Sök
Nyhetsnotiser
Stöd i ena änden - konkurser i den andra
2018-01-20 23:14

Det är provocerande att regeringen väljer att öppna plånboken och dela ut en premie till kommunerna för att få fart på vindkraftutbyggnaden. Det är inte ofta Svensk Vindkraftförening och FSL är överens - men nu har det skett!

FSL håller med


Alternative to silicon offers cheaper solar power
2018-01-13 20:14

Scientists believe perovskite cells would get cost down to pennies per watt.

In English

Fullt mulig å satse på havvind uten subsidier
2018-01-13 20:00

Utbyggning av egne vindparker i Norge vil ta teknologien et hakk videre. Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbyggninger av nye havvindparker hver sommer.

Havvind uten subsidier er mulig

Förödelse huggen i sten (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:02
Idag har FSL en debattartikel på SvD-debatt rörande Rånna-Ryds naturreservat i Skövde kommun
Vindkraftindustrins dimmoln (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:00
Se tidigare post "Bristfällig statistik etc..." Siffrorna har nu ändrats. Dock inte dateringen. Vi har att göra med ett s.k. levande dokument. Hur 89+26 svar kan summera till 131 svar lyckas vi inte förstå.


Havvind uten subsidier
2018-01-05 17:23

Erfaringene vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Storbritannia og Skottland er nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien.

Verdens første flytende vindpark

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-12-21 13:42
Föreningen Svenskt Landskapsskydd tar strid för naturreservatet Ryds ängar.
Läs mer här
Bristfällig statistik om det kommunala vindkraftvetot (FSL debattartikel)
2017-12-21 13:08

Svensk Vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens sammanställning av remissvaren har flera brister.

Innovativ statistikhantering

Jubler over satsning på havsvind
2017-12-21 06:14

Stortinget åpner opp for utbyggning av havvindparker i Norge. Forskere jubler over beslutningen.

Flytende havvindteknologi

Oklara effekter av solel-stödet
2017-12-17 22:53

De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer el för pengarna. Kostnadseffektiviteten på längre sikt är oklar och bör utredas, enligt Riksrevisionen.

Avsaknad av analys problem

SKL stöder vetot
2017-12-16 09:10

Ett viktigt ställningstagande från Sveriges Kommuner och Landsting: SKL avstyrker förslaget att avskaffa det "kommunala vetot". Vetorätten är en central del av den lokala demokratin. Det finns inte tillräckliga skäl för att motivera att kravet på kommunal tillstyrkan ska slopas. SKL delar inte uppfattningen att nuvarande ordning är rättsosäker. Möjligheten att ändra ett tillstånd (läs ökning av maxhöjd) utan kommunal tillstyrkan innebär att det kommunala självbestämmandet urholkas.

Välkommet ställningstagande

Avveckla subventionerna
2017-12-15 20:30

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det ska gå till är fördolt i dunkel.

Fördolt i dunkel

Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Nyhetsartiklar

Här kan du läsa aktuella artiklar och kommentera dessa.

Tillbaka till kategorilistan

Visar resultat 121 - 130 av 146.

Medial härdsmälta för Svensk Vindenergi

2012-04-23 - NYHETSARTIKLAR. Medial härdsmälta för Svensk Vindenergi Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskotts debattartikel den 22/4 verkar ha tagit skruv på miljörörelsen och vindindustrin. På Facebooksidorna ”Vindindustrin” och ”Vindkraftens verkliga kostnad” har flera förgrämda kommentarer skri Läs mer   KommentarerKommentarer

Kungliga Vetenskapsakademien sågar vindkraften

2012-04-22 - NYHETSARTIKLAR. Kungliga Vetenskapsakademien sågar vindkraften Landets främsta vetenskapsmän inom klimat- och energiområdet, Kungliga Vetenskapsakademins Energiutskott, sågar nu vindkraften offentligt Läs mer   KommentarerKommentarer

Tranorna vid Hornborgasjön

2012-04-08 - NYHETSARTIKLAR. Tranorna vid Hornborgasjön Ett levande landskap - en resurs Varje vår samlas Läs mer   KommentarerKommentarer

Stoppa vindkraftssubventionerna

2012-04-06 - NYHETSARTIKLAR. Stoppa vindkraftssubventionerna I dagens DN-debatt Läs mer   KommentarerKommentarer

Världens första stadsvindkraftspark

2012-04-01 - NYHETSARTIKLAR. Världens första stadsvindkraftspark April, april! Planerna på världens första stadsvindkraftspark börjar nu ta form genom den första samrådsutställningen i Stockholms stadshus. En vindkraftpark om 23 vindkraftverk på Gärdet och i Värtan har nu godkänts av Läs mer   KommentarerKommentarer

Kan man ha vindkraft i FSC-certifierad skog?

2012-03-28 - NYHETSARTIKLAR. F S C – Forest Stewardship Council Kan man ha vindkraftverk i FSC- certifierad skog? Kortfattad sammanfattning av FSC i Sverige samt kommentarer. FSC: s standarder och kriterier är utvecklade för att passa lokala ekologiska, sociala och ekonomiska förutsättningar samtidig Läs mer   KommentarerKommentarer

Vind- och solenergins allvarliga och skadliga miljöeffekter

2012-03-25 - NYHETSARTIKLAR. Vind- och solenergins allvarliga och skadliga miljöeffekter Vind- och solenergi betraktas av allmänheten som rena och säkra alternativ till fossila bränslen och kärnkraft. Men vindkraft och solenergi är inte alls ofarliga och ”gröna”. Vindkraftverk innehå Läs mer   KommentarerKommentarer

Användning av REE

2012-03-22 - NYHETSARTIKLAR. Användning av REE (Rare Earth Elements, kallades tidigare för "ovanliga jordmetaller") i vindkraftverk Användningen av elementen neodym (Ne) och dysprosium (Dy) i direkt drivna vindkraftverk (DD-WTG) ökar kraftigt. Ne och Dy används nu i vindkraftverks generatorers permane Läs mer   KommentarerKommentarer

Josef Fransson (sd) talar i riksdagen

2012-03-21 - NYHETSARTIKLAR. Josef Fransson (sd) Josef Fransson (sd) talade idag Läs mer   KommentarerKommentarer

Mot alla odds

2012-03-13 - NYHETSARTIKLAR. Mot alla odds I en dom ifrån Miljööverdomstolen, Målnummer:M141-04 Avgörandedatum: 2005-06-30 Lagrum: 16 kap. 12 § första stycket miljöbalken (1998:808) Rättsfall:NJA 2004 s. 590 I och II, framgår det tydligt att man har rätt att överklaga Länsstyrelsens beslut, om man bor på et Läs mer   KommentarerKommentarer

Visar sida 13 av 15.

Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design