Sök
Nyhetsnotiser
Alternative to silicon offers cheaper solar power
2018-01-13 20:14

Scientists believe perovskite cells would get cost down to pennies per watt.

In English

Fullt mulig å satse på havvind uten subsidier
2018-01-13 20:00

Utbyggning av egne vindparker i Norge vil ta teknologien et hakk videre. Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbyggninger av nye havvindparker hver sommer.

Havvind uten subsidier er mulig

Förödelse huggen i sten (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:02
Idag har FSL en debattartikel på SvD-debatt rörande Rånna-Ryds naturreservat i Skövde kommun
Vindkraftindustrins dimmoln (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:00
Se tidigare post "Bristfällig statistik etc..." Siffrorna har nu ändrats. Dock inte dateringen. Vi har att göra med ett s.k. levande dokument. Hur 89+26 svar kan summera till 131 svar lyckas vi inte förstå.


Havvind uten subsidier
2018-01-05 17:23

Erfaringene vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Storbritannia og Skottland er nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien.

Verdens første flytende vindpark

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-12-21 13:42
Föreningen Svenskt Landskapsskydd tar strid för naturreservatet Ryds ängar.
Läs mer här
Bristfällig statistik om det kommunala vindkraftvetot (FSL debattartikel)
2017-12-21 13:08

Svensk Vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens sammanställning av remissvaren har flera brister.

Innovativ statistikhantering

Jubler over satsning på havsvind
2017-12-21 06:14

Stortinget åpner opp for utbyggning av havvindparker i Norge. Forskere jubler over beslutningen.

Flytende havvindteknologi

Oklara effekter av solel-stödet
2017-12-17 22:53

De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer el för pengarna. Kostnadseffektiviteten på längre sikt är oklar och bör utredas, enligt Riksrevisionen.

Avsaknad av analys problem

SKL stöder vetot
2017-12-16 09:10

Ett viktigt ställningstagande från Sveriges Kommuner och Landsting: SKL avstyrker förslaget att avskaffa det "kommunala vetot". Vetorätten är en central del av den lokala demokratin. Det finns inte tillräckliga skäl för att motivera att kravet på kommunal tillstyrkan ska slopas. SKL delar inte uppfattningen att nuvarande ordning är rättsosäker. Möjligheten att ändra ett tillstånd (läs ökning av maxhöjd) utan kommunal tillstyrkan innebär att det kommunala självbestämmandet urholkas.

Välkommet ställningstagande

Avveckla subventionerna
2017-12-15 20:30

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det ska gå till är fördolt i dunkel.

Fördolt i dunkel

Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Illavarslande att skogsbranschen går i allians med vindindustrin (FSL debattartikel)
2017-11-27 11:14

När skogsindustrin nu går vid sidan av kärnverksamheten och går i allians med vindindustrin i en slags natur-exploateringsunion, är det ett tecken på ett illavarslande självskadebeteende.

Den robusta vindkraften

Rapport från ”Kärnkraft 2050”, seminarium på KVA 2013-05-16

 

 

 

 

Björn Törnvall deltog i Kungliga Vetenskapsakademiens seminarium om kärnkraft 2013-05-16. Här är hans rapport. Rapporten utgör Björns personliga reflektioner.

 

Här följer rapporten:

Seminariet hade samlat 86 deltagare. Det inleddes med en presentation av Vattenfalls VD Öistein Löseth om Vattenfalls situation och planer. De har dragit igång processen 2012 med en ansökan/intresseanmälan till regeringen om, att de vill ha en genomarbetad och fullständig kravspecifikation beträffande säkerheten, både för de existerande och för de nya verken. Även hanteringen av kärnavfallsfonden vill Vattenfall få bättre besked om, den innehåller idag 50 miljarder, man betalar 2 öre/kWh till fonden och vill veta hur den skall användas. Ansökningsavgiften 100 miljoner, som skall finansiera allt arbete med regelverk och tester m.m. hos Strålskyddsmyndigheten m.fl., har betalats in av Vattenfall.

 

L. menade dock att handläggningstiden troligtvis är lång inför ett eventuellt beslut, men att detta inte avskräckte Vattenfall. Man ansåg sig inte ha någon direkt brådska, man har ännu gott om tid för att arbeta sig igenom förberedelserna, tillsammans med berörda myndigheter.

 

Europas elprisnivå kommer givetvis att ha en stor betydelse för Vattenfalls slutliga beslut. Värdefull baskraft tas nu ur produktion p.g.a. låga elpriser. Löseth är bekymrad över att subsidierad opålitlig elkraftsproduktion nu slår ut baskraft, hur stabil kommer t.ex. strömförsörjningen att vara i Tyskland framöver? L. vill att priset på CO2-utsläpp ökar och att subsidierna tas bort. En subsidierad marknad är farlig, eftersom den ger fel signaler till marknaden. Hellre ett ETS-system som fungerar än subventionssystem som havererar, vilket de kommer att göra.

