Sök
Nyhetsnotiser
Alternative to silicon offers cheaper solar power
2018-01-13 20:14

Scientists believe perovskite cells would get cost down to pennies per watt.

In English

Fullt mulig å satse på havvind uten subsidier
2018-01-13 20:00

Utbyggning av egne vindparker i Norge vil ta teknologien et hakk videre. Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbyggninger av nye havvindparker hver sommer.

Havvind uten subsidier er mulig

Förödelse huggen i sten (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:02
Idag har FSL en debattartikel på SvD-debatt rörande Rånna-Ryds naturreservat i Skövde kommun
Vindkraftindustrins dimmoln (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:00
Se tidigare post "Bristfällig statistik etc..." Siffrorna har nu ändrats. Dock inte dateringen. Vi har att göra med ett s.k. levande dokument. Hur 89+26 svar kan summera till 131 svar lyckas vi inte förstå.


Havvind uten subsidier
2018-01-05 17:23

Erfaringene vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Storbritannia og Skottland er nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien.

Verdens første flytende vindpark

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-12-21 13:42
Föreningen Svenskt Landskapsskydd tar strid för naturreservatet Ryds ängar.
Läs mer här
Bristfällig statistik om det kommunala vindkraftvetot (FSL debattartikel)
2017-12-21 13:08

Svensk Vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens sammanställning av remissvaren har flera brister.

Innovativ statistikhantering

Jubler over satsning på havsvind
2017-12-21 06:14

Stortinget åpner opp for utbyggning av havvindparker i Norge. Forskere jubler over beslutningen.

Flytende havvindteknologi

Oklara effekter av solel-stödet
2017-12-17 22:53

De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer el för pengarna. Kostnadseffektiviteten på längre sikt är oklar och bör utredas, enligt Riksrevisionen.

Avsaknad av analys problem

SKL stöder vetot
2017-12-16 09:10

Ett viktigt ställningstagande från Sveriges Kommuner och Landsting: SKL avstyrker förslaget att avskaffa det "kommunala vetot". Vetorätten är en central del av den lokala demokratin. Det finns inte tillräckliga skäl för att motivera att kravet på kommunal tillstyrkan ska slopas. SKL delar inte uppfattningen att nuvarande ordning är rättsosäker. Möjligheten att ändra ett tillstånd (läs ökning av maxhöjd) utan kommunal tillstyrkan innebär att det kommunala självbestämmandet urholkas.

Välkommet ställningstagande

Avveckla subventionerna
2017-12-15 20:30

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det ska gå till är fördolt i dunkel.

Fördolt i dunkel

Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Illavarslande att skogsbranschen går i allians med vindindustrin (FSL debattartikel)
2017-11-27 11:14

När skogsindustrin nu går vid sidan av kärnverksamheten och går i allians med vindindustrin i en slags natur-exploateringsunion, är det ett tecken på ett illavarslande självskadebeteende.

Den robusta vindkraften

Kommentar till Naturskyddsföreningens artikel på Brännpunkt

 

 

 

Den 16/6 hade Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson en artikel på SvD Brännpunkt Detta är vår kommentar till denna artikel.

 

Naturskyddsföreningen är en ideell organisation som ska värna den svenska naturen. De gamla hederliga värderingarna kring skyddet av denna natur är emellertid borta. Kvar av Naturskyddsföreningen är politikerna, lobbyisterna och aktivisterna. I SvD den 16/6 fortsätter föreningens generalsekreterare Svante Axelsson på den vägen genom sitt oreserverade stöd för vindkraft och mot kärnkraft. Naturskyddsföreningen driver politik istället för att ägna sig åt att värna miljö- och naturintressen.

 

Vi anser att Naturskyddsföreningen gått långt utanför sitt uppdrag genom att ägna sig åt att sätta slutdatum för en kraftkälla till förmån för en annan. Vi märker också att Naturskyddsföreningens lokalföreningar inte lika oreserverat hyllar vindindustrin som Svante Axelsson och Mikael Karlsson i Naturskyddsföreningens ledning gör.

 

Att Naturskyddsföreningen tar emot pengar av vindindustrin har vi länge misstänkt. Misstankarna bekräftas av en artikel i Östersundsposten den 15/5 2012 där ekonomijournalisten Karin Bångman undersökt frågan. Pengarna används för gemensamma aktiviteter, bla debattartiklar, bekräftar Mikael Karlsson som inte ser något problem med samarbetet. Enligt artikeln bidrar vindbolaget Eolus vind med mest pengar.

 

Erfarenheter från andra länder, bla Skottland visar att miljöorganisationer som tagit emot pengar från olika industrier inte längre är lika kritiskt inställda. Vi vet att vindindustrins verksamhet utgör stor miljöbelastning bla eftersom magneterna i generatorerna till vindkraftverken är tillverkade av sällsynta jordartsmetaller som i produktionsprocessen resulterar i giftigt flytande avfall. Detta berör främst Kina där metallen bryts och förgiftar människor och vattenområden. Att människor i andra länder drabbas av den storskaliga vindkraften i form av ohälsa och förstörda livsmiljöer tycks man inte bry sig om. Skyddad natur i Sverige är inte heller längre fredad för Naturskyddsföreningens vindkraftsambitioner.

 

Enligt Svante Axelsson är vindkraft billigare än kärnkraft. Den uppfattningen delas bara av vindindustrins egna lobbyorganisationer. Alla oberoende undersökningar från tex Kungliga Vetenskapsakademien, Ingenjörsvetenskapsakademien (Vägval Energi), Pöyrö, IEA och CASES (ett EU-projekt med 27 deltagande länder) visar att motsatt förhållande råder. Fördyringarna av Olkilouto 3 i Finland är väl kända men även om kostnaderna skulle öka till 80 miljarder så blir kraften därifrån inte dyrare än vindkraft. Tvärtom är det så att de länder som har mycket vindkraft tex Danmark och Tyskland också har Europas högsta elpriser.

 

Vindindustrin befinner sig i en svår ekonomisk kris. I ett brev till regeringen kräver man nu ännu mer subventioner för att klara verksamheten. Självfallet är det så att genom att lägga ner hela eller delar av den svenska kärnkraften så minskar utbudet av el på marknaden och elpriserna stiger kraftigt, vilket är precis vad vindindustrin behöver.

 

En fråga som därför inställer sig är huruvida Svante Axelssons artikel också denna gång var en del av det ekonomiska och opinionsmässiga samarbete man har med vindindustrin?

 

Jonny Fagerström

Björn Törnvall

Föreningen Svenskt landskapsskydd

 

Länkar: TCS DN GP

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design