Sök
Nyhetsnotiser
Stöd i ena änden - konkurser i den andra
2018-01-20 23:14

Det är provocerande att regeringen väljer att öppna plånboken och dela ut en premie till kommunerna för att få fart på vindkraftutbyggnaden. Det är inte ofta Svensk Vindkraftförening och FSL är överens - men nu har det skett!

FSL håller med


Alternative to silicon offers cheaper solar power
2018-01-13 20:14

Scientists believe perovskite cells would get cost down to pennies per watt.

In English

Fullt mulig å satse på havvind uten subsidier
2018-01-13 20:00

Utbyggning av egne vindparker i Norge vil ta teknologien et hakk videre. Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbyggninger av nye havvindparker hver sommer.

Havvind uten subsidier er mulig

Förödelse huggen i sten (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:02
Idag har FSL en debattartikel på SvD-debatt rörande Rånna-Ryds naturreservat i Skövde kommun
Vindkraftindustrins dimmoln (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:00
Se tidigare post "Bristfällig statistik etc..." Siffrorna har nu ändrats. Dock inte dateringen. Vi har att göra med ett s.k. levande dokument. Hur 89+26 svar kan summera till 131 svar lyckas vi inte förstå.


Havvind uten subsidier
2018-01-05 17:23

Erfaringene vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Storbritannia og Skottland er nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien.

Verdens første flytende vindpark

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-12-21 13:42
Föreningen Svenskt Landskapsskydd tar strid för naturreservatet Ryds ängar.
Läs mer här
Bristfällig statistik om det kommunala vindkraftvetot (FSL debattartikel)
2017-12-21 13:08

Svensk Vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens sammanställning av remissvaren har flera brister.

Innovativ statistikhantering

Jubler over satsning på havsvind
2017-12-21 06:14

Stortinget åpner opp for utbyggning av havvindparker i Norge. Forskere jubler over beslutningen.

Flytende havvindteknologi

Oklara effekter av solel-stödet
2017-12-17 22:53

De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer el för pengarna. Kostnadseffektiviteten på längre sikt är oklar och bör utredas, enligt Riksrevisionen.

Avsaknad av analys problem

SKL stöder vetot
2017-12-16 09:10

Ett viktigt ställningstagande från Sveriges Kommuner och Landsting: SKL avstyrker förslaget att avskaffa det "kommunala vetot". Vetorätten är en central del av den lokala demokratin. Det finns inte tillräckliga skäl för att motivera att kravet på kommunal tillstyrkan ska slopas. SKL delar inte uppfattningen att nuvarande ordning är rättsosäker. Möjligheten att ändra ett tillstånd (läs ökning av maxhöjd) utan kommunal tillstyrkan innebär att det kommunala självbestämmandet urholkas.

Välkommet ställningstagande

Avveckla subventionerna
2017-12-15 20:30

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det ska gå till är fördolt i dunkel.

Fördolt i dunkel

Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Rabbalshede Kraft AB trixar vidareNu har Rabbalshede Kraft AB haft sin årsstämma och samtidigt släppt rapporten för första kvartalet i år. Den ser inte munter ut, på koncernnivå visar man för Q1, 2014, en förlust om 16,6 miljoner, efter genomförda värderingar av ”kassaflödessäkringar”. Sammanfattningsvis kan man konstatera, att det har blåst ovanligt mycket under vintern, samt att priserna på el och elcertifikat har varit och fortsätter att vara låga. Resultatet för helåret 2013, +117 tkr, förbättrades med ca. 10 miljoner, genom att avskrivningstiden för vindkraftverken förlängdes med 5 år från 20 till 25 år. En kreativ bokföringsteknisk förändring, som trollade bort en förlust för 2013 om ca. 9,9 miljoner!


Att med lönsamhet bygga, äga och driva vindkraftverk i aktiebolagsform i Sverige, är numera närmast en omöjlighet. Sannolikt därför, skall Rabbalshede Kraft AB i likhet med andra vindkraftsexploatörer, som Triventus, Eolus och O2, börja sälja ut allt som går att sälja till andra och försöka få uppdrag, att ta hand om skötseln av vindkraftverken, om de blir byggda. Se utklipp nedan ur Q1-rapporten för 2014:


 


Det blåser nog rätt snåla vindar i bolaget, som på årsstämman fick in två personer från konsultfirman Treis Partners i London i styrelsen. Varför inte från Rabbalshede Kraft AB:s majoritetsägare, Manor Investment S.A. i Luxembourg? De som ändå mår bra, än så länge, är kanske Manor Investment S.A:s hemliga ägare/finansiärer, som har fått låna ut 103,5 miljoner kronor till Rabbalshede Kraft AB, till 7,5% fast ränta över 10 år. Om räntan betalas, är detta en rätt hygglig avkastning för de okända majoritetsägarna i bolaget, som är så märkvärdigt angelägna om att inte synas, men ändå investerar i och lånar ut över 628 miljoner kronor, till detta resultatmässigt svaga svenska vindkraftsbolag.  


Hursomhelst, de nya tongångarna rimmar illa, med Rabbalshede Kraft AB:s tidigare extremt generösa åtaganden, gentemot Lillhärdalsbygden i Härjedalen och dess självpåtagna företrädare Föreningen Medvind för bygden. En förening av vindkraftstroende, som fortfarande förväntar sig, att bolaget lever upp till sina fagra löften i det rätt ihåliga avtalet från 2012 om, att betala 1% i ”bygdepeng” från driften av sina 101 projekterade vindkraftverk och garantera 25 lokala permanenta arbetstillfällen i byn.


Löften, som dock var helt centrala, för att få politikerna i Härjedalens kommuns fullmäktige, att under sommaren 2012 på ett kuppartat sätt, svänga 180 grader från tidigare negativt ställningstagande, strunta i sin egen översiktsplan för vindkraft och vid två tillfällen, 2012-08-29 och 2013-10-02, tillstyrka Rabbalshede Kraft AB:s, då ännu inte ens kungjorda ansökan till Länsstyrelsen i Jämtlands län, om tillstånd till en storskalig vindindustrianläggning, projekt Åndberg. Vem skall nu leva upp till dessa löften, när Rabbalshede Kraft AB skriver, att de skall sälja ut ”hela eller delar av framtida parker”, troligen för att klara sin egen överlevnad?


 

Björn Törnvall

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design