Sök
Nyhetsnotiser
Vindkraftverk skadar naturen
2016-02-12 16:47
Föreningen Svenskt Landskapsskydd och Västergötlands ornitologiska förening svarar på Vallebygden Vinds överklagan. Ingen vindkraft på Billingen.

Varken myndigheter eller bolag vill diskutera riskerna
2016-02-12 11:16
Flera skribenter påtalar nu det som borde vara en självklarhet: Olycksriskerna med vindkraft måste beaktas! Nu gömmer alla huvudet i sanden för det "grönas" skull.

Folkomröstning väntar i mars
2016-02-11 14:01
Den 20 mars blir det folkomröstning om vindkraftsbyggande i Sorsele kommun. Den 8 mars anordnar SVT Nyheter Västerbotten en debatt.

Bra att Mark begränsar planeringen av vindkraft
2016-02-11 14:01
S och M gör gemensam sak.

Vindkraftbesked möter motstånd
2016-02-11 13:53
Fortsatt strid om vindpark på Gyllbergen
2016-02-11 13:49
Länsstyrelsen och fågelvänner överklagar senaste domen.

Vindkraftens andel försumbar
2016-02-11 13:45
Charlotte Ungers siffror ifrågasätts igen. Mats Dahlbom rättar.

Uppföljning av kommunal tillstyrkan för vindkraft
2016-02-11 13:40
Regeringen vill att tillståndsprocessen för vindkraft ska bli ett hastverk. Energimyndigheten har fått i uppdrag att kontrollera kommunerna att de gör ett skyndsamt arbete, annars lagstiftas det.

Bara svensk vindkraft är relevant här
2016-02-11 13:33
Förskönande siffror från Charlotte Unger, Svensk Vindenergi.

Franska kapitalförvaltare köper svensk vindkraft
2016-02-11 13:30
Delade meningar om satsning på vindkraft
2016-02-11 13:24
De styrande i Linköping vill satsa på vindkraft i ett nytt bolag. Oppositionen M, KD och C säger nej.


Länsstyrelsens nej till vindkraftpark nära Hornborga-sjön överklagas
2016-02-08 19:50
Länsstyrelsen sade nej till vindkraft. Vindkraftbolaget överklagar. Klicka vidare till "egen inventering", för att se argumenten mot utbyggnad.

Lemnhult-parken startas upp igen
2016-02-08 19:48
De vindkraftverk i Lemnhult som inte blåste ner i julas startas igen.

Vindkraftsbuller och hälsoeffekter
2016-02-08 14:27
Vindkraft i laglöst land
2016-02-08 14:23

En kvinna i Skottland beskriver hur hennes hembygd drabbas av vindkraft. "Surrounding views are totally spoiled. The wildlife (including rare species) are being decimated."

Herald Scotland

Nyhetsartiklar

Här kan du läsa aktuella artiklar och kommentera dessa.

Tillbaka till kategorilistan

Visar resultat 1 - 10 av 144.

Vindkraftvetot

2016-02-05 - NYHETSARTIKLAR. Planeras det en ny attack mot vindkraftvetot framåt sommaren?Vaksamhet Läs mer

Vindkraftcentrum skådar framtiden i Hälsingeskogen

2016-01-22 - NYHETSARTIKLAR. Energimyndigheten bättrar på siffrornaLäs artikel Läs mer

Energimyndighetens kvalitetssäkring bristfällig - Hälsingeskogen nästa

2016-01-20 - NYHETSARTIKLAR. Hälsingeskogen nästa för Vindkraftscentrums planeringsverktyg för nya arbetstillfällen. Hur förhåller det sig i verkligheten?Vindkraftens glädjekalkyler Läs mer

Energimyndighetens kreativa kvalitetssäkring

2016-01-16 - NYHETSARTIKLAR. Energimyndigheten har kvalitetssäkrat en rapport från Vindkraftscentrum, vilket innebär att man samtidigt bättrat på siffrorna.Läs Jan Hedmans artikel i Läs mer

Börs-vd:n i "chock" om inte aktien stiger

2015-12-08 - NYHETSARTIKLAR. Klimatmötet i Paris har satt fart på miljöaktier. En vd i ett börsföretag säger sig bli chockad om inte aktien handlas till högre nivåer om ett år.Läs mer Läs mer

KD vänder kappan efter vinden?

