Sök
Nyhetsnotiser
Alternative to silicon offers cheaper solar power
2018-01-13 20:14

Scientists believe perovskite cells would get cost down to pennies per watt.

In English

Fullt mulig å satse på havvind uten subsidier
2018-01-13 20:00

Utbyggning av egne vindparker i Norge vil ta teknologien et hakk videre. Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbyggninger av nye havvindparker hver sommer.

Havvind uten subsidier er mulig

Förödelse huggen i sten (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:02
Idag har FSL en debattartikel på SvD-debatt rörande Rånna-Ryds naturreservat i Skövde kommun
Vindkraftindustrins dimmoln (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:00
Se tidigare post "Bristfällig statistik etc..." Siffrorna har nu ändrats. Dock inte dateringen. Vi har att göra med ett s.k. levande dokument. Hur 89+26 svar kan summera till 131 svar lyckas vi inte förstå.


Havvind uten subsidier
2018-01-05 17:23

Erfaringene vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Storbritannia og Skottland er nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien.

Verdens første flytende vindpark

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-12-21 13:42
Föreningen Svenskt Landskapsskydd tar strid för naturreservatet Ryds ängar.
Läs mer här
Bristfällig statistik om det kommunala vindkraftvetot (FSL debattartikel)
2017-12-21 13:08

Svensk Vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens sammanställning av remissvaren har flera brister.

Innovativ statistikhantering

Jubler over satsning på havsvind
2017-12-21 06:14

Stortinget åpner opp for utbyggning av havvindparker i Norge. Forskere jubler over beslutningen.

Flytende havvindteknologi

Oklara effekter av solel-stödet
2017-12-17 22:53

De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer el för pengarna. Kostnadseffektiviteten på längre sikt är oklar och bör utredas, enligt Riksrevisionen.

Avsaknad av analys problem

SKL stöder vetot
2017-12-16 09:10

Ett viktigt ställningstagande från Sveriges Kommuner och Landsting: SKL avstyrker förslaget att avskaffa det "kommunala vetot". Vetorätten är en central del av den lokala demokratin. Det finns inte tillräckliga skäl för att motivera att kravet på kommunal tillstyrkan ska slopas. SKL delar inte uppfattningen att nuvarande ordning är rättsosäker. Möjligheten att ändra ett tillstånd (läs ökning av maxhöjd) utan kommunal tillstyrkan innebär att det kommunala självbestämmandet urholkas.

Välkommet ställningstagande

Avveckla subventionerna
2017-12-15 20:30

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det ska gå till är fördolt i dunkel.

Fördolt i dunkel

Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Illavarslande att skogsbranschen går i allians med vindindustrin (FSL debattartikel)
2017-11-27 11:14

När skogsindustrin nu går vid sidan av kärnverksamheten och går i allians med vindindustrin i en slags natur-exploateringsunion, är det ett tecken på ett illavarslande självskadebeteende.

Den robusta vindkraften

Bolagen trixar för att få verken att se mindre ut

 

 

 

En ledande arkitekt varnar för att vindkraftsbolag använder "trick" för att få vindkraftverken att se mindre ut än vad de faktiskt är när de ansöker om bygglov för att "lura" beslutsfattarna att ge dem tillstånd. Se artikel i The Telegraph

 

 

 

Överst: Bild skapad med industristandard 50 mm brännvidd.

Ovan: En mer realistisk vy som använder en 75 mm zoom.

Foto: Arkitekt Louise Grey.

Av Louise Grey, miljökorrespondent. The Telegraph. BST 22 Aug 2012.

 

 

Alan MacDonald, en arkitekt baserad i Inverness, säger att datorgenererade bilder av vindkraftverk i planeringsunderlag ofta är föga mer än "konstgrepp". Små förändringar i storleken på fotot, vinkelobjektiv, kameranszoom-funktion och hur det presenteras kan tillsammans göra att vindkraftverken ser mindre ut, säger han.  Hans kritik har godtagits av Scottish National Heritage, som utfärdar regelverk för "vindkraftsvisualisering" i hela UK.

 

Brendan Turvey, policykonsult för förnybara energikällor i SNH, säger att vindkraftsbolagen "definitivt" gjort så att verken ser mindre ut än de är. Han säger att ett av de största problemen är att bilder av landskapet tas på distans och sedan krymps för att passa in i en rapport så att verken tycks vara mindre. SNH samråder för närvarande om nya riktlinjer som kommer att kräva att vindkraftsbolag ska använda 75 mm brännvidd och presentera fotografier på ett mycket större papper.

 

MacDonald sade att vindkraftsbolagen ofta använder ett vidvinkelobjektiv och zoomar ut eftersom det ger en bredare uppfattning av landskapet. Men desto större vinkel och längre utzoomning, desto mindre ser objekten ut på bilden. I de mest extrema fallen kan ett verk fås att se fyra gånger mindre ut än i verkligheten, enligt MacDonald.

Expertanalys visar att en mycket mer exakt bild av vad människor som lever vid vindkraftverk kommer att se, erhålls vid användning en enda bild och 75 mm brännvidd.

 

MacDonald, medlem av the Royal Institute of  British Architects, sade att vindkraftsbolag vilseleder människor genom att presentera fotografier som inte korrekt återger hur vindkraftsparken kommer att se ut.  "Lokalbefolkningen vilseleds om den visuella effekten av sådana stora strukturer”, säger han.

 

Just nu finns drygt 3 000 vindkraftverk på land och mer än 500 till havs i UK. Antalet verk på land kommer mer än fördubblas medan verken till havs kommer att öka tiofalt. Utöver de 3 358 verk som redan byggts på land i Storbritannien, finns det fler än 3 000 med tillstånd och mer än 2 000 under planering. Många har fastnat i planeringen efter protester från lokalbefolkningen, som tror att vindkraftverken kommer att förstöra landskapet.

 

National Trust handlägger för tillfället minst ett halvdussin vindkraftsprojekt, som stoppats på grund av den fruktade inverkan på landskapet. University of Stirling har också funnit att fotografier som inlämnats som en del av planeringsunderlaget kan vara missvisande. Rapporten säger att branschstandard med en 50 mm lins inte återger landskapet tillräckligt korrekt i en utskriven bild.

 

Renewable UK, som representerar vindkraftsindustrin, säger att vindkraftsbolagen arbetar nära SNH och andra myndigheter för att säkerställa att visualiseringen av vindkraftsparker blir korrekt.

 

 

 

Ove Björklund

Styrelsen

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design