Sök
Nyhetsnotiser
Alternative to silicon offers cheaper solar power
2018-01-13 20:14

Scientists believe perovskite cells would get cost down to pennies per watt.

In English

Fullt mulig å satse på havvind uten subsidier
2018-01-13 20:00

Utbyggning av egne vindparker i Norge vil ta teknologien et hakk videre. Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbyggninger av nye havvindparker hver sommer.

Havvind uten subsidier er mulig

Förödelse huggen i sten (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:02
Idag har FSL en debattartikel på SvD-debatt rörande Rånna-Ryds naturreservat i Skövde kommun
Vindkraftindustrins dimmoln (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:00
Se tidigare post "Bristfällig statistik etc..." Siffrorna har nu ändrats. Dock inte dateringen. Vi har att göra med ett s.k. levande dokument. Hur 89+26 svar kan summera till 131 svar lyckas vi inte förstå.


Havvind uten subsidier
2018-01-05 17:23

Erfaringene vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Storbritannia og Skottland er nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien.

Verdens første flytende vindpark

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-12-21 13:42
Föreningen Svenskt Landskapsskydd tar strid för naturreservatet Ryds ängar.
Läs mer här
Bristfällig statistik om det kommunala vindkraftvetot (FSL debattartikel)
2017-12-21 13:08

Svensk Vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens sammanställning av remissvaren har flera brister.

Innovativ statistikhantering

Jubler over satsning på havsvind
2017-12-21 06:14

Stortinget åpner opp for utbyggning av havvindparker i Norge. Forskere jubler over beslutningen.

Flytende havvindteknologi

Oklara effekter av solel-stödet
2017-12-17 22:53

De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer el för pengarna. Kostnadseffektiviteten på längre sikt är oklar och bör utredas, enligt Riksrevisionen.

Avsaknad av analys problem

SKL stöder vetot
2017-12-16 09:10

Ett viktigt ställningstagande från Sveriges Kommuner och Landsting: SKL avstyrker förslaget att avskaffa det "kommunala vetot". Vetorätten är en central del av den lokala demokratin. Det finns inte tillräckliga skäl för att motivera att kravet på kommunal tillstyrkan ska slopas. SKL delar inte uppfattningen att nuvarande ordning är rättsosäker. Möjligheten att ändra ett tillstånd (läs ökning av maxhöjd) utan kommunal tillstyrkan innebär att det kommunala självbestämmandet urholkas.

Välkommet ställningstagande

Avveckla subventionerna
2017-12-15 20:30

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det ska gå till är fördolt i dunkel.

Fördolt i dunkel

Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Illavarslande att skogsbranschen går i allians med vindindustrin (FSL debattartikel)
2017-11-27 11:14

När skogsindustrin nu går vid sidan av kärnverksamheten och går i allians med vindindustrin i en slags natur-exploateringsunion, är det ett tecken på ett illavarslande självskadebeteende.

Den robusta vindkraften

Blir bankerna sista kistspiken i den tyska klimatpolitiken?

 

 

 

Tyskland har varit föregångslandet i den europeiska klimatpolitiken. Med den stolta parollen "Energiwende" har man under ledning av "Die Grünen" drivit en politik till förmån för förnybara energikällor som sol och vind. Solpaneler för varje hustak subventionerades kraftigt, och skogar av vindturbiner utanför tyska nordkusten skulle ersätta kol- och gas- och kärnkraftverken. Till yttermera visso stängde man sommaren 2011 helt sonika 8 av de 17 kärnkraftverken i en panikreaktion efter Fukushima, trots att där ingen människa redovisats som omkommen av radioaktivitet men väl 25'000 av naturens nycker som tsunami.

 

Den ovanligt kalla följande vintern skrev en annan historia. Gaskraftverken, som skulle ersätta kärnkraften, fick ingen gas från sina ryska leverantörer, som behövde all naturgasen själva för hemmabruk. Dyrbar el från bl a tjeckiska kärnkraftverk (sic) och från Österrike drev el-priserna i höjden, och Tyskland fick, liksom England, en ny grupp socialfall: de energifattiga. Hushåll, som inte kunde betala de höga elräkningarna och fick strömmen avstängd av kraftbolagen, redovisades i tusental i den tyska pressen som Der Spiegel, Die Zeit, Die Welt och Handelsblatt. En ny kall vinter kommer att bli katastrofal, men inkompetenta politiker är nu oförmögna att bestämma sig om nedläggningshotade kol- och gaskraftverk skall få förlängda frister - som Merkel en gång ville med kärnkraften.

 

Subventionerna för solpaneler blev så framgångsrika, att de nu rubriceras som regeringens dyrbaraste misstag, och från april 2012 är de kraftigt minskade. Med nya nedläggningar bland tillverkarna som följd. Och nu hotar finanspolitiken att sätta stopp för hela projektet med vindturbiner utanför kusterna. Den numera internationellt strikt tillämpade "maturitetsprincipen" säger, att bankerna måste finansiera lång utlåning med lika lång inlåning, och stora kapital för lång inlåning på 20-30 år finns bara inte, säger Commerzbank ordföranden Markus Beumer i en artikel i den tyska tidningen Wirtschafts Woche. Därmed blir det ingen off-shore vindkraft för Tyskland. Men vad i stället? Artikelförfattaren Henning Krumrey är stf chefredaktör för Wirtschaftswoche, och använder uttrycket "angewandte politische Chaostheorie".

 

Som om inte dessa kaotiska förhållanden skulle räcka för den tyska klimatpolitiken, så har Angela Merkel just avskedat sin klimatminister Norbert Röttgen. Tydligen mera av politiska än klimatpolitiska skäl, men klimatpolitiken blir väl knappast stabilare för det.

 

För läsare som inte är det tyska språket mäktiga kan kanske Benny Peisers engelska sammandrag räcka:

Next bad news for the German Federal Government: Stricter regulations of the financial markets are endangering the green energy transition. The knockout blow for the financing of offshore wind farms is the so-called matching maturities rule which was aggravated to stabilize the financial markets. "Offshore wind farms cannot be financed by anyone. We have just been banned from doing this," said Commerzbank board member Markus Beumer. --Henning Krumrey

 

 

Ove Lilljequist

 

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design