Sök
Nyhetsnotiser
Politiker ville stoppa vindkraft
2015-10-09 14:53

Det finns inget vetenskapligt stöd för elöverkänslighet, enligt Folkhälsomyndigheten. Ändå tänkte Bollnäs kommunledning stoppa vindkraftverken i Sörbyparken om Järvsö Sörby Vindkraft inte kom överens med elöverkänsliga Vilja Wätte.

Miljonbekymmer för Vindpark Vänern
2015-10-09 14:52
Vindpark Vänern behöver ytterligare 11 miljoner - annars väntar konkurs!

James Hansen hoppas små kärnkraftverk (SMR) ska hjälpa oss rädda klimatet
2015-10-09 14:52
Den världskände klimatforskaren James Hansen säger att vindkraft inte räcker. Andra lösningar måste till.
I programmet även om risker med kärnkraft, upplevda och verkliga.

Vindkraft: Tuvan som stjälper lasset
2015-10-09 14:32
Hur värderas vindkraft? Kilowatt och vindbranschens särintresse av ekonomiska vinster känner vi till, men nu ska det forskas om även om de värden man tidigare bortsett från. Natur, renskötsel, utsikter m.m.

Säg nej till ännu högre stöd till vindkraften
2015-10-09 09:39
På ledningsnivå accepterar alla riksdagspartier utom SD den föreslagna höjningen. Vi naturvänner stödjer inte heller höjningen.

KD har vänt kappan efter vindkraften?
2015-10-09 06:04
Dumt att straffbeskatta kärnkraften och priviligiera fram vindkraften, säger Hedman och Wachtmeister, båda från FSL, i denna artikel i

Vindkraft i motvind
2015-10-08 05:39
Investeringar i vindkraft är enligt branschen inte lönsamt. Trots andra rapporter som säger motsatsen, vill ändå branschen omtala sin besvärliga ekonomiska situation.

Prischocken - vindkraft lika billigt som naturgas
2015-10-08 05:29
Enligt Bloombergs undersökning ligger vindkraft på samma prisnivå som fossila bränslen.
De enkelriktade subventionerna till vindkraft bör därmed avslutas.

Romsons energipolitik leder till högre andel kolkraft
2015-10-08 03:16
Att regeringen genom en höjning av skatt på kärnkraft orsakar nedläggning av 40% av reaktorerna, har inte fått den uppmärksamhet som denna förskräckande nyhet förtjänar.

Bra av Hedman och Wachtmeister
2015-10-07 17:34
Den 21 oktober beslutar riksdagen om mycket kraftiga subventionshöjningar till förnybar energi, främst vindkraft. Även de borgerliga partierna står bakom höjningen, inklusive Kristdemokraterna, skriver Jan Hedman och Henrik Wachtmeister, Föreningen Svenskt Landskapsskydd.

Vindkraft - dyrt så in i Norden
2015-10-07 12:44
Tyvärr lurar sådan fruktansvärd grön smörja politiker att hoppa i galen tunna.

Vertikal vindkraft i vågrät miljö
2015-10-07 12:31
Kan detta vara bättre? Mindre synliga och mindre hörbara?
Tyska energipolitiska lärdomar
2015-10-06 22:06
Det finns anledning för svenska energipolitiker att titta noga på de tyska lärdomarna innan man fattar beslut med liknande följdverkningar.

Vindkraftsinvesterare illa behandlade
2015-10-06 21:52
Att investera innebär en risk, men så ska det inte vara om man satsar på grön energi. I varje fall inte vindkraft. Applåder och pengar vill de ha. Nu anser de sig illa behandlade och ikläder sig offerrollen.

Intresset för att bygga vindkraft lågt
2015-10-05 12:46

De låga elpriserna lägger en död hand på vindkraftsutbyggnaden.

Kronobergs län

Nu vänder vindbolagen kappan efter solcellsstöden
2015-10-05 11:21

Det är faktiskt ganska lönsamt med solceller även utan bidrag.

Full fart i branschen


Men vindbolagen, som nu känner lukten av en ny lukrativ inriktning, kan naturligtvis inte få det att gå runt utan bidrag.

Mer vill ha mer annars kan mer inte överleva

Hur kommer det att gå för Vattenfall?
2015-10-04 09:21

Historiskt felaktiga beslut. Hur ser framtiden ut?


Avvecklingen av kärnkraften i Tyskland är betingat med kostnader.

Brunkolen ska säljas, istället ska Vattenfall satsa på vindkraft.
Hör vad professor James Hansen säger om Sveriges energimix (ca 13 min in i Agenda, avsnitt 6).

Nyhetsartiklar

Här kan du läsa aktuella artiklar och kommentera dessa.

Tillbaka till kategorilistan

Visar resultat 1 - 10 av 139.

KD vänder kappan efter vinden?

