Sök
Nyhetsnotiser
Stöd i ena änden - konkurser i den andra
2018-01-20 23:14

Det är provocerande att regeringen väljer att öppna plånboken och dela ut en premie till kommunerna för att få fart på vindkraftutbyggnaden. Det är inte ofta Svensk Vindkraftförening och FSL är överens - men nu har det skett!

FSL håller med


Alternative to silicon offers cheaper solar power
2018-01-13 20:14

Scientists believe perovskite cells would get cost down to pennies per watt.

In English

Fullt mulig å satse på havvind uten subsidier
2018-01-13 20:00

Utbyggning av egne vindparker i Norge vil ta teknologien et hakk videre. Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbyggninger av nye havvindparker hver sommer.

Havvind uten subsidier er mulig

Förödelse huggen i sten (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:02
Idag har FSL en debattartikel på SvD-debatt rörande Rånna-Ryds naturreservat i Skövde kommun
Vindkraftindustrins dimmoln (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:00
Se tidigare post "Bristfällig statistik etc..." Siffrorna har nu ändrats. Dock inte dateringen. Vi har att göra med ett s.k. levande dokument. Hur 89+26 svar kan summera till 131 svar lyckas vi inte förstå.


Havvind uten subsidier
2018-01-05 17:23

Erfaringene vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Storbritannia og Skottland er nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien.

Verdens første flytende vindpark

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-12-21 13:42
Föreningen Svenskt Landskapsskydd tar strid för naturreservatet Ryds ängar.
Läs mer här
Bristfällig statistik om det kommunala vindkraftvetot (FSL debattartikel)
2017-12-21 13:08

Svensk Vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens sammanställning av remissvaren har flera brister.

Innovativ statistikhantering

Jubler over satsning på havsvind
2017-12-21 06:14

Stortinget åpner opp for utbyggning av havvindparker i Norge. Forskere jubler over beslutningen.

Flytende havvindteknologi

Oklara effekter av solel-stödet
2017-12-17 22:53

De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer el för pengarna. Kostnadseffektiviteten på längre sikt är oklar och bör utredas, enligt Riksrevisionen.

Avsaknad av analys problem

SKL stöder vetot
2017-12-16 09:10

Ett viktigt ställningstagande från Sveriges Kommuner och Landsting: SKL avstyrker förslaget att avskaffa det "kommunala vetot". Vetorätten är en central del av den lokala demokratin. Det finns inte tillräckliga skäl för att motivera att kravet på kommunal tillstyrkan ska slopas. SKL delar inte uppfattningen att nuvarande ordning är rättsosäker. Möjligheten att ändra ett tillstånd (läs ökning av maxhöjd) utan kommunal tillstyrkan innebär att det kommunala självbestämmandet urholkas.

Välkommet ställningstagande

Avveckla subventionerna
2017-12-15 20:30

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det ska gå till är fördolt i dunkel.

Fördolt i dunkel

Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Brev och insändare

Insändare och brev till offentliga personer

Tillbaka till kategorilistan

Visar resultat 1 - 10 av 21.

Hearing vid Mark- och miljööverdomstolen

2013-12-06 - BREV OCH INSÄNDARE. FSL har medverkat vid hearing vid Mark- o miljööverdomstolen - Svea hovrättkvalitetssäkring och effektivisering av rättsprocessen. Vid hearingen deltog ett femtiotal representanter för myndigheter, advokatbyråer och organis Läs mer   KommentarerKommentarer

Remissvar angående kontrollstation 2015

2013-11-10 - BREV OCH INSÄNDARE. Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna Energimyndigheten genomför på uppdrag av regeringen ”Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015”. skriver i sitt utskick, där man vill ha in skriftliga synpunkter bl.a.: ”För att förbättra un Läs mer   KommentarerKommentarer

Energimyndigheten går långt utöver sitt uppdrag

2012-12-10 - BREV OCH INSÄNDARE. Energimyndigheten går långt utöver sitt uppdrag Nu går Energimyndigheten ut med en remiss, gällande revidering av de områden i Sverige, som myndigheten anser är ”riksintresse för vindbruk”. Remissen nämner, att myndighetens regleringsbrev ålägger den, att ”skapa planmässiga förutsät Läs mer   KommentarerKommentarer

Sammanfattning av yttrandet till Samkraft AB och Söderhamns kommun

2012-09-04 - BREV OCH INSÄNDARE. Sammanfattning av yttrandet till Samkraft AB och Söderhamns kommun Vallvik Yttrandet skall varaSammanfattning Samkraft AB har till samråd lämnat ut handlingar f Läs mer   KommentarerKommentarer

Sammanfattning av yttrandet till Bergvik skog och Söderhamns kommun

2012-08-07 - BREV OCH INSÄNDARE. Sammanfattning av yttrandet till Bergvik skog och Söderhamns kommun Yttrandet skulle vara Bergvik skog tillhanda 2012-08-03Sammanfattning Bergvik skog har till samråd Läs mer   KommentarerKommentarer

Öppet brev till Regeringen

2012-06-01 - BREV OCH INSÄNDARE. Öppet brev till Regeringen Föreningen Svenskt Landskapsskydd - FSL kommenterar härmed det öppna brev som Svensk Vindkraftförening adresserat till Regeringen i april 2012. Brevet beskriver vindkraftsbranschens lönsamhetskris och hur branschen behöver ökade subventioner för Läs mer   KommentarerKommentarer

Öppet brev till Regering och Riksdag

2012-04-25 - BREV OCH INSÄNDARE. Öppet brev till Regeringen och Sveriges Riksdag Bäste Fredrik ! Det är inte utan förvåning och oro som jag efter mer än ett år finner att vare sig Du eller någon annan ansvarig inom Regeringskansliet känt anledning reagera och behandla min bifogade skrivelse trots a Läs mer   KommentarerKommentarer

Frågor till näringsminister Annie Lööf

2012-03-24 - BREV OCH INSÄNDARE. Frågor till näringsminister Annie Lööf Som svensk elkonsument begär undertecknad att få nedanstående frågor besvarade. Vem får direkt, indirekt/slutligen betala för den kraftiga (storskaliga) vindkraftsutbyggnaden i Sverige, bl.a. med avseende på: - Läs mer   KommentarerKommentarer

Maskinsäkerhetsfrågor för samråd

2012-01-19 - BREV OCH INSÄNDARE. Frågor till samrådsmötet Till XYZ AB! Att XYZ AB har det slutliga ansvaret för att maskinen, vindkraftverk, uppfyller fordringar/krav i enlighet med alla relevanta rättsakter då vindkraftverken tas i drift oavsett om de är CE-märkta eller ej innebär, att bolaget måste ha nödvändi Läs mer

Ordförandens årsbrev 2011

2012-01-11 - BREV OCH INSÄNDARE. FÖRENINGEN Årsbrev 2011 Till våra enskilda medlemmar och lokala föreningar inom FSL. Året som gått har varit intensivt. FSL styrelse har jobbat hårt och tiden har flugit iväg. Nu väntar nytt år och nya utmaningar. Läs mer

Visar sida 1 av 3.

Sida: 1 2 3

Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design