 

De mycket låga värdena på utsläppsrätterna gör att brunkolet idag har en fördelaktig situation i EU, jämfört med renare elproduktion. L. ser helst, att ett stort antal utsläppsrätter (ETS) dras ur systemet, så att den billigaste och renaste kraften kommer först in i systemet, sist den dyraste och smutsigaste. Detta har EU:s politiker dock inte klarat av att enas om. Kabel- och nätsystemet tar på tok för lång tid att bygga ut, till Tyskland och England från Norden.

 

Vattenfall har redan investerat 34 miljarder i sina anläggningar och kommer att investera ytterligare 16 miljarder. Detta menar Löseth att Vattenfall inte skulle ha gjort, om man inte trodde att kärnkraften hade en framtid i Sverige. Han ser överkapaciteten för el i Norden, som en garanti för att vi inte kommer att importera så mycket el framöver, snarare är det export av el som behöver bättre utbyggda kablar mellan länderna. Kärnkraften kommer fortsatt att ha en stor betydelse för Sverige i framtiden, de nya reaktorerna kommer, om de byggs, att byggas med en förväntad livstid om 50-60 år. Westinghouse/Toshiba, som fanns med på seminariet genom Johan Hallén,tror att livstiden för de nya reaktorerna, när de byggs kommer att bli minst 60 år. De nya kkv av generation III, som de nu bygger i USA kostar ”nyckelfärdiga” ca. USD 7 miljarder per styck.

 

Hans Blix, tidigare IAEA-chef var mycket positiv till ny och säkrare kärnkraft, ansåg dock att man hade misslyckats med att förklara de begränsade riskerna med strålningen på ett adekvat sätt. Branschen har ett mycket stort ansvar för att informera allmänheten om detta. Han efterlyser dessutom en redovisning över kostnaden att producera en kWh i respektive kraftslag, rensat från alla subventioner och bidrag. Gjorde sedan en mycket imponerande exposé, över utvecklingen för kärnkraften i alla världsdelar, Blix är oerhört påläst, snabb i tanken och erfaren som få.

 

Lennart Carlsson, Tekn Dr från Strålsäkerhetsmyndigheten berättade att våra svenska kkv nu efter säkerhets- och effekthöjande åtgärder var att betrakta som verk av generationen III+, med en bra säkerhetsnivå i internationell jämförelse. Räknade med att alla svenska reaktorer skall vara utbytta till 2045, mycket positiv till Vattenfalls ansökan, vilket sätter igång nödvändigt arbete beträffande säkerhetskrav och föreskrifter inför kommande förnyelse av Sveriges kärnkraftsreaktorer.

 

Efter en redovisning av Finlands situation av Professor Björn Wahlström, Oy Bewas AB, där det framgick att de omtalade förseningarna och kostnadshöjningarna vid det pågående bygget i Olkiluoto, mer var hänförliga till ett antal fel, som begåtts både på beställar- och på leverantörssidan, än något som kan tillskrivas bygg- eller konstruktionsproblem,och en utblick om kärnteknisk utveckling för 2000-talet av Tekn. Lic Lars Gunnar Larsson från IVA, med ett förflutet i Westinghouse, fick vi en mkt intressant presentation av David Powell, VpEuropean Region, GE-Hitachi Nuclear Power Plants, av kärnreaktorernas generation IV.

 

Generation IV:s främsta meriter är en kombination av en påtagligt ökad säkerhet, flexibel och snabb utbyggnad genom modulsystem, slopade risker för mänskliga fel i handläggningen, uteslutna risker för härdsmältor och inte minst möjligheten att använda ”utbränt kärnbränsle” (endast använt till max 6%) som bränsle i deras nya ”Power Reactor Innovative Small Module – PRISM”. Producerar 840MW per reaktor, med två reaktorer per turbingenerator.

 

Detta kan vara ett mycket intressant sätt att ta hand om de stora och växande depåer av utbränt kärnbränsle, som finns i hela världen. Bara UK t.ex. har i Sellafield lagrat 112 ton plutoniumpulver. Halveringstiden minskar från 300.000 år till ca. 300 år för de farligaste isotoperna, samtidigt som ett besvärligt problem byter skepnad, till att bli en mycket värdefull tillgång!

 

Sammanfattningsvis:

Jag noterade en klart positiv attityd till fortsatt kärnkraft i Sverige, samtidigt som man inser, att kärnkraften är politisk och att det krävs mycket bättre information om möjligheterna och riskerna till allmänheten och dess representanter i riksdagen. Att förnya de svenska reaktorerna när kravspecifikationerna och föreskrifterna för säkerheten vid kkv framåt 2050 väl är genomarbetade, kommer inte att vara ett tidsmässigt problem. Nya kkv byggs idag på 4,5 år från att plattan gjuts, till att verket kan tas i produktion. Någon energibrist hotar inte Sverige, problemet är snarare vad skall vi göra med all el framöver och hur får vi bort snedvridande subventioner? Något vi från FSL:s sida skrivit ett stort antal artiklar om i svenska media.

 

 

Björn Törnvall

 

 

 

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design