2015-10-09 - NYHETSARTIKLAR. Den 21 oktober ska riksdagen besluta om kraftigt höjda subventioner till vindkraften. Hedman och Wachtmeister från FSL debatterar.SvD Läs mer

Gamla subventioner har gjort sitt

2015-09-14 - NYHETSARTIKLAR. Det drar ihop sig i oktober. Den föreslagna subventionshöjningen till vindkraften genom s.k. elcertifikat bör uppmärksammas, och fokus fästas på förslagets kraftiga nivå. Vindindustrin vill tvärtom undvika den uppmärksamheten.Jan Hedman och Henrik Wachtmeister, FSL Läs mer

Hedmans debatt om vetot

2015-09-02 - NYHETSARTIKLAR. Jan Hedman, FSL, påtalar i en artikel vikten av att behålla det kommunala vindraftsvetot. Advokatfirman Foyen menar att det bör tas bort. Hedman påtalar, i sin replik, att vetot ger kommunens demokratiskt valda företrädare ett starkt inflytande över vindkraftsetableringar i den egna kommunen, Läs mer

Hedman, FSL, slåss för kommunernas veto mot vindkraft i landets tidningar

2015-09-02 - NYHETSARTIKLAR. Utländsk vindindustri och vänstern vill ta bort vetot.Hela Hälsingland Läs mer

Vindkraftens lågfrekventa buller- en kunskapssammanställning

2015-08-31 - NYHETSARTIKLAR. InledningDet blir uppenbart för allt fler att vindkraftanläggningar genererar ett mycket störande ljud även på stora avstånd, ända upp till 10 km. Det handlar om ett lågfrekvent ljud som varierar i styrka och som ofta hörs mer inomhus än utomhus samt att personer säger att det ”känns i kroppen”. De Läs mer

Svensk Vindenergi har fel

2015-08-31 - NYHETSARTIKLAR. Svensk Vindenergi sprider åter sina vilseledande artiklar över landet.I Charlotte Unger har Sverige och Svensk Vindenergi fått sin egen Bagdad Bob, informationen som ges av Charlotte Unger är helt enkelt (precis som Bagdad Bobs) verklighetsfrämmande. Vindkraften är den näst sämsta lösningen för att Läs mer

Remissvar från Svenska Kraftnät

2015-08-31 - NYHETSARTIKLAR. Alla svårigheter löses inte med importSvenska Kraftnät har avgivit remissvar till Nordiska Elmarknadsgruppen på rapporten "Capacity Adequacy in the Nordic Electricity Market". Remissvaret framhåller bl.a. att slutsatsen att alla svårigheter kan lösas med import från omvärlden är riskabelt och inte h Läs mer

Svensk solenergiteknik intresserar USA

2015-08-22 - NYHETSARTIKLAR. Företaget Absolicon Solar Collector AB från Härnösand har tecknat en avsiktsförklaring avseende ett samarbetsavtal med fokus på export av solenergiteknik till en stad i Pennsylvania, USA. De anläggningar som planeras beräknas i ett första steg omfatta 40MW och på sikt utvidgas upp till 180 MW.; Läs mer

Se upp för vindkraften

2015-08-21 - NYHETSARTIKLAR. Vinden är kanske ren, förnybar och gratis. Men genom att maskinerna måste vara så enormt stora blir el från vindkraft det skitigaste och dyraste av alla alternativ. De förstör vår miljö och våra vackra landskap och gör människor hemlösa, sjuka, förtvivlade, arga och fattiga.Vindkraft saknar helt bet Läs mer

Klagomål på buller från vindkraft

2015-08-14 - NYHETSARTIKLAR. SOM-institutets mätning på befolkningens inställning till det ska satsas mer på vindkraft, visar på en dramatisk förändring. Mätningen 2008 visade på 80%. Idag är siffran nere i 59%.Fjellmans skrivelse om rapportenSammanställning av rapporten Läs mer

Visar sida 1 av 14.

Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Information


Försvara naturen - bli medlem i FSL !

Allt fler börjar inse att det föreligger en växande konflikt mellan människor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd.Vindkraft-verk kan aldrig smälta in i naturen, och de berövar naturen dess skönhet.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvarar miljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhet går ut på.

Stöd oss - bli medlemInspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 PDF

Skriv under
med ditt namn

Skriv under och delta i protesten mot vindkraftens utbyggnad.

Skriv under>>Skicka ett mail till Energikommissionen

Energikommissionen ska besluta om hur energimixen ska se ut efter 2020 och bidragen till det.Genom ditt mail/brev berättar du för politikerna i energikommissionen om baksidan av vindkraftsexploateringen.

Läs mer>>Skicka ett mail till
ansvariga ministrar

Skicka ett mail eller brev till energiministern  och miljöministern och tala om att vindkraften är ett stort problempå landsbygden. Vindkraften ska inte ha fördelar framför andra energislag och måste få hårdare buller och skuggkrav.

Läs mer>>Ordf lämnar över FSL:s krav till Löfven 1 maj

Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design