Sök
Nyhetsnotiser
Stöd i ena änden - konkurser i den andra
2018-01-20 23:14

Det är provocerande att regeringen väljer att öppna plånboken och dela ut en premie till kommunerna för att få fart på vindkraftutbyggnaden. Det är inte ofta Svensk Vindkraftförening och FSL är överens - men nu har det skett!

FSL håller med


Alternative to silicon offers cheaper solar power
2018-01-13 20:14

Scientists believe perovskite cells would get cost down to pennies per watt.

In English

Fullt mulig å satse på havvind uten subsidier
2018-01-13 20:00

Utbyggning av egne vindparker i Norge vil ta teknologien et hakk videre. Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbyggninger av nye havvindparker hver sommer.

Havvind uten subsidier er mulig

Förödelse huggen i sten (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:02
Idag har FSL en debattartikel på SvD-debatt rörande Rånna-Ryds naturreservat i Skövde kommun
Vindkraftindustrins dimmoln (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:00
Se tidigare post "Bristfällig statistik etc..." Siffrorna har nu ändrats. Dock inte dateringen. Vi har att göra med ett s.k. levande dokument. Hur 89+26 svar kan summera till 131 svar lyckas vi inte förstå.


Havvind uten subsidier
2018-01-05 17:23

Erfaringene vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Storbritannia og Skottland er nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien.

Verdens første flytende vindpark

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-12-21 13:42
Föreningen Svenskt Landskapsskydd tar strid för naturreservatet Ryds ängar.
Läs mer här
Bristfällig statistik om det kommunala vindkraftvetot (FSL debattartikel)
2017-12-21 13:08

Svensk Vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens sammanställning av remissvaren har flera brister.

Innovativ statistikhantering

Jubler over satsning på havsvind
2017-12-21 06:14

Stortinget åpner opp for utbyggning av havvindparker i Norge. Forskere jubler over beslutningen.

Flytende havvindteknologi

Oklara effekter av solel-stödet
2017-12-17 22:53

De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer el för pengarna. Kostnadseffektiviteten på längre sikt är oklar och bör utredas, enligt Riksrevisionen.

Avsaknad av analys problem

SKL stöder vetot
2017-12-16 09:10

Ett viktigt ställningstagande från Sveriges Kommuner och Landsting: SKL avstyrker förslaget att avskaffa det "kommunala vetot". Vetorätten är en central del av den lokala demokratin. Det finns inte tillräckliga skäl för att motivera att kravet på kommunal tillstyrkan ska slopas. SKL delar inte uppfattningen att nuvarande ordning är rättsosäker. Möjligheten att ändra ett tillstånd (läs ökning av maxhöjd) utan kommunal tillstyrkan innebär att det kommunala självbestämmandet urholkas.

Välkommet ställningstagande

Avveckla subventionerna
2017-12-15 20:30

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det ska gå till är fördolt i dunkel.

Fördolt i dunkel

Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Nyhetsartiklar

Här kan du läsa aktuella artiklar och kommentera dessa.

Tillbaka till kategorilistan

Visar resultat 111 - 120 av 146.

Vindkraftsmål till EU-domstolen

2012-07-09 - NYHETSARTIKLAR. Vindkraftsmål till EU-domstolen Vindkraftmålen når nu ända upp i EU-domstolen. OBS:Anledningen är att de inte handläggs effektivt i svenska domstolar. I detta fal Läs mer   KommentarerKommentarer

Demonstration i Skedala

2012-07-06 - NYHETSARTIKLAR. Demonstration i Skedala Stena Renewable AB hade sitt första samråd i juni 2010 om att bygga 24 (+7) stora vindkraftverk i Skedala – Enslöv som inte är ett av fyra kommunalt prioriterade områden för vindkraft, utan ett s.k. utredningsområde. Siffran inom parentes gäller ytterliga Läs mer   KommentarerKommentarer

Det perfekta politiska brottet

2012-06-20 - NYHETSARTIKLAR. Det perfekta politiska brottet Av Peter Skeel Hjorth, journalist Med en absolut bullergräns på 20 decibel innomhus skulle grannarna skyddas mot den lågfrekventa bullerplågan från vindmöllor. Det var beskedet från det officiella Danmark. Men den bullergränsen är ett rent bluffnu Läs mer   KommentarerKommentarer

Kommentar till Naturskyddsföreningens artikel på Brännpunkt

2012-06-18 - NYHETSARTIKLAR. Kommentar till Naturskyddsföreningens artikel på Brännpunkt Den 16/6 hade Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson en artikel på SvD Brännpunkt Detta är vår kommentar till denna artikel. Naturskyddsföreningen är en ideell organisation som ska värn Läs mer   KommentarerKommentarer

Henrik Wachtmeisters kommentar i FSC-frågan

2012-06-03 - NYHETSARTIKLAR. Angående FSC och vindkraftverk i skogsmiljöer Internationella FSC kom nyligen med ett ”klargörande” besked hurvida skog med vindkraftverk fortsatt kan komma i åtnjutande av FSC-certifieringen med all den prestige och extrabetalning som detta innebär. Tyvärr kan man konst Läs mer   KommentarerKommentarer

Blir bankerna sista kistspiken i den tyska klimatpolitiken?

2012-05-17 - NYHETSARTIKLAR. Blir bankerna sista kistspiken i den tyska klimatpolitiken? Tyskland har varit föregångslandet i den europeiska klimatpolitiken. Med den stolta parollen "Energiwende" har man under ledning av "Die Grünen" drivit en politik till förmån för förnybara energikällor som sol och Läs mer   KommentarerKommentarer

Tre stora miljöorganisationer tar emot pengar från vindindustrin

2012-04-30 - NYHETSARTIKLAR. Tre stora miljöorganisationer tar emot pengar av vindindustrin En genuint chockerande utveckling i Läs mer   KommentarerKommentarer

Lönsamheten rasar för Eolus vind AB

2012-04-26 - NYHETSARTIKLAR. Lönsamheten rasar för Eolus vind AB De sedan andra halvåret 2011 etablerade lägre elpriserna och det halverade värdet av elcertifikaten innebär, som FSL länge varnat för, allvarliga lönsamhetsproblem för vindkraften. Eolus Vind AB visar nu upp ett vinstras med 20,9 Läs mer   KommentarerKommentarer

Sveriges framtida elproduktion

2012-04-26 - NYHETSARTIKLAR. Sveriges framtida elproduktion Pågående "sandlådedebatter" kan inte få fortsätta då elkraftsproduktionen berör en av våra enskilt viktigaste infrastruktur frågor, som berör oss alla och som även i närtid framför allt kommer att påverka basindustrins investeringsvilja i Sverige pga Läs mer   KommentarerKommentarer

Förnuftets röst från England

2012-04-25 - NYHETSARTIKLAR. Förnuftets röst från England Precis som vi i Sverige hoppas, så skriver man i Danmark "Vindkrak på vej". Vindkraft är en affärsidé, vars enda existensmöjlighet är grundad på statliga subventioner, och faller när staten inte längre har råd. I Orninga-Grännin Läs mer   KommentarerKommentarer

Visar sida 12 av 15.

Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design