Sök
Nyhetsnotiser
Alternative to silicon offers cheaper solar power
2018-01-13 20:14

Scientists believe perovskite cells would get cost down to pennies per watt.

In English

Fullt mulig å satse på havvind uten subsidier
2018-01-13 20:00

Utbyggning av egne vindparker i Norge vil ta teknologien et hakk videre. Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbyggninger av nye havvindparker hver sommer.

Havvind uten subsidier er mulig

Förödelse huggen i sten (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:02
Idag har FSL en debattartikel på SvD-debatt rörande Rånna-Ryds naturreservat i Skövde kommun
Vindkraftindustrins dimmoln (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:00
Se tidigare post "Bristfällig statistik etc..." Siffrorna har nu ändrats. Dock inte dateringen. Vi har att göra med ett s.k. levande dokument. Hur 89+26 svar kan summera till 131 svar lyckas vi inte förstå.


Havvind uten subsidier
2018-01-05 17:23

Erfaringene vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Storbritannia og Skottland er nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien.

Verdens første flytende vindpark

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-12-21 13:42
Föreningen Svenskt Landskapsskydd tar strid för naturreservatet Ryds ängar.
Läs mer här
Bristfällig statistik om det kommunala vindkraftvetot (FSL debattartikel)
2017-12-21 13:08

Svensk Vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens sammanställning av remissvaren har flera brister.

Innovativ statistikhantering

Jubler over satsning på havsvind
2017-12-21 06:14

Stortinget åpner opp for utbyggning av havvindparker i Norge. Forskere jubler over beslutningen.

Flytende havvindteknologi

Oklara effekter av solel-stödet
2017-12-17 22:53

De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer el för pengarna. Kostnadseffektiviteten på längre sikt är oklar och bör utredas, enligt Riksrevisionen.

Avsaknad av analys problem

SKL stöder vetot
2017-12-16 09:10

Ett viktigt ställningstagande från Sveriges Kommuner och Landsting: SKL avstyrker förslaget att avskaffa det "kommunala vetot". Vetorätten är en central del av den lokala demokratin. Det finns inte tillräckliga skäl för att motivera att kravet på kommunal tillstyrkan ska slopas. SKL delar inte uppfattningen att nuvarande ordning är rättsosäker. Möjligheten att ändra ett tillstånd (läs ökning av maxhöjd) utan kommunal tillstyrkan innebär att det kommunala självbestämmandet urholkas.

Välkommet ställningstagande

Avveckla subventionerna
2017-12-15 20:30

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det ska gå till är fördolt i dunkel.

Fördolt i dunkel

Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Illavarslande att skogsbranschen går i allians med vindindustrin (FSL debattartikel)
2017-11-27 11:14

När skogsindustrin nu går vid sidan av kärnverksamheten och går i allians med vindindustrin i en slags natur-exploateringsunion, är det ett tecken på ett illavarslande självskadebeteende.

Den robusta vindkraften

Vindkraftsbuller skadar sömn och hälsa

 

 

 

 

Enligt en artikel i The Sunday Telegraph så skadar vindkraftsbuller "tydligt och betydande" sömn och psykisk hälsa. Allt enligt den första fullständigt fackgranskade vetenskapliga studien av problemet. Amerikanska och brittiska forskare jämförde två grupper av invånare i U.S. Maine, USA. En grupp bodde inom en radie på en mile från en vindkraftspark vilket den andra gruppen inte gjorde.

 

Båda grupperna var demografiskt och socialt liknande, men forskarna fann stora skillnader i kvaliteten på sömnen hos de båda. Resultaten ger de tydligaste bevisen hittills för att stödja klagomål från personer som bor i närheten av vindturbiner att ljudet stör sömnmönster och orsakar stressrelaterade problem.

