Sök
Nyhetsnotiser
Alternative to silicon offers cheaper solar power
2018-01-13 20:14

Scientists believe perovskite cells would get cost down to pennies per watt.

In English

Fullt mulig å satse på havvind uten subsidier
2018-01-13 20:00

Utbyggning av egne vindparker i Norge vil ta teknologien et hakk videre. Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbyggninger av nye havvindparker hver sommer.

Havvind uten subsidier er mulig

Förödelse huggen i sten (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:02
Idag har FSL en debattartikel på SvD-debatt rörande Rånna-Ryds naturreservat i Skövde kommun
Vindkraftindustrins dimmoln (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:00
Se tidigare post "Bristfällig statistik etc..." Siffrorna har nu ändrats. Dock inte dateringen. Vi har att göra med ett s.k. levande dokument. Hur 89+26 svar kan summera till 131 svar lyckas vi inte förstå.


Havvind uten subsidier
2018-01-05 17:23

Erfaringene vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Storbritannia og Skottland er nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien.

Verdens første flytende vindpark

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-12-21 13:42
Föreningen Svenskt Landskapsskydd tar strid för naturreservatet Ryds ängar.
Läs mer här
Bristfällig statistik om det kommunala vindkraftvetot (FSL debattartikel)
2017-12-21 13:08

Svensk Vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens sammanställning av remissvaren har flera brister.

Innovativ statistikhantering

Jubler over satsning på havsvind
2017-12-21 06:14

Stortinget åpner opp for utbyggning av havvindparker i Norge. Forskere jubler over beslutningen.

Flytende havvindteknologi

Oklara effekter av solel-stödet
2017-12-17 22:53

De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer el för pengarna. Kostnadseffektiviteten på längre sikt är oklar och bör utredas, enligt Riksrevisionen.

Avsaknad av analys problem

SKL stöder vetot
2017-12-16 09:10

Ett viktigt ställningstagande från Sveriges Kommuner och Landsting: SKL avstyrker förslaget att avskaffa det "kommunala vetot". Vetorätten är en central del av den lokala demokratin. Det finns inte tillräckliga skäl för att motivera att kravet på kommunal tillstyrkan ska slopas. SKL delar inte uppfattningen att nuvarande ordning är rättsosäker. Möjligheten att ändra ett tillstånd (läs ökning av maxhöjd) utan kommunal tillstyrkan innebär att det kommunala självbestämmandet urholkas.

Välkommet ställningstagande

Avveckla subventionerna
2017-12-15 20:30

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det ska gå till är fördolt i dunkel.

Fördolt i dunkel

Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Illavarslande att skogsbranschen går i allians med vindindustrin (FSL debattartikel)
2017-11-27 11:14

När skogsindustrin nu går vid sidan av kärnverksamheten och går i allians med vindindustrin i en slags natur-exploateringsunion, är det ett tecken på ett illavarslande självskadebeteende.

Den robusta vindkraften

Vind- och solenergins allvarliga och skadliga miljöeffekter

 

 

 

 

Vind- och solenergi betraktas av allmänheten som rena och säkra alternativ till fossila bränslen och kärnkraft. Men vindkraft och solenergi är inte alls ofarliga och ”gröna”.

 

Vindkraftverk innehåller många olika giftiga ämnen, bl.a. epiklorhydrin, bisfenol A, REE, sällsynta jordartsmetaller, som neodym (Ne) se bild ovan och dysprosium (Dy). Dessa ämnen är viktiga element i rotorblad samt i de mycket starka och lätta permanentmagneter som ingår i en direkt driven (DD-WTG) vindkraftverks generator.

 

Utvinning av REE, vilket nu sker huvudsakligen i Kina, genererar många ton av giftigt, radioaktivt avfall och mycket av den finner sin väg in i miljön och vattenresurser. Dold utom synhåll bakom rökhöljda fabrikskomplex i staden Baotou patrullerar, enligt uppgift, plutoner av säkerhetsvakter. Sjön eller reservoaren sägs innehålla 230 miljoner kubikmeter giftiga ämnen, motsvarande ca 90 000 OS-storlekar av simbassänger. Gifterna har dödat jordbruksmark flera kilometer runtom i omgivningen, gjort tusentals människor sjuka och utsätter en av Kinas viktigaste vattenvägar - Yangtzefloden - för stor miljöfara. Detta är den verkliga kostnaden bl.a. för den ”gröna” storskaliga vindkraftsexperimentet: föroreningar genererade i en katastrofal omfattning som drabbar människor och andra livsformer i berörda gruvregioner. Det är också oerhört allvarligt, att det i Sverige ännu inte finns någon fungerande lösning för hur mycket stora mängder av rotorblad kommer och kan destrueras miljövänligt.

 

Även solfångare innehåller många typer av giftiga kemikalier/frätande vätskor som kiseltetraklorid, växthusgasen svavelhexaflourid och metaller, som kan vara en källa av farligt avfall om solfångarna inte återvinns. När en solcellsmodul förbrukats måste denna hanteras noggrant för att undvika kontamination från de ingående kemikalierna.

 

Ett av de länder där tillverkning och försäljning av solpaneler har resulterat i allvarliga miljöproblem är Kina. En artikel i Washington Post fokuserade på en liten by i centrala provinsen Henan, som överbelastas av en ström av kiseltetraklorid - en biprodukt av polysilikon - ett extremt giftigt ämne som gör grödor sterila, orsakar brännskador och ökar sannolikheten för lungsjukdom, samt som förvandlas till syror och giftig klorvätegas när den utsätts för luft. Nästan varje dag dumpar arbetare hinkar med bubblande vit toxinvätska på marker, eftersom byborna är maktlösa att stoppa dem.

 

Vilket ansvar har våra ansvariga politiker, elenergiproducenter och vi elkonsumenter, även för dessa miljöförstöringars inverkan på vår planet, dess människor och andra livsformer?

 

2012-03-23

 

Claes-Erik Simonsbacka

Elingenjör

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design