphandlar ornitolog-konsulten.

Rikt fågelliv hotas


Striden mellan fossilt och förnyelsebart
2017-10-12 22:47

Resonerande artikel om fossila bränslen vs. förnyelsebar energi.

Dynamiken mellan fossilt och förnyelsebartKommunerna omyndigförklaras
2017-10-12 22:36

Tänk om, börja om från början. Sverige behöver stabila, driftsäkra, miljövänliga och ekonomiskt hållbara energikällor. Vindkraft håller inte för ett enda av dessa krav.

Tänk om

Svensk Vindkraftförening pessimistisk
2017-10-12 22:08

Elcertifikatsystemets uppbyggnad ger inte förtroende för långsiktiga affärer. Internationella investerare tittar på Sverige, men frågan är bara hur lång tid det tar innan de uppdagar att kalkylerna inte kommer att gå ihop, enligt Vindkraftföreningen.

Förödande för investerarna


Klokt beslut av centerstämman (FSL debattartikel)
2017-10-10 15:09

Inte ens för gamla bondeförbundare är det lätt att sitta på två hästar samtidigt. På partistämman gick Centern i närkamp med en inneboende motsättning - den kommunala vetorätten i vindkraftfrågor.

Självstyret prioriteras

Centern förefaller rädda det kommunala vindkraftvetot
2017-10-04 11:21

I söndags beslutade Centerns stämma att säga nej till kravet att ta bort det kommunala vetot. I riksdagen blir då 190 mandat för vetots bevarande (M, C, L, Kd samt Sd), medan 159 emot (S, Mp och V) om alla följer partilinjen. Nu följer proposition och förhandlande. Centern håller fast vid lokalt självstyre.


Närodlat

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-09-12 17:50
Skövde - staden vid de stora dagbrotten.
Utan genombrott för energilagring kommer sol-och vindkraften globalt att bromsa upp
2017-08-31 13:52

Professor vid Handelshögskolan i Oslo menar att den globala tillväxten av sol-vindkraft kommer att avlösas av en utplaning, eventuellt senare nedgång, om inte ett genombrott för energilagring sker. Fortsatt subventionering kommer att krävas.

global utplaning

Delaktighet utan att få bestämma (FSL debattartikel)
2017-08-29 20:32

Miljöpartiets känslokyla inför naturens skönhetsvärden säger oss något djupare om partiet.

Decentralisering enligt Mp

Det kommunala vetot (FSL debattartikel)
2017-08-29 20:25

FSL försvarar det kommunala vetot.

FSL artikel

MP kommenterar vetofrågan
2017-08-29 20:11

I de flesta fall är påverkan på naturvärden mycket liten, skriver Lise Nordin från Miljöpartiet.

Ledarskap för klimatet

Centern kommenterar vetofrågan
2017-08-29 19:56

För Centerns del är det viktigt med kommunal beslutanderätt, också kring vindkraft, skriver Centerns Rickard Nordin.

Kommunalt veto viktigt


Arise vill dra ner på bulermätningarna
2017-07-27 10:33

Vindkraftbolaget Arise vill minska på bullermätningarna i Oxhultparken vid Hishult. Man vill även slippa imissionsmätningarna vid de närmaste bostadshusen.

Någon annans ansvar

Mot alla odds

 

 

I en dom ifrån Miljööverdomstolen, Målnummer:M141-04 Avgörandedatum: 2005-06-30 Lagrum: 16 kap. 12 § första stycket miljöbalken (1998:808) Rättsfall:NJA 2004 s. 590 I och II, framgår det tydligt att man har rätt att överklaga Länsstyrelsens beslut, om man bor på ett avstånd av 1,6 till 3 km ifrån en grupp med vindkraftverk. De överklagade verken i domen var inte 150 m höga.

Denna dom är prejudicerande.

MÖD 2005:33

 

Vi är, med det idag gällande/beslutade säkerhetsavståndet i Habo- och Mullsjö kommuner (utan iakttagande av domen), ett fåtal som kan påverka etableringarna genom att yttra oss. Kommunen har för redan boende beslutat att en säkerhetsradie av 500 m skall gälla, för nybyggnation skall säkerhetsavståndet vara 1 000 m. Detta säkerhetsavstånd gäller även i grannkommunen Mullsjö, som har gemensam Miljönämnd och gemensam Vindkraftspolicy med Habo kommun. Man måste vara Sakägare, bo nära, för att få skriftlig information/erbjudas rätten till synpunkter på etableringen, som sedan förhoppningsvis inkluderas i bedömningen. Kungörelse har förekommit.

 

HaboGruppen har nu med domen från Miljööverdomstolen som underlag, framställt en visuell karta över Habo och det aktuella området, vindkraftverk på Äskhult 1:6 i Habo kommun. Kartbilden visar markeringar på 1.6 km och 3 km avstånd. Resultatet vi fick fram genom kartan var häpnadsväckande.

 


Den visar att en stor del av samhället Bankeryd i Jönköpings kommun inkluderas, två välbesökta Motionsslingor/Vandringsleder finns i omedelbar närhet av de tänkta vkv etableringarna. Utanför den inre cirkeln finns flera nybyggda villaområden som kommer att växa ytterligare inom kort, i anslutning finns ett daghem/fritidshem, även tätortsbebyggelse och byar hamnar inom radien. All ny bebyggelse fanns inte markerad på Google Earth. Habo Camping välbesökt av holländare och tyskar och badplatsen Domsand, uppskattad av Habobor, turister och boende i närkommunerna. Habo träkyrka, rikskänd för sina målningar och otroligt välbesökt. Habo kommun växer så det knakar, barnfamiljer uppskattar vad Habo har att erbjuda och flyttar in i nybyggda hus på nyligen projekterade områden och kommunen satsar medvetet på turism.

Habo centrum är beläget 3,5 km från det planerade vindkraftsområdet.

(Det kan tilläggas att kommunens behandling av ärendet Äskhult 1:6 som söktes 2008-03-28, inom kort är inne på sitt femte år.)

 

HaboGruppen/Lena

 

 

 

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design