 

Männsiskor som bor i närheten av industriella vindkraftverk hade sämre sömn, vilket framgår av tydligt av studien enligt forskarna, Michael Nissenbaum, Jeffery Aramini och Chris Hanning. Det var klar och betydande respons med avtagande effekt med ökande avstånd från turbiner. Forskarna spårade också en psykisk komponent och hittade en "betydande" länk – troligen orsakas av dålig sömn – mellan vindkraftverk och sämre psykisk hälsa.

 

Mer än en fjärdedel av deltagarna i gruppen som bor i närheten av turbiner sade att de hade medicinskt diagnostiserats med depression eller ångest sedan vindkraftsparken startade. Ingen av deltagarna i gruppen som bodde längre bort rapporterade några sådana problem. Varje person fick också frågan om de hade föreskrivits sömntabletter. Mer än en fjärdedel av dem som bor nära vindkraft sade de hade det. Mindre än en tiondel av dem som bodde längre bort hade föreskrivits sömntabletter.

 

Enligt forskarna är studien först med att visa tydliga relationer mellan vindkraftverk och viktiga kliniska indikatorer för hälsa, inklusive sömnkvalitet, dagtid trötthet och psykisk hälsa. Till skillnad från vissa vanliga former av sömnstörande buller, som vägar, varierar vindbuller dramatiskt med vindriktning och hastighet. Till skillnad från andra former av varierande buller som järnväg och flygplan, kan det emellertid också fortgå under mycket längre perioder.

 

Arten av buller – av rytmiskt slag eller svischande buller från propellerbladen – är också störande. Gränsvärdet i UK nattetid för vindkraft är 42 decibel. Detta innebär att turbiner inte kan byggas närmare än 350-500 meter från bostäder, beroende på terrängen och storleken på turbinerna. När lokal oro över vindkraftsbuller växer, beslutar nu en del kommuner om betydligt större avstånd. Wiltshire, till exempel, har nyligen röstat om att anta minsta avstånd av mellan 960-2800 meter beroende på storleken på turbinerna.

 

Dr Lee Moroney, direktör för planering på stiftelsen för förnybar energi, säger att:

- Bullergränserna utarbetades för 16 år sedan, när vindkraftverken var mindre än hälften av idag. Dagens gränsvärden tillåter byggnation så nära bostäder att vindbuller inte sällan kommer att vara klart hörbar inomhus nattetid, så sömn- och tillhörande hälsoeffekter är nästan oundvikliga.

 

Denna situation är naturligtvis oacceptabel och skapar en massa arga grannar, men industrin och regeringens respons är långsam och mycket motvillig.

 

Forskningen kommer att lägga ökande tryck på vindkraftsindustrin, som attackerades förra veckan av biträdande energiminister John Hayes, för att turbiner har plottrats ut över hela landet utan vederbörlig hänsyn till intressen hos lokalbefolkningen eller deras önskemål.

 

Med orden ”nu är det nog”, tycktes Hayes stödja ett moratorium för fortsatt utbyggnad utöver dem som redan är på gång. Han tillrättavisades av energisekreterare Ed Davey, men han har sannolikt inte har gjort sitt inlägg utan någon form av stöd från toppen av regeringen.

 

Vindkraftverk genererar omkring en fjärdedel av sin teoretiska kapacitet eftersom vinden inte alltid blåser. Tidigare i år, uppmanade mer än 100 Torydelegater David Cameron att blockera ytterligare utbyggnad av vindkraft. Vad regeringen beslutar kanske ändå inte spelar någon roll.

 

Sunday Telegraph erfar att EU inom kort kommer att börja arbetet med ett nytt direktiv som kan införa bindande mål för ytterligare förnybar energi, främst för vind. Det finns redan ett mål, som också är regeringens politik, att 20 procent av energin bör komma från förnybar energi 2020. Men Bryssel överväger att införa ett ännu högre obligatoriskt mål som skall uppfyllas under det följande årtiondet, enligt Günther Oettinger, EU kommissionär för energifrågor. "Jag vill ha en diskussion om bindande mål för förnybar energi 2030," sade han tidigare i år.

 

 

 Jonny Fagerström

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design