Sök
Nyhetsnotiser
Stöd i ena änden - konkurser i den andra
2018-01-20 23:14

Det är provocerande att regeringen väljer att öppna plånboken och dela ut en premie till kommunerna för att få fart på vindkraftutbyggnaden. Det är inte ofta Svensk Vindkraftförening och FSL är överens - men nu har det skett!

FSL håller med


Alternative to silicon offers cheaper solar power
2018-01-13 20:14

Scientists believe perovskite cells would get cost down to pennies per watt.

In English

Fullt mulig å satse på havvind uten subsidier
2018-01-13 20:00

Utbyggning av egne vindparker i Norge vil ta teknologien et hakk videre. Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbyggninger av nye havvindparker hver sommer.

Havvind uten subsidier er mulig

Förödelse huggen i sten (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:02
Idag har FSL en debattartikel på SvD-debatt rörande Rånna-Ryds naturreservat i Skövde kommun
Vindkraftindustrins dimmoln (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:00
Se tidigare post "Bristfällig statistik etc..." Siffrorna har nu ändrats. Dock inte dateringen. Vi har att göra med ett s.k. levande dokument. Hur 89+26 svar kan summera till 131 svar lyckas vi inte förstå.


Havvind uten subsidier
2018-01-05 17:23

Erfaringene vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Storbritannia og Skottland er nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien.

Verdens første flytende vindpark

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-12-21 13:42
Föreningen Svenskt Landskapsskydd tar strid för naturreservatet Ryds ängar.
Läs mer här
Bristfällig statistik om det kommunala vindkraftvetot (FSL debattartikel)
2017-12-21 13:08

Svensk Vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens sammanställning av remissvaren har flera brister.

Innovativ statistikhantering

Jubler over satsning på havsvind
2017-12-21 06:14

Stortinget åpner opp for utbyggning av havvindparker i Norge. Forskere jubler over beslutningen.

Flytende havvindteknologi

Oklara effekter av solel-stödet
2017-12-17 22:53

De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer el för pengarna. Kostnadseffektiviteten på längre sikt är oklar och bör utredas, enligt Riksrevisionen.

Avsaknad av analys problem

SKL stöder vetot
2017-12-16 09:10

Ett viktigt ställningstagande från Sveriges Kommuner och Landsting: SKL avstyrker förslaget att avskaffa det "kommunala vetot". Vetorätten är en central del av den lokala demokratin. Det finns inte tillräckliga skäl för att motivera att kravet på kommunal tillstyrkan ska slopas. SKL delar inte uppfattningen att nuvarande ordning är rättsosäker. Möjligheten att ändra ett tillstånd (läs ökning av maxhöjd) utan kommunal tillstyrkan innebär att det kommunala självbestämmandet urholkas.

Välkommet ställningstagande

Avveckla subventionerna
2017-12-15 20:30

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det ska gå till är fördolt i dunkel.

Fördolt i dunkel

Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Stoppa vindkraftsutbyggnaden

 

 

Annika Helker Lundström, VD för Svensk Vindenergi, vill sexdubbla den svenska vindkraften och förverkliga den nationella planeringsramen till 2020. Dagens 1879 vindkraftverk producerar 5.4 TWh per år eller 3,7 procent av den el vi gör av med. I Västra Götaland finns 416 vindkraftverk huvudsakligen lokaliserade till Vara, Falköping, Götene och Skara. Sexdubbla det antalet som Helker Lundström vill och vi kommer upp i 2500 vindkraftverk bara i Västra Götaland. Ta en biltur mellan Skara och Götene! De flesta tycker att den skog av vindkraftverk man ser på den resan är fullt tillräcklig. Vem vill föröda hela Västergötlands jordbrukslandskap och förvandla det till ett industrilandskap?

Sverige har redan nu ett överskott på el och det överskottet kommer att växa till 20 TWh 2020 även om vindkraftutbyggnaden hejdas vid 10 TWh. Myndigheterna talar med delad tunga. Dels talar man om en planeringsram på 30 TWh till 2020 men i andra sammanhang stoppar man vid drygt 10 TWh till 2020. Nivån på elcertifikaten räcker inte längre än så.

Vindkraft är olyckligt av tre skäl. Den varierande vinden gör att den producerade elen har en urusel kvalitet. När det är som kallast är det vanligen vindstilla och vi behöver den svenska vattenkraften som reglerkraft för att vi skall få ljus i våra lampor även när det inte blåser. Vetenskapsakademien har räknat ut att den nuvarande vattenkraften bara räcker som reglerkraft upp till 10 TWh vindel. Går vi utöver det måste vi bygga ut vattenkraften i våra älvar. Skall vi göra det kan vi använda den elen i stället för vindkraften.

Vetenskapsakademien slår fast att vindkraften är dubbelt så dyr som all annan el. Det som bidrar till kostnaderna är den mycket omfattande utbyggnaden av nätet, som vi har redan nu och som blir ännu större när vi kommer över 10 TWh. Skall vi sen bygga ut nätet för export av el till Tyskland blir det frågan om miljarder.

En tredje aspekt som ännu inte gått in i medvetandet är det störningsmoment som buller och skuggor från vindkraftverken orsakar de närboende. Det senast beslutade vindkraftverket i Vättlösa innebär att åtminstone en familj måste flytta av den anledningen. Reducerade fastighetsvärden, som de närboende drabbas av, har inte ens börjat diskuteras. Vem vill köpa en fastighet med 20 vindkraftverk i blickfånget?

Det är ingen idealism som ligger bakom Svensk Vindenergis politik. Det är pengar och inget annat. Vi har i Sverige ingen anledning att betala kostnaden för den tyska kärnkraftnedläggningen. Elpriset har ökat 3,5 gånger sedan 1990 trots marginella förändringar av produktion och konsumtion. Vi behöver ingen ytterligare ökning.

Bengt Lindhé

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design