2015-10-09 - NYHETSARTIKLAR. Den 21 oktober ska riksdagen besluta om kraftigt höjda subventioner till vindkraften. Hedman och Wachtmeister från FSL debatterar.SvD Läs mer

Gamla subventioner har gjort sitt

2015-09-14 - NYHETSARTIKLAR. Det drar ihop sig i oktober. Den föreslagna subventionshöjningen till vindkraften genom s.k. elcertifikat bör uppmärksammas, och fokus fästas på förslagets kraftiga nivå. Vindindustrin vill tvärtom undvika den uppmärksamheten.Jan Hedman och Henrik Wachtmeister, FSL Läs mer

Hedmans debatt om vetot

2015-09-02 - NYHETSARTIKLAR. Jan Hedman, FSL, påtalar i en artikel vikten av att behålla det kommunala vindraftsvetot. Advokatfirman Foyen menar att det bör tas bort. Hedman påtalar, i sin replik, att vetot ger kommunens demokratiskt valda företrädare ett starkt inflytande över vindkraftsetableringar i den egna kommunen, Läs mer

Hedman, FSL, slåss för kommunernas veto mot vindkraft i landets tidningar

2015-09-02 - NYHETSARTIKLAR. Utländsk vindindustri och vänstern vill ta bort vetot.Hela Hälsingland Läs mer

Vindkraftens lågfrekventa buller- en kunskapssammanställning

2015-08-31 - NYHETSARTIKLAR. InledningDet blir uppenbart för allt fler att vindkraftanläggningar genererar ett mycket störande ljud även på stora avstånd, ända upp till 10 km. Det handlar om ett lågfrekvent ljud som varierar i styrka och som ofta hörs mer inomhus än utomhus samt att personer säger att det ”känns i kroppen”. De Läs mer

Visar sida 1 av 15.

Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Information

Välkommen till den nya Facebook sidan

Försvara naturen - bli medlem i FSL !

Allt fler börjar inse att det föreligger en växande konflikt mellan människor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd.Vindkraft-verk kan aldrig smälta in i naturen, och de berövar naturen dess skönhet.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvarar miljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhet går ut på.

Stöd oss - bli medlem


Årsmöte
5 mars i Uppsala

För deltagande kontakta
Åke Gustavsson
ake.gustavsson@landskapsskydd.se 
 tel 0702-12 93 12


Vindkraften påverkar fastighetsmäklarens vardag

Läs vår artikel här


Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 Ansökan återkallad


Elcertifikatpriser

Här
   

Skicka ett mail till Energikommissionen

Energikommissionen ska besluta om hur energimixen ska se ut efter 2020 och bidragen till det.Genom ditt mail/brev berättar du för politikerna i energikommissionen om baksidan av vindkraftsexploateringen.

Läs mer>>Skicka ett mail till
ansvariga ministrar

Skicka ett mail eller brev till energiministern  och miljöministern och tala om att vindkraften är ett stort problempå landsbygden. Vindkraften ska inte ha fördelar framför andra energislag och måste få hårdare buller och skuggkrav.

Läs mer>>FSL skriver brev till riksdagsledamöterna

Till riksdagsledamöterna om vindkraftenDebatt och beslut, onsdag den 21 oktober 2015

Så här röstade våra partier och riksdagsledamöter gällande ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015.

Läs merVad betyder riksdagsbeslutet 21 oktober?

Svensk Vindenergi ger en pedagogisk presentation av elcertifikatsystemet, där ordet ”subvention” noggrant undviks. Bakgrunden till höjningen av subventionen är att ”den faktiska elanvändningen varit lägre än vad Energimyndigheten förutsåg när nuvarande kvoter sattes.” (se punkt 1). Logiken i systemet är alltså att när elanvändningen sjunker, så ökar subventionen. Av diagrammet framgår att den s.k. kvoten – som styr storleken på subventionen - nu höjs från 14,4 till 23%, dvs. med +60 procent.

Ordet subvention undviks
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design