Sök
Nyhetsnotiser
Stöd i ena änden - konkurser i den andra
2018-01-20 23:14

Det är provocerande att regeringen väljer att öppna plånboken och dela ut en premie till kommunerna för att få fart på vindkraftutbyggnaden. Det är inte ofta Svensk Vindkraftförening och FSL är överens - men nu har det skett!

FSL håller med


Alternative to silicon offers cheaper solar power
2018-01-13 20:14

Scientists believe perovskite cells would get cost down to pennies per watt.

In English

Fullt mulig å satse på havvind uten subsidier
2018-01-13 20:00

Utbyggning av egne vindparker i Norge vil ta teknologien et hakk videre. Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbyggninger av nye havvindparker hver sommer.

Havvind uten subsidier er mulig

Förödelse huggen i sten (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:02
Idag har FSL en debattartikel på SvD-debatt rörande Rånna-Ryds naturreservat i Skövde kommun
Vindkraftindustrins dimmoln (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:00
Se tidigare post "Bristfällig statistik etc..." Siffrorna har nu ändrats. Dock inte dateringen. Vi har att göra med ett s.k. levande dokument. Hur 89+26 svar kan summera till 131 svar lyckas vi inte förstå.


Havvind uten subsidier
2018-01-05 17:23

Erfaringene vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Storbritannia og Skottland er nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien.

Verdens første flytende vindpark

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-12-21 13:42
Föreningen Svenskt Landskapsskydd tar strid för naturreservatet Ryds ängar.
Läs mer här
Bristfällig statistik om det kommunala vindkraftvetot (FSL debattartikel)
2017-12-21 13:08

Svensk Vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens sammanställning av remissvaren har flera brister.

Innovativ statistikhantering

Jubler over satsning på havsvind
2017-12-21 06:14

Stortinget åpner opp for utbyggning av havvindparker i Norge. Forskere jubler over beslutningen.

Flytende havvindteknologi

Oklara effekter av solel-stödet
2017-12-17 22:53

De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer el för pengarna. Kostnadseffektiviteten på längre sikt är oklar och bör utredas, enligt Riksrevisionen.

Avsaknad av analys problem

SKL stöder vetot
2017-12-16 09:10

Ett viktigt ställningstagande från Sveriges Kommuner och Landsting: SKL avstyrker förslaget att avskaffa det "kommunala vetot". Vetorätten är en central del av den lokala demokratin. Det finns inte tillräckliga skäl för att motivera att kravet på kommunal tillstyrkan ska slopas. SKL delar inte uppfattningen att nuvarande ordning är rättsosäker. Möjligheten att ändra ett tillstånd (läs ökning av maxhöjd) utan kommunal tillstyrkan innebär att det kommunala självbestämmandet urholkas.

Välkommet ställningstagande

Avveckla subventionerna
2017-12-15 20:30

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det ska gå till är fördolt i dunkel.

Fördolt i dunkel

Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Nyhetsartiklar

Här kan du läsa aktuella artiklar och kommentera dessa.

Tillbaka till kategorilistan

Visar resultat 81 - 90 av 146.

Storförlust för Rabbalshede Kraft AB

2013-03-02 - NYHETSARTIKLAR. Storförlust för Rabbalshede Kraft AB Bokslutskommunikén tänder ett antal varningslampor. Nettoomsättningen uppgick till 85 269 (91 207) tkr. Resultatet innebar en förlust om Läs mer   KommentarerKommentarer

Eolus har problem

2013-03-01 - NYHETSARTIKLAR. Eolus har problem Eolus Vind AB har lämnat sitt årsbokslut för 2011/2012 och Q1 2012/2013, se bla här. En snabbtitt på de redovisade siffrorna tänder varningslamporna! Om verksamhetens huvudsakliga intäkter, från försäljning av vindkraftverk, vindkraftsel Läs mer   KommentarerKommentarer

Vindkraftens smutsiga baksida

2013-02-26 - NYHETSARTIKLAR. Vindkraftens smutsiga baksida Vindkraften är inte så ren som det ofta hävdas. Bakom de glättiga fasaderna finns en baksida som inte så ofta visas och som dessutom tigs ihjäl av miljöorganisationerna. Det handlar om sällsynta jordartsmetaller som är en viktig beståndsdel i Läs mer   KommentarerKommentarer

Vindkraften - värdelösare än vanligt

2013-02-22 - NYHETSARTIKLAR. Vindkraften - värdelösare än vanligt Svenska Kraftnäts redovisning av kraftbalansen 2013-02-22 Vindkraften visar sig ånyo från sin mest värdelösa sida.Kärnkraften arbetar på 92 % av sin kapacitet, vilket Läs mer   KommentarerKommentarer

Vikaskogen räddad

2013-02-19 - NYHETSARTIKLAR. Vikaskogen räddad Regeringen beslöt 13-02-14 att Triventus inte får bygga vindkraftsparken i Vikaskogen. Detta genom att avslå Triventus överklagande av Mark Enligt regeringens beslut, undertecknat av miljöministern Läs mer   KommentarerKommentarer

Kommentar till Kaliber

2013-02-17 - NYHETSARTIKLAR. Kommentar till Kaliber i P1 Låt oss konstatera att det är bra att riksmedia nu tar upp den landsomfattande förstörelsen av landsbygden som nu sker i samband med vindkraftsutbyggnaden. Låt oss också konstatera att vi sannolikt aldrig kommer att b Läs mer   KommentarerKommentarer

Värdelös vindkraft

2013-02-16 - NYHETSARTIKLAR. Värdelös vindkraft Det är inte svårt att hitta tillfällen när vindkraften visar sitt rätta ansikte. Så här har det många gånger sett ut i vinter. Svenska Kraftnäts bild ärVindkraften redovisar en effektivitet om 9 % av den ins Läs mer   KommentarerKommentarer

Utför för Arise Windpower

2013-02-15 - NYHETSARTIKLAR. Utför för Arise windpower Här följer några Omsättningen ökar och resultatet faller brant utför, ned i röda siffror. Årsresultatet före skatt är en förlust om 22 miljoner, 87 Läs mer   KommentarerKommentarer

Vindkraften sänker värdet på mark i Australien

2013-02-02 - NYHETSARTIKLAR. Vindkraften sänker värdet på mark i Australien Från The Australian South Gippslands kommunfullmäktige i Victoria, Australien, har erkänt att en planerad vindkraftspark har minskat markvärdet för en av grannarna och har därför gått med på att taxeringsvärdet bör Läs mer   KommentarerKommentarer

Märklig rapport från IEA

2013-01-26 - NYHETSARTIKLAR. Märklig rapport från IEA 13000 nya vindkraftverk i Norden fram till år 2050 för att klara det koldioxidfria samhället. Så lyder rapporten i vecka 4 från International Energy Agency. Var ska de stå och verka? Rapporten innehåller en mängd frågetecken vilka beskrivs Läs mer   KommentarerKommentarer

Visar sida 9 av 15.